CASE: OP Helsingin matka kohti yhteisohjautuvaa työskentelykulttuuria

18.11.2021

Helsingin Seudun Osuuspankki (OP Helsinki) on noin 700 hengen organisaatio ja osa OP Ryhmää, joka on johtava suomalainen finanssiryhmä. Koko OP Ryhmässä on parhaillaan käynnissä merkittävä toimintakulttuurin uudistus, joka pohjautuu ketteriin menetelmiin. Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa tiimien toiminta ketterästi ja yhteisohjautuvasti. Uuden toimintavan uskotaan lisäävän työssä viihtymistä sekä työn merkityksellisyyttä ja sitä kautta parantavan asiakaskokemusta. Grape People on saanut olla mukana tässä muutoksessa OP Helsingin yhteistyökumppanina. 

Koronapandemian myötä tapahtunut työn tekemisen muutos asetti tiimit ja tiiminvetäjät uuteen tilanteeseen myös OP Helsingissä. Yhdeksi merkittäväksi kysymykseksi nousi, kuinka organisaatiossa voidaan tukea ketterän toimintakulttuurin taustalla olevaa osallistamisen lisäämistä etä- ja hybridityössä?

Räätälöity työpajasarja tiiminvetäjille 

Grape People toteutti OP Helsingille kolmiosaisen Osallistavat tiimipalaverit-valmennussarjan, johon osallistuivat organisaation kaikki n. 40 tiiminvetäjää ja esihenkilöä. Koska organisaatiossa oltiin johtoryhmätasolta lähtien sitouduttu toimintakulttuurin uudistamiseen, osallistamisen ajatus oli osallistujille jo valmiiksi tuttu. Siksi yhteisissä työpajoissa pystyttiin keskittymään hyvin konkreettisesti erilaisiin keinoihin, joilla tiimien yhteisohjautuvuutta voidaan tukea.

“Koin koko ajan tilaajana todella luottamuksellisen keskusteluyhteyden, joka on tällä alalla äärimmäisen tärkeää. Valmentaja sai poimittua suunnitteluvaiheessa olennaisen. Hän osasi huomioida kertomiani asioita työpajan suunnittelussa siten, että valmennus palveli kohderyhmää parhaiten, ja vei ryhmää oikeassa tahdissa eteenpäin.” kertoo OP Helsingin kehittämispäällikkö Heidi Viitanen yhteistyöstä. 

Kolmivaiheisen työpajakokonaisuuden aikana ymmärrys yhteisohjautuvuudesta on kasvanut merkittävästi. 

Heidi Viitanen

Heidi Viitanen
Kehittämispäällikkö, OP Helsinki

“Esihenkilöt ovat olleet todella motivoituneita”, Viitanen kuvailee. Hän myös kiittelee Grape Peoplen kokemuksellista valmennustapaa: osallistujat saavat runsaasti tietoa aiheesta, mutta sen lisäksi he pääsevät konkreettisesti kokemaan ja kokeilemaan erilaisia fasilitointimenetelmiä käytännössä.

Konkreettisia muutoksia osallistavan hybridityön kehittämiseksi

OP Helsingissä on tehty yhteistyön myötä konkreettisia muutoksia etenkin palaverikäytäntöihin. Koska päivän aikana hypitään useasta kokouksesta toiseen, on yhteinen virittäytyminen palaverin alussa erittäin tärkeää. Tähän on olemassa erilaisia tekniikoita, joita myös valmennuksessa päästiin kokeilemaan. Näin saadaan siirrettyä fokus käsillä olevaan asiaan, jolloin yhteinen aika käytetään hyödyllisesti.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, ettei yhteisiä palavereja käytetä vain viestimiseen. Sen voi tehdä myös muilla keinoin, jolloin arvokas yhteinen aika voidaan käyttää vuorovaikutukseen, keskusteluun ja yhteiskehittämiseen.

”Esihenkilöt ovat saaneet konkreettista hyötyä ja työvälineitä. Valmennus on saanut meidät kaikki miettimään eri palavereiden sisältöä ja merkitystä arjessa sekä lisännyt uskallusta jakaa vastuuta tiimeille lisää, mikä on meille merkittävä strateginen tavoite.”

Heidi Viitanen, kehittämispäällikkö, OP Helsinki

Lisäksi OP Helsingissä on valmennettu esihenkilöiden tueksi agile mastereita, eräänlaisia kokousfasilitaattoreita, jotka keventävät esihenkilön roolia kokousten vetäjänä.

Toimintatavat eivät muutu hetkessä ja yhdessä valmennuksessa tulee yleensä todella paljon sisäistettävää. Tässä tapauksessa Grape Peoplen kolmiosainen valmennussarja toteutettiin siten, että viimeinen osa järjestettiin noin kuukauden kuluttua toisen osan päättymisestä. Näin osallistujille jäi aikaa sulatella sekä kokeilla opittua käytännössä. Yksittäisen koulutuksen opit unohtuvat helposti, mutta seuranta auttoi pitämään fokusta yllä pitkän tähtäimen toimintamallin muutoksessa.

Nyt käynnistetty muutostyö jatkuu OP Helsingissä, joka osana koko OP Ryhmää tähtää Suomen johtavaksi ja vetovoimaisimmaksi finanssiryhmäksi.

 

Haluatko kehittää omia tai henkilöstönne valmiuksia osallistavampaan yhteistyöhön?

Valmennamme  fasilitointitaitoja niin esihenkilöille, tiimeille, projektipäälliköille kuin asiantuntijoillekin. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous