Näin valmistaudut huolella allianssikilpailutukseen

Rakennusalan allianssikilpailutuksissa raha ei välttämättä ole tärkein tarjouksia erotteleva kriteeri. Usein kilpailijoiden numerot ovat samantyyppisiä, sen sijaan erot löytyvät tiimien yhteistoimintakyvykkyydessä.

Yhteistoimintakykyä arvioidaan kilpailutustyöpajoissa. Niissä kilpailevat tiimit ratkaisevat hankkeeseen liittyviä tehtäviä. Työskentelyyn osallistuu tiimiläisten lisäksi tilaajan edustajia. Kilpailujen ajatus on näin simuloida aitoja yhteistyön tilanteita. Allianssihankkeen menestyksellinen toteutus edellyttää saumatonta yhteistyötä eri osapuolten välillä. Erityisen haastavaa – ja siksi olennaista – tämä on silloin, kun kumppaneiden osaamis- ja koulutustaustat poikkeavat toisistaan.

Allianssihankkeet ovat arvoltaan ja kestoltaan merkittäviä rakennusprojekteja. Koska kilpailuissa pärjääminen on yrityksille tärkeää, osallistujatiimit pyrkivät tavallisesti harjoittelemaan kisoja varten. Olen v. 2016 vetänyt allianssikilpailuihin valmistavia fasilitointivalmennuksia. On tavallista, että tiimiin kuuluu henkilöitä useasta yrityksestä. Näissä tilanteissa valmennukset tarjoavat myös mahdollisuuden tutustua kaikkiin tiimin jäseniin ja suunnitella yhteinen strategia kilpailuihin.

Kilpailutustyöpajoissa arviointikriteerit vaihtelevat jonkin verran, mutta pääsääntöisesti arvioidaan kolmea osaamista. Esitän seuraavassa, miten lisääntynyt fasilitointiosaaminen vahvistaa tiimin kykyä menestyä kilpailutuksessa.

1. Tiimin johtohenkilöiden kyky määritellä konkreettiset tavoitteet ja johtaa toimintaa systemaattisesti kohti tavoitteiden saavuttamista.

Fasilitoinnin ytimessä on työskentelyn jakaminen loogisiin vaiheisiin. Tavallisesti vaiheita on kolme: selkeytys, ratkaisut ja toimenpiteet. Valmennuksissa käydään läpi kuhunkin vaiheiseen tarkoituksenmukaiset osallistavat menetelmät. Työskentelyn vaiheiden sekä osallistavien ryhmätyömenetelmien hyödyntäminen antavat tiimin vetäjälle työkalut suunnitella ja johtaa työskentelyä systemaattisesti kohti päämäärää.

2. Kyky rakentaa yhteistyön edellytyksiä vahvistamalla psykologista turvallisuutta, tiimiytymistä ja luottamusta. Tämä on olennaista, jotta saadaan kaikkien osaaminen yhteiseen käyttöön.

Valmennuksissa vetäjät oppivat useita keinoja huolehtia edellä mainituista tavoitteista. Aloitusmenetelmät helpottavat tutustumista ja rakentavat ensimmäiset vuorovaikutuskanavat osallistujien välille. Toiseksi ryhmätöiden jakaminen yksilö-, pienryhmä ja yhteinen keskustelu -vaiheisiin tuottavat kohtaamisia joiden avulla ryhmän integraatio ja koettu psykologinen turvallisuus vahvistuvat. Tätä vahvistaa myös vetäjän toiminnan läpinäkyvyys ja kaikkien näkemyksiä arvostava puhetyyli.

3. Kyky kehittää innovaatioita ja osoittaa oppimista

Oikein toteutettu fasilitointi tehostaa eri osapuolten välistä laadukasta dialogia. Työpajan turvallinen ilmapiiri ja käytetyt menetelmät mahdollistavat kohtaamisia, joissa omaa näkemystä on aikaa perustella ja epäselviä asioita uskalletaan kysyä. Aito dialogi puolestaan on tehokas tapa kehittää jotain sellaista uutta, joka ei olisi tullut kenellekään mieleen yksin asiaa pohtiessa.

Ryhmätöiden yhteydessä on tarpeen säännöllisesti tsekata ryhmäntyöskentelyä. Fasilitaattorin reflektiotyökalut mahdollistavat työskentelyn osallistavan reflektoinnin ja kehittämisen.

Jaa artikkeli verkostollesi somessa alla olevista kuvakkeista.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kun haluat ymmärtää enemmän fasilitoinnista

Miten onnistua yhteistyössä etänä? Kuinka lisätä dialogisuutta työelämässä? Mitä läpimurtopäätökset ryhmässä edellyttävät? Hyödynnä asiantuntijoidemme maksuttomat materiaalit ja paranna taitojasi johtaa työelämän tuloksellisia ryhmäprosesseja!

Lataa maksuttomat oppaat ja katso webinaaritallenteet

Paranna taitojasi johtaa tuloksellisia tilaisuuksia!

Haluatko kehittää osaamistasi ja oppia järjestämään tuloksellisia tilaisuuksia? Parantamalla taitojasi johtaa työelämän ryhmätilanteita autat asiakkaitasi, tiimiäsi ja sidosryhmiäsi onnistumaan yhteistyössä. Opi vuorovaikutteisissa ja käytännönläheisissä valmennuksissamme konkreettisia työkaluja johtaa tuloksellisia tilaisuuksia!

Lue lisää avoimista fasilitointivalmennuksista

Autamme onnistumaan yhteistyössä – myös etänä!

Kuinka hyödyntää fasilitointia organisaatiossanne ja tehdä yhteistyöstä entistäkin vaikuttavampaa? Autamme teitä kehittämään kokous- ja työpajakulttuurianne osallistavammaksi ja yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen. Valmennamme fasilitointitaitoja niin esimiehille, projektipäälliköille kuin asiantuntijoillekin. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus. Tiukassa tilanteessa ammattifasilitaattorimme ovat myös käytettävissäsi tilaisuuksien suunnitteluun ja johtamiseen. Toteutamme valmennuksia ja työpajoja suomeksi ja englanniksi.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä

Picture of Kari Kukkola

Kari Kukkola on yksi Grape Peoplen pitkäaikaisimmista valmentajista. Kari on sosiaalipsykologi (VTM) ja työyhteisösovittelija, joka sovittelutilanteiden lisäksi on valmentanut muutos- ja strategiajohtamista sekä fasilitointitaitoja vuodesta 2009 lähtien. Hän myös konsultoi yrityksiä muutostilanteissa, strategiatyössä, monimutkaisissa tilanteiden selkeyttämisessä ja ristiriitojen hallinnassa.

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter

Picture of Kari Kukkola

Kari Kukkola on yksi Grape Peoplen pitkäaikaisimmista valmentajista. Kari on sosiaalipsykologi (VTM) ja työyhteisösovittelija, joka sovittelutilanteiden lisäksi on valmentanut muutos- ja strategiajohtamista sekä fasilitointitaitoja vuodesta 2009 lähtien. Hän myös konsultoi yrityksiä muutostilanteissa, strategiatyössä, monimutkaisissa tilanteiden selkeyttämisessä ja ristiriitojen hallinnassa.

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter