Kaiken takana on David – mitkä ryhmätyömenetelmät sopivat parhaiten sinulle ja tiimillesi?

14.8.2017

Monet fasilitointivalmennustemme ja -demojemme kävijät pohtivat, miten jäsentää eri ryhmätyömenetelmiä, missä käyttää mitäkin menetelmää ja miksi. Olen jäsentänyt tähän artikkeliin ryhmätyömenetelmiä sen mukaan, miten ne sopivat erilaisille ihmisille. Ryhmittelyidean takana on David, yhdysvaltalainen järjestötyöntekijä, jonka kanssa tein tiiviisti töitä viime vuoden Etiopian maaseudulla.

David – kriittinen analysoija

David on 32-vuotias texasilainen, joka nauttii asioiden perinpohjaisesta tarkastelusta. Kokouksissa voi luottaa siihen, että David uskaltaa olla eri mieltä muiden kanssa tuodakseen uuden näkökulman käsiteltävään asiaan ja hidastaakseen asian mahdollisesti muutoin pintapuolista käsittelyä. Tosiaan, David on kriittinen analysoija, joka nauttii tavoitteen tai ongelman perusteellisesta ymmärtämisestä. Fasilitoin Etiopiassa työskennellessäni viikoittain työpajoja kollegoilleni. Välillä mielessäni kävi ajatus siitä, että pyytäisin etukäteen Davidiä olemaan sanomatta mitään työpajan aikana. Pelkäsin rajallisen ajan menevän ”hukkaan” keskusteluun omasta mielestäni epäolennaisista asioista. No, juuri Davidistähän tämä blogikirjoitus sitten lähtikin. Löysin nimittäin juuri hänelle sopivan menetelmän: Dynaaminen fasilitointi.

Dynaaminen fasilitointi avuksi

Dynaaminen fasilitointi -menetelmässä ryhmä samanaikaisesti tarkastelee käsiteltävää asiaa neljästä näkökulmasta: faktat, huolet, ydinkysymykset ja ratkaisut. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen osallistuja voi lähestyä käsiteltävää asiaa omalla luontaisella ajattelutaipumuksellaan. Yksi voi laukoa heti ratkaisuja, toinen kertoa mikä on pielessä ja kolmas keskittyä faktoihin. Fasilitaattori kirjoittaa neljän otsikon alle jäsentyvän keskustelun fläppipapereille näkyviin. Menetelmän tarkoitus on lisätä ryhmän yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä kokonaisuudesta.

Dynaaminen fasilitointi sopii erityisen hyvin monimutkaisen tai ristiriitaisen asian selkeyttämiseen.

Davidiä ajatellessani mieleeni alkoi putkahtaa muistikuvia myös muista Etiopiassa kohtaamistani amerikkalaiskollegoista.

Esimerkiksi konkretiaa rakastavalle energiselle Annelle sopii hyvin Tiekartta. Menetelmä visualisoi työpajassa ideoidut toimenpiteet ja toimenpiteiden toteuttamiseen sitoutuneet henkilöt aikajanalle. Tiekartan avulla Annen on helppo nähdä kokouksen konkreettinen anti asioiden eteenpäinviemisen kannalta.

Kalifornialaiselle luovalle ajattelijalle, Beccalle, taasen sopii Idealogi kuin nakutettu. Idealogi-menetelmässä vaihtuvat pienryhmät parastavat (eli varastavat ja parantavat) toistensa ideoita. Viimeisessä vaiheessa pienryhmät valitsevat parhaat ideat. Menetelmä tuo syvyyttä keskusteluun, lisää ymmärrystä ja herättää oivalluksia.

Neljä ryhmätyöntekijätyyppiä – yleiskatsaus

Millaisia ryhmätyöntekijätyyppejä on olemassa ja mitkä menetelmät heille sopivat? Piritta van der Beek (os. Kantojärvi) mainitsee Fasilitointi luo uutta -kirjassaan neljä FourSight-profiloinnin mukaista karikatyyriä. Voit kenties löytää oman työelämäsi Davidin ja Annen alla olevista karikatyyreistä. Huomioithan, että harvoin kukaan on 100 prosenttisesti vain yhtä ryhmätyöntekijätyyppiä. Kaikissa meissä on kaikkia näitä taipumuksia.
Selkeyttäjä

Selkeyttäjä

PROFIILI: Selkeyttäjä haluaa käyttää aikaa haasteen tai tavoitteen ymmärtämiseen. Hän etenee varovaisesti ja haluaa varmistua, että käsitellään oikeaa kysymystä. Selkeyttäjä pitää yksityiskohdista, järjestelmällisyydestä, tutkimisesta ja tiedon esille kaivamisesta. Häntä voi ärsyttää muiden hoputtelu ja suurpiirteisyys. Muita puolestaan voi ärsyttää se, että selkeyttäminen vie paljon aikaa.

VUOROVAIKUTUS: Anna selkeyttäjälle faktat, tietoa ongelman tai tavoitteen historiasta ja varaa tilaa kysymyksille.

SOPIVAT RYHMÄTYÖMENETELMÄT: Dynaaminen fasilitointi, Voimakenttäanalyysi, Havaintokehä, Käsitekartta, Aalto, Skenaariot, Onnistumistarinat ja Kysymyskartta. Jos tiimissäsi ei ole ketään, jolle selkeyttäminen tulisi luonnostaan, edellä mainittujen selkeytysmenetelmien käyttö auttaa koko tiimiä hidastamaan esimerkiksi ongelmanratkaisuprosessin alkuvaihetta. Tällöin selkeyttäminen ei jää liian pinnalliseksi ja tiimisi varmistaa, että suunnitellut ideat ja ratkaisut vastaavat yhteisesti määriteltyjä ongelmia tai tavoitteita.

Ideoija

Ideoija

PROFIILI: Ideoija tuottaa helposti suuren määrän ideoita ja konsepteja. Hän on visionäärinen, leikkisä ja hänellä on mielikuvitusta. Hän tarkastelee kokonaisuuksia ja viihtyy abstraktien ajatusten parissa. Ideoija näkee helposti paljon erilaisia ratkaisuja yhteen ongelmaan. Häntä voi ärsyttää muiden liian varhainen kritiikki, hitaus ja innostumattomuus. Muita puolestaan voi ärsyttää se, että heidän ideoilleen ei anneta tilaa, yksityiskohdat katoavat tai ideoitsija hyppää aina uuteen ideaan eikä sitoudu aiempiin.

VUOROVAIKUTUS: Anna ideoijalle virikkeitä, vaihtelua ja kokonaiskuva.

SOPIVAT RYHMÄTYÖMENETELMÄT: Idealogi, Brainwriting, erilaiset kahvilamenetelmät, ”Olisipa hienoa jos”, Elementtitaulu ja Pakotetut yhteydet. Jos tiimissä kukaan ei koe olevansa luonnostaan idearikas, edellä mainittuja menetelmiä käyttämällä kankeakin tiimi saa aikaan suuren määrän uusia ideoita. On myös hyvä huomioida, että osa ihmisistä ideoi parhaiten yksin omassa rauhassa. Osa taas ei pysty ajattelemaan, jos ei pääse puhumaan muiden kanssa. Ideointityöpajoissa on hyvä vaihdella menetelmiä siten, että molemmat taipumukset tulevat huomioiduksi. Jo Me-we-us –menetelmää käyttämällä pääsette pitkälle, koska se vastaa hyvin osallistujien erilaisiin tapoihin ideoida.

Kehittäjä

Kehittäjä

PROFIILI: Kehittäjä tykkää tutkia ratkaisuvaihtoehtoja, rakentaa mockup:eja ja protoja, ja sitten analysoida eri vaihtoehtoja. Hän nauttii, kun saa jalostaa suurpiirteisen idean käyttökelpoiseksi ratkaisuksi ja suunnitella, miten se voitaisiin toteuttaa. Kehittäjää voivat ärsyttää muiden asettamat aikapaineet. Muita puolestaan voi ärsyttää kehittäjän kriittisyys ja jämähtäminen täydellisen ratkaisun hiomiseen.

VUOROVAIKUTUS: Anna kehittäjälle riittävästi aikaa arviointiin, vaihtoehtojen vertailuun ja kehittämiseen.

SOPIVAT RYHMÄTYÖMENETELMÄT: erilaiset kahvilamenetelmät, Idealogi, Negatiivinen aivoriihi, pikaprotoilu, Graafinen aivoriihi, Design thinking -menetelmät, Voimakenttäanalyysi, Kriteerikenttä, Arvokello, Point- ja SWOT-analyysi. Jos tiimistäsi puuttuu kehittäjä ettekä oikein malttaisi analysoida ja hioa ratkaisuja tarpeeksi pitkälle, nämä menetelmät auttavat tiimiäsi ratkaisujen kehittämisessä.

Toteuttaja

Toteuttaja

PROFIILI: Toteuttaja on jo tekemässä. Hän haluaa nähdä asioiden tapahtuvan. Toteuttaja on käytännönläheinen ja nopeatempoinen. Häntä voi ärsyttää muiden hitaus ja epäkonkreettiset ideat. Muita taasen voi ärsyttää toteuttajan kärsimättömyys, keskittyminen vain helppoihin ratkaisuihin ja ratkaisujen liian nopea käytäntöön vienti.

VUOROVAIKUTUS: Anna toteuttajalle ajoittaisia mahdollisuuksia kontrolloida, nopeita vastauksia hänen kysymyksiinsä ja tilannekatsaus, jotta hän saa tuntee, että jotain on tapahtumassa.

SOPIVAT RYHMÄTYÖMENETELMÄT: Tiekartta, Tikkataulu, Havaintokehä, Kriteerikenttä ja Arvokello. Jos tiimistäsi puuttuu toteuttaja ettekä tunnu etenevän maaliin asti, käyttämällä edellä mainittuja menetelmiä helpotat ratkaisujen konkretisoitumista toimenpiteiksi ja toimenpiteiden toteutumisen seurantaa.

Fasilitointi tukee elinvoimaisten työyhteisöjen kehittymistä

En ole varmasti ainoa, joka on huomannut miten työyhteisön merkitys näkyy työn mielekkyydessä ja tehdyn työn laadussa. Tästä vinkkelistä katsottuna onkin hienoa todeta, että fasilitointi antaa työkaluja elinvoimaisten työyhteisöjen kehittämiseen. Erilaisia fasilitointimenetelmiä käyttämällä fasilitaattori luo mahdollisuudet tiimin jäsenten kokemukseen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta sekä laadukkaiden tulosten saavuttamisesta hyvässä hengessä.

Toivottavasti edellä mainitut ryhmätyöntekijäkarikatyyrit auttavat sinua ymmärtämään, miten paremmin huomioida omasi ja osallistujien erilaiset lähestymistavat työpajoissa ja kokouksissa. Fasilitaattorina toimiessasi sinun on hyvä tuntea sekä oma ajattelutyylisi että pyrkiä tunnistamaan ryhmän jäsenten luontaiset ajattelutavat. Koko tiimisi tehdessä yllä mainitun testin, voitte miettiä millaisilla työskentelytavoilla löydätte parhaat ratkaisut ja ideat helpoiten yhdessä. Vielä loppuun pari huomiota aiheeseen liittyvästä lisämateriaalista:

Katso ajankohtaiset Grape Peoplen demot ja valmennukset ryhmätyömenetelmistä. 

Tutustu Piritan kirjaan ”Fasilitointi luo uutta”, joka käsittelee kattavammin fasilitoinnissa käytettäviä ryhmätyömenetelmiä.

Fasilitointivalmennus organisaatiollesi

Haluatteko kehittää fasilitointitaitojanne? Teemme organisaatioille räätälöityjä valmennuksia tilauksesta.

Tai soita Jyri Saraste, 040 546 2332.