CASE: OP Helsinki

Grape People toteutti OP Helsingille kolmiosaisen Osallistavat tiimipalaverit-valmennussarjan, johon osallistuivat organisaation kaikki n. 40 tiiminvetäjää ja esihenkilöä. Koska organisaatiossa oltiin johtoryhmätasolta lähtien sitouduttu toimintakulttuurin uudistamiseen, osallistamisen ajatus oli osallistujille jo valmiiksi tuttu. Siksi yhteisissä työpajoissa pystyttiin keskittymään hyvin konkreettisesti erilaisiin keinoihin, joilla tiimien yhteisohjautuvuutta voidaan tukea.

“Koin koko ajan tilaajana todella luottamuksellisen keskusteluyhteyden, joka on tällä alalla äärimmäisen tärkeää. Valmentaja sai poimittua suunnitteluvaiheessa olennaisen. Hän osasi huomioida kertomiani asioita työpajan suunnittelussa siten, että valmennus palveli kohderyhmää parhaiten, ja vei ryhmää oikeassa tahdissa eteenpäin.” kertoo OP Helsingin kehittämispäällikkö Heidi Viitanen yhteistyöstä.

Lue koko tarina:

OP Helsingin matka kohti yhteisohjautuvaa työskentelykulttuuria