Fasilitointi voi herättää vastustusta

29.3.2021

Olette aloittamassa yhteistä palaveria, vielä yhtä kollegaa odotellaan. Post-it -laput nähtyään ensimmäinen kieltäytyy osallistumasta ja toinen kollegasi kysyy turhautuneena: ”Eikö voitaisi siirtyä suoraan itse asiaan ja lopettaa nämä aikuisten nimileikit?”. Tunnistat nopeasti perinteisen Post-it -lapputrauman ja pohdit, että oliko virhe edes yrittää mitään uutta…

Toisinaan fasilitointi yhdistetään johonkin hassunhauskaan ja pikkuisen kiusalliseen tilanteeseen, jossa osallistujilta edellytetään heittäytymistä. Monilla on kokemusta leikkisistä työpajoista, joista tuloksellisuus on ollut kaukana – tai mikäli lopputuloksia saatiin, ne eivät siirtyneet käytäntöön. Saattoi jäädä sellainen kokemus, että nyt pidettiin työpaja vain osallistamisen ilosta eikä mikään sen jälkeen muuttunut – onpa saattanut olla jopa kyse ns. näennäisosallistamisesta.

Jos mikään ei muutu, mikään ei muutu.
Voimme aina aloittaa itsestämme.

Mikäli osallistujilla on ennestään huonoja kokemuksia työpajatyöskentelystä, vanhat kokemukset luovat epäsuotuisia odotuksia seuraavan kertaan. Asenteet eivät muutu hetkessä. Silti, jos mikään ei muutu, mikään ei muutu. Aloittakaamme siis itsestämme järjestämällä yksi työpaja kerrallaan parempia tilaisuuksia ja sen myötä luoden parempia osallistujakokemuksia.

Perustele tapasi toimia ja vähennät vastustusta

Fasilitointi vain osallistamisen ilosta ei siis kannata! Perustele osallistavat toimintatapasi ja vähennät vastustusta. Tässä perusteluja muutamiin tyypillisiin vastustusta herättäviin toimintatapoihin.

Avataan siis hieman syitä nimileikkien ja tarralappujen takaa: Yksi merkittävimmistä syistä käyttää tilaisuuden alussa aikaa virittäytymiseen löytyy psykologisen turvallisuuden rakentamisesta. Ja niille kirotuille Post-it -lapuillekin (joita tässä ajassa siirrellään Flingassa, Jamboardilla tai vaikkapa Mirossa) löytyy järkiselitys; tarvitsemme ryhmämuistia yhdessä ajattelun helpottamiseksi.

Mitä onnistunut työpaja edellyttää?

Hyvin suunnitellussa ja fasilitoidussa työpajassa työskentely on tehokasta ja todellisia tuloksia saadaan aikaiseksi. Pelkkää tiedottamista varten on lähes turhakutsua ihmisiä kokoon; siihen todennäköisesti löytyy tehokkaampiakin viestintätapoja. Kun tarkoituksena on joko kysyä tai kuulla tilanteen selkeyttämiseksi, jalkauttaa jokin tavoite tai muutos, ideoida uutta tai pyrkiä ongelmanratkaisuun, sopia toimenpiteistä tai tehdä niiden seurantaa, tai tehdä päätöksiä ryhmänä, koolle kutsuminen on perusteltua.

Työpajaa järjestäessäsi huomioi seuraavat seikat:

Yllä olevat voivat tuntua itsestään selvyyksiltä. Väitän, että suurelta osin nämä jäävät miettimättä, kun kokoamme ihmiset yhteen (oli tilaisuuden nimi sitten kokous, työpaja, tapaaminen, workshop, teams tai joku muu). Mikäli yllä olevat olisivat kunnossa, kukaan istuisi turhissa tilaisuuksissa.

Seuraavaa yhteistä tilaisuutta järjestäessäsi, tarkasta yllä oleva lista ja varmista, että olet vetäjänä miettinyt vastauksen jokaiseen kohtaan. Näin osoitat kunnioittavasi sekä osallistujien aikaa että heidän asiantuntijuuttaan. Samalla saat tilaisuudesta parempia tuloksia, kun läsnäolijat osallistuvat innolla yhdessä tekemiseen!

Hyödyt ovat vastustusta suurempia!

Vastustuksesta huolimatta väitän, että fasilitoinnin hyödyt ovat merkittävästi suurempia. Kysyy rohkeutta kokeilla uutta ja muuttaa totuttuja toimintatapoja. Tässä 24 hyvää syytä hyödyntää fasilitointia työelämässä vahvistuksesi sinulle, joka pohdit, tohditko edes kokeilla.

24 hyvää syytä hyödyntää fasilitointia työelämässä

  1. Autat tekemään asiat näkyväksi ja nostamaan oikeat ongelmat käsittelyyn
  2. Parannat organisaation kykyä uudistua työelämän murroksessa
  3. Syvennät ymmärrystä kollegoista ja käsiteltävästä asiasta
  4. Lisäät innostusta ja motivaatiota työhön ja yhdessä työskentelyyn
  5. Parannat työryhmän ongelmaratkaisukykyä – myös kompleksisten asioiden käsittelyssä
  6. Helpotat erilaisten ihmisten osallistumista yhdessä tekemiseen
  7. Työntekijän itseohjautuvuus paranee – ja sen myötä työn mielekkyys lisääntyy
  8. Teet yhdessä käytetystä ajasta vaikuttavampaa
  9. Helpotat juurisyyn tai ydinongelman löytämistä – ja sen ratkaisua
  10. Annat työntekijöille aidon mahdollisuuden vaikuttaa asioihin
  11. Parannat työntekijöiden sitoutumista työhön ja työyhteisöön
  12. Vähennät muutosvastarintaa ja helpotat muutosten läpiviemistä
  13. Autat jakamaan vastuuta tasaisemmin työyhteisössä
  14. Nostat ryhmässä ideoinnin lentoon erilaisten virikkeiden avulla
  15. Esihenkilön johtamistyö helpottuu tiimin toimiessa paremmin
  16. Yhteiset tilaisuudet tuntuvat mielekkäiltä ja merkityksellisiltä
  17. Päällekkäisen työn määrä vähenee ja tiimit toimivat itsenäisemmin
  18. Kaikki saavat tasapuolisesti tilaa osallistua yhteiseen keskusteluun
  19. Etätyö sujuu paremmin yhteisen suunnan ollessa selkeä
  20. Syntyy uusia ideoita ja parempia päätöksiä
  21. Työpajoissa ja kokouksissa sovitut toimenpiteet siirtyvät käytäntöön
  22. Lisäät dialogisuutta ja yhteistä ymmärrystä työyhteisössä
  23. Tuot ihmisistä parhaan esiin ja saat heidät kukoistamaan ryhmässä
  24. Saat luotua tavoitteet toiminnaksi ja todellisiksi tuloksiksi!

Lyhyesti sanottuna fasilitointi parantaa organisaationne kykyä uudistua työelämän murroksessa, luo työyhteisöllenne onnistuneen yhteistyön edellytykset ja parantaa yksilöiden sitoutumista työhön ja työnantajaan sekä lisää työssäviihtymistä.

Entä jos silti kohtaan vastustusta?

Ensi kerralla, kun joku kyseenalaistaa toimintatapasi tai haastaa sinua tilaisuuden vetäjänä, kokeile seuraavaa:

Älä yritä nujertaa ja voittaa vastarannankiiskiä, vaan pysy uteliaana ja kuuntele esitetyt vastaväitteet. Sen jälkeen käytä hetki aikaa valitsemiesi menetelmien ja toimintatapojen perusteluun. Ole läpinäkyvä ja avoin. Kysy lopuksi sinua haastaneelta osallistujalta, onko hän valmis näiden perusteluiden valossa kokeilemaan osallistavia menetelmiä.

Kollegani Kari Kukkola on kirjoittanut oivan artikkelin aiheesta Fasilitaattorin painajainen: hankala ryhmätilanne, josta löydät tuloksellisen toimintamallin hankalista ryhmätilanteista selviämiseen. Tutustu tähän!

Rohkaisen laittamaan itsesi likoon tilaisuuksien vetäjänä, oppimaan erehdyksen kautta ja rakentamaan osallistava työpaja kerrallaan parempaa työelämää!

Kirjoittajasta

Bettina Kanninen toimii fasilitaattorina ja valmentajana Grape Peoplella. Hänen supervoimansa on rakentaa luottamuksen kautta rohkean kohtaamisen ilmapiiriä, missä voidaan turvallisesti keskustella oikeista ongelmista ja päästä niistä eteenpäin. Hänen tavoitteenaan on luoda edellytykset hyvinvoiville yksilöille toimivissa työyhteisöissä. Bettinan missiona on tukea työyhteisöjä rohkeassa kasvussa kohti merkityksellisyyttä ja menestystä.

Bettina Linkedinissä
Bettina Twitterissä

Kun haluat ymmärtää enemmän fasilitoinnista

Miten onnistua yhteistyössä etänä? Kuinka lisätä dialogisuutta työelämässä? Mitä läpimurtopäätökset edellyttävät? Hyödynnä asiantuntijoidemme maksuttomat materiaalit ja paranna taitojasi johtaa työelämän tuloksellisia ryhmäprosesseja!

Lataa maksuttomat oppaat ja katso webinaaritallenteet!

Paranna taitojasi johtaa tuloksellisia tilaisuuksia!

Haluatko kehittää osaamistasi ja oppia järjestämään tuloksellisia tilaisuuksia? Kehittämällä taitojasi johtaa työelämän ryhmätilanteita autat asiakkaitasi, tiimiäsi ja sidosryhmiäsi onnistumaan yhteistyössä. Opit vuorovaikutteisissa ja käytännönläheisissä valmennuksissamme konkreettisia työkaluja johtaa parempia palavereja ja työpajoja!

Tutustu koulutuskalenteriin ja varmista paikkasi valmennuksista!

Autamme onnistumaan yhteistyössä – myös etänä!

Kuinka hyödyntää fasilitointia organisaatiossanne ja tehdä yhteistyöstä entistäkin vaikuttavampaa? Autamme teitä kehittämään kokous- ja työpajakulttuurianne osallistavammaksi ja yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen. Valmennamme fasilitointitaitoja niin esimiehille, projektipäälliköille kuin asiantuntijoillekin. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus. Tiukassa tilanteessa ammattifasilitaattorimme ovat myös käytettävissäsi tilaisuuksien suunnitteluun ja vetämiseen. Toteutamme valmennuksia ja työpajoja sekä suomeksi että englanniksi.

Ota yhteyttä ja kerro meille tarpeestanne!