Miikka Penttinen, fasilitaattori-valmentaja

Läpimurtoja ideointityöpajassa

Minua pyydettiin taannoin fasilitoimaan ideatyöpajaa asiakkaalle. Keskustelimme tilajaan kanssa heidän toiveistaan ja tarpeistaan. Tilaaja toivoi ennen kaikkea lennokkuutta ja paljon ideoita. Käytössä olevaa ideointijärjestelmää varten olisi myös tärkeää saada ideoille selkeät omistajat, jotta palkitseminen sen avulla olisi mahdollista.

Haastattelin tilaajaa tarkemmin siitä, mikä työpajan todellinen tavoite oli ja ymmärsin organisaatiolla olevan aidon tarpeen uudistumiselle. Keskustelimme siitä, mikä synnyttäisi ideoihin sitoutumista ja sitä kautta aitoa kehitystä palveluntarjonnassaan. Kerron artikkelin loppupuolella, miten tämä case-esimerkki päättyi. Ensin muutama sana siitä, minkälaisia haasteita ideointityöpajoissa yleensä nähdään.

Liian paljon ideoita

Kun ideoita on paljon, emme pysty enää luomaan yhteistä ymmärrystä ideoista ryhmässä.

Teorian esitteli amerikkalainen psykologi J.P. Guilford 1970-luvulla. Teoria väittää, että meillä on kaksi erilaista tapaa ajatella: divergentti ajattelu ja konvergentti ajattelu. Divergentti ajattelu on ideoiden suoltamista ja konvergentti ajattelu on valintaa, päätöksentekoa. Kaksi hyvin erilaista tapaa ajatella, jotka teorian mukaan kannattaa pitää erillään. Tiedämme, että liian varhainen kritiikki tappaa luovuuden. Ja tämän teorian varaan on ideointityöpajat siitä lähtien rakennettu. Tuotetaan paljon, tyypillisesti satoja, ideoita seinälle ja sen jälkeen valitaan parhaat.

Tässä ajattelutavassa on yksi puute: kun ideoita on paljon, emme pysty enää luomaan yhteistä ymmärrystä ideoista ryhmässä. Valintavaiheessa äänestämme niitä ideoita, jotka ymmärrämme eli tyypillisesti omiamme tai muuten vaan itsestäänselviä vaihtoehtoja.

Ideat henkilöityy

Keksijä on ideansa kanssa yksin ja yrittää parhaan kykynsä mukaan myydä sitä eteenpäin organisaatiossa.

Ideat kirjataan työpajan jälkeen ideointijärjestelmään ja siellä ideoita äänestellään ja lopuksi palkitaan keksijät, jos idea pääsee tarpeeksi pitkälle.

Haastan hieman tätä mallia. Ideat henkilöityvät ja syntyy keskinäistä kilpailua. Toki ymmärrän, että tällä kilpailulla pyritään kannustamaan ihmisiä ideoimaan ja edistämään ideoitaan. Tämä kilpailu kuitenkin todellisuudessa estää ideoiden eteenpäin menemisen, koska niiden takaa puuttuu ryhmän tuki. Keksijä on ideansa kanssa yksin ja yrittää parhaan kykynsä mukaan myydä sitä eteenpäin organisaatiossa.

Miten varmistaa ideoiden läpimurrot?

Lopputuloksena työpajasta oli seitsemän yhdessä ymmärrettyä ideaa, kuvattuna ja arvioituna. Ei satoja, vaan seitsemän.

Palatakseni alkuperäiseen tarinaan. Päätimme tilaajan kanssa keskittyä työpajassa määrän sijaan tuottamaan pidemmälle jalostettuja ideoita, joihin osallistujat ovat aidosti sitoutuneita. Työpajassa saimmekin osallistujat hienosti keskustelemaan, kehittämään ideoita yhdessä eteenpäin sekä jakamaan osaamistaan ja asiantuntemustaan. Mitä prosessissa sitten tapahtui?

Työpajassamme ideoimme ensin hyvän aikaa yksinäisyydessä omalle paperille, jonka jälkeen aloimme varastelemaan ideoita toisiltamme pienryhmissä. Ensimmäisissä ryhmissä ei tehty yhteistä valintaa, vaan tehtävä oli varastaa ideoita tai niiden aihioita kavereilta ja saada parhaat mahdolliset ideat omalle paperille. Ryhmiä vaihdettiin monta kertaa ja sama varastelu jatkui.

Lopuksi viimeisissä ryhmissä valittiin parhaat ideat ja tuotiin seinälle. Seinältä valittiin ideoita jatkotyöstöön ja lopputuloksena työpajasta oli seitsemän ideaa kuvattuna ja arvioituna. Ei satoja, vaan seitsemän. Seitsemän yhdessä ymmärrettyä ideaa. Niiden eteenpäin vieminen – siis läpimurto – organisaatiossa helpottuu, kun ryhmä on niiden takana. Tätä mielestäni on yhdessä tekeminen, tätä on co-creation.

Kaipaatko aiheesta syvempää ymmärrystä?

Asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet ja sen myötä meidän on parannettava palveluitamme ja luotava uutta, mikäli haluamme säilyttää kilpailukykymme markkinoilla. Olemme auttaneet asiakkaitamme parantamaan innovaatioprosessejaan sadoissa työpajoissa ja valmennuksissa lähes 20 vuoden ajan. Haluamme auttaa teitä viemään innovaatioprosessinne uudelle tasolle!

Lue lisää ja tilaa valmennus organisaatiollenne

Tuntuuko, että on vaikea saada ihmiset ideoimaan tuloksellisesti yhdessä? Kaipaatko ajatuksia, kuinka parantaa ideointia erityisesti etänä? Sinä, joka haluat auttaa asiakkaitasi tai projektiryhmääsi kehittämään yhdessä ja ideoimaan uutta, panosta oman osaamisesi kehittämiseen ja paranna taitojasi johtaa ideointityöpajoja!

Tutustu Ideointityöpajan fasilitointi -valmennukseen!

Miikka Penttinen

Miikka Penttinen on fasilitoinut ja valmentanut fasilitointitaitoja ammatikseen vuodesta 2012 saakka. Valmennusten osallistujilta hän saa kiitosta innostavasta ja selkeästä tyylistään jakaa osaamistaan eteenpäin.

Miikka uskoo, että jokainen hyötyisi fasilitointitaidoista. Fasilitoinnin jatkuva kehittäminen on hänen työnsä ytimessä.

”Intohimonani on ymmärtää fasilitoinnin syvin olemus eli mitä ryhmissä tapahtuu ja miksi ihmiset toimivat kuten toimivat.”

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter

Miikka Penttinen

Miikka Penttinen on fasilitoinut ja valmentanut fasilitointitaitoja ammatikseen vuodesta 2012 saakka. Valmennusten osallistujilta hän saa kiitosta innostavasta ja selkeästä tyylistään jakaa osaamistaan eteenpäin.

Miikka uskoo, että jokainen hyötyisi fasilitointitaidoista. Fasilitoinnin jatkuva kehittäminen on hänen työnsä ytimessä.

”Intohimonani on ymmärtää fasilitoinnin syvin olemus eli mitä ryhmissä tapahtuu ja miksi ihmiset toimivat kuten toimivat.”

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter