Innostava valmennus kantaa parempaan johtamiseen

”Organisaatiossamme on lukuisia tiimejä, joiden jäsenet työskentelevät eri toimipisteistä käsin. Tämä on tuonut uudenlaisia haasteita tiimien operatiivisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä tiimien johtamiseen. Grape Peoplen valmennussarjassa esimiehet saivat konkreettisia työkaluja virtuaalitiimin kehittämiseen, luottamuksen rakentamiseen ja sitouttamiseen eri tilanteissa.

Valmennus tarjosi konkreettisen ja käytännönläheisen mallin, kuinka tuoda osallistavaa johtamista päivittäiseen esimiestyöhön. Valmennuksen sisältö ja vaikuttavuus koettiin erinomaiseksi, ja esimiehet kiittelivät myös valmennuksen vuorovaikutteisuutta ja innostavuutta.”