Aito ryhmäpäätös on eri asia kuin enemmistöpäätös

Työelämässä erilaisia ryhmätilanteita tulee vastaan viikottain. Näissä tilanteissa on usein kyse siitä, että tarvitsemme useamman kuin yhden tai kahden ihmisen näkemyksen jostakin käsillä olevasta asiasta. Toisinaan tarvitsemme yhteistä aikaa ideoinnille ja uuden luomiselle, vielä useammin yhteisen kokoontumisen tarve liittyy päätöksentekoon. Mikä olisi paras ratkaisu käsillä olevaan tilanteeseen? Kuinka tässä asiassa tulisi edetä?

Fasilitointi auttaa erilaisia ihmisiä toimimaan paremmin yhdessä – ja saamaan parempia tuloksia. Kun yhteisen tilaisuuden prosessi on hyvin suunniteltu, voimme keskittyä parhaalla mahdollisella tavalla käsiteltävään aiheeseen. Tehdyt päätökset koskettavat meitä yhteisestä ja todennäköisesti jatkotoimenpiteetkin jakaantuvat useiden henkilöiden kesken. Tarvitaan siis kaikkien sitoutumista yhteisiin päätöksiin, jotta ne siirtyvät käytäntöön. Kuinka sitouttaa ihmiset yhteisiin päätöksiin? Tästä on kyse hyvän ryhmäpäätöksen teossa.

Ryhmäpäätös vai enemmistöpäätös?

Työpajassa ryhmätilannetta, jossa ryhmän jäsenet käyvät antamassa äänensä aiemmin annetuille ehdotuksille, lasketaan äänet ja todetaan että näin ryhmä päätti, pidetään tyypillisesti ryhmäpäätöksenä. Tämä on kuitenkin todellisuudessa enemmistöpäätös, ei ryhmäpäätös. Se on toki astetta sitouttavampi tapa kuin se, missä pomo esittelee päätöksensä ja kysyy: ”Eihän kenelläkään ole mitään tätä päätöstä vastaan?”, eikä välttämättä anna edes aikaa vastata kysymykseen.

Aito ryhmäpäätös on eri asia kuin enemmistöpäätös.

Enemmistöpäätöksessä osa voittaa ja osa häviää. Osallistujat joutuvat entistä kauemmaksi toisistaan sen sijaan, että prosessi toisi heidät lähemmäksi toisiaan. Aito ryhmäpäätös on paitsi päätöksenä laadukas myös sellainen, johon kaikki osallistujat pystyvät sitoutumaan. Hyvä ryhmäpäätös tuo osallistujat lähemmäksi toisiaan.

Malli ryhmäpäätöksen tekoon

Miten se sitten tehdään? Tarkastellaan tätä esimerkin kautta. Työpajassa ryhmä on tuottanut käsiteltävään aiheeseen ratkaisuehdotuksia seinälle ja niistä pitäisi valita yksi tai useampi jatkoon. Tässä yksi tapa tehdä tuotetuista ideoista ryhmäpäätös.

  1. Yksilöpohdinta: ”Miten jakaisit viisi ääntä ehdotusten kesken?”
  2. Pienryhmä- tai parikeskustelut: ”Juttele kaverin kanssa ajatuksistasi: Miten sijoittaisit äänesi ehdotusten kesken?. Saat muuttaa omaa jakoasi sen mukaan, mitä kuulet kavereilta.”
  3. Toinen kierros: Keskustelukaverin vaihto ja sama tehtävä uudelleen. Tätä voi toistaa useamman kerran.
  4. Päätöksen aika: Pari- tai pienryhmäkeskusteluiden päätteeksi viimeiset kokoonpanot tekevät yhteispäätöksen, miten jakavat äänensä ja käyvät merkitsemässä äänensä seinälle.

Tässä mallissa hidastetaan päätöksentekoa, jotta yhteinen ymmärrys ideoista ja myös toisten osallistujien valintaperusteista lisääntyy. Näin tuodaan hitaasti mielipiteitä – ja ihmisiä – lähemmäs toisiaan. Tällaisen prosessin lopputulosta voi ehkä jo hyvällä tahdolla kutsua ryhmäpäätökseksi.

Kaipaatko aiheesta syvempää ymmärrystä?

Haluatko oppia fasilitoimaan ryhmäpäätöksen teon ja viemään tiimisi kohti yhteistä suuntaa? Tutustu suosittuun fasilitoinnin perusteisiin pureutuvaan Tehopakkaus I -valmennukseemme! Valmennuksessa opit suunnittelemaan ja vetämään tuloksellisia työpajoja parhaita menetelmiä käyttäen.

Tutustu: Tehopakkaus I – fasilitointivalmennus

Kuinka fasilitoida ryhmätilanteita niin, että osallistujat voivat sitoutua lopputulokseen? Valmennamme fasilitointitaitoja myös organisaatiokohtaisesti niin esimiehille, projektipäälliköille kuin tiimivetäjillekin sekä tarjoamme henkilökohtaista sparrausta tarpeidesi mukaan. Pyydä meiltä tarjous valmennuksesta omalle tiimillesi tai kerro lisää sparraustarpeestasi.

Kysy valmennuksesta tai sparrauksesta

Haluatko keskittyä sisältöön ja osallistua ryhmäpäätöksen tekoon? Voit hyödyntää ammattifasilitaattoreitamme oman kokouksesi, työpajasi tai kehitysprosessin läpiviennissä, jolloin pääset itse osallistujana keskittymään sisältöön täysipainoisesti. Fasilitoimme mm. strategian jalkautuksia sekä organisaation laajoja muutosprosesseja.

Kysy tilaisuuden tai muutoksen fasilitoinnista

Miikka Penttinen

Miikka Penttinen on fasilitoinut ja valmentanut fasilitointitaitoja ammatikseen vuodesta 2012 saakka. Valmennusten osallistujilta hän saa kiitosta innostavasta ja selkeästä tyylistään jakaa osaamistaan eteenpäin.

Miikka uskoo, että jokainen hyötyisi fasilitointitaidoista. Fasilitoinnin jatkuva kehittäminen on hänen työnsä ytimessä.

”Intohimonani on ymmärtää fasilitoinnin syvin olemus eli mitä ryhmissä tapahtuu ja miksi ihmiset toimivat kuten toimivat.”

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter

Miikka Penttinen

Miikka Penttinen on fasilitoinut ja valmentanut fasilitointitaitoja ammatikseen vuodesta 2012 saakka. Valmennusten osallistujilta hän saa kiitosta innostavasta ja selkeästä tyylistään jakaa osaamistaan eteenpäin.

Miikka uskoo, että jokainen hyötyisi fasilitointitaidoista. Fasilitoinnin jatkuva kehittäminen on hänen työnsä ytimessä.

”Intohimonani on ymmärtää fasilitoinnin syvin olemus eli mitä ryhmissä tapahtuu ja miksi ihmiset toimivat kuten toimivat.”

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter