Työpaja: Valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu kasvotusten ja etänä

Mikä tilaisuus oli kyseessä?

Valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu yhdessä eri ministeriöiden kanssa.

Miksi tilaisuuteen haluttiin ulkopuolinen fasilitaattori?

Työskentelyn tuotos tulee olla sellainen, josta eri ministeriöt löytävät itsensä ja johon kaikki voivat sitoutua. Ulkopuolinen fasilitaattori haluttiin turvaamaan moniääninen ja eri näkökulmat huomioon ottava työskentely, mikä on edellytys yhteisen tavoitteen ja toimenpiteiden määrittelylle.

Miten onnistuimme tilaisuuden fasilitoinnissa?

Tilaisuus oli vuorovaikutteinen ja se tuki vahvasti yhteisen linjauksen valmistelua. Myös etäyhteyden avulla toteutettu työskentely saatiin toteutettua.

Heli Hätönen
neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö