Miten etäyhteys muuttaa kokousta, koulutusta tai työpajaa?

20.3.2019

Tänään pyydettiin selkeyttämään kasvotusten ja etänä tapahtuvan fasilitoinnin – siis vuorovaikutuksen johtamisen – eroa. Aikaa tähän oli 15 minuuttia. Apua. Ei mikään helppo tehtävä – mutta tein parhaani kiteyttääkseni erot lyhyeeseen puheenvuoroon. Tässä puheenvuoron pääpointit.

Virtuaaliympäristön erityishaasteet

Virtuaaliympäristössä on tiettyjä erityispiirteitä, jotka täytyy huomioida, kun verrataan kasvotusten fasilitointiin. Meillä ei ole katsekontaktia ja usein näköyhteys puuttuu kokonaan. Työkalujen käyttö ei ole intuitiivista, vaan pitää oppia erikseen, jotta esim. päätöksenteko ryhmässä on mahdollista.

Tässä joitakin esimerkkejä virtuaaliympäristön erityishaasteista:

Tilaisuuden fasilitointi verkon välityksellä

Tänään esimerkkialustana oli Howspace (howspace.com). Tällaiset virtuaaliset / digitaaliset valkotaulut toimivat työmuistina ja auttavat visualisoimaan keskustelua. Ne voivat myös tuoda rakennetta kokouksiin ja koulutuksiin. Jopa virtuaalisten työpajojen fasilitointi on mahdollista, kun työkalu alkaa tulla tutuksi.

Periaate on sama kuin kasvotusten: suunnittele ensin tilaisuuden tarkoitus, tavoitteet ja ohjelma. Pohdi mitä vaiheita työskentely vaatii. Mallinna kukin vaihe esim. Howspacen työtilaan tai PPT-dioille. Kokeile suorittaa työvaiheita osallistujan näkökulmasta. Pyydä kollegaa tai kahta arvioimaan suunnittelemaasi prosessia. Onko työskentely luontevaa? Ovatko ohjeet niin yksinkertaisia, että kaikki osaavat niitä noudattaa?

Kun kokonaisuus alkaa olla selvä, arvioi ajantarve kullekin työvaiheelle. Lisää aloitus ja lopetus, tauot ja mahdolliset energisointiharjoitukset. Tulet huomaamaan, että kunnon työpaja tai koulutus ei onnistu hetkessä. Helposti monimutkaisen aiheen käsittelyyn vierähtää puoli päivää tai enemmän. Työskentely on toki nopeampaa, kun osallistujat ovat ensin tottuneet työskentelytapaan.

Osallistujien aktivointi pidemmissä verkkotilaisuuksissa

Eräs virtuaaliympäristön haaste onkin ihmisten pitäminen aktiivisena. Jos olet tehnyt suunnittelutyön hyvin, on kuitenkin mahdollista järjestää vaikka koko päivän virtuaalityöpaja, jonka osallistujat jaksavat tehdä hyvin mielin.

Näillä vinkeillä ylläpidät osallistujien jaksamista:

Kirjoittajasta

Jonas Rajanto on verkkotyöskentelyyn erikoistunut fasilitaattori ja valmentaja Grape Peoplella. Hän valmentaa virtuaalifasilitointitaitoja tiiminvetäjille, projektipäälliköille, kouluttajille, myyjille ja muille, joille verkkotilaisuudet ovat olennainen osa työtä. Jonaksen tavoite on tehdä virtuaalisessioista yhtä vaikuttavia ja miellyttäviä kuin kasvotusten tapaamiset.

Katso Jonas Rajannon esittely ja video

 

Etäkokousten osallistava johtaminen

Kuinka johdan etäkokouksia tehokkaasti ja tuloksellisesti? Miten varmistan, että ymmärrämme käsiteltävän asian samalla tavalla? Mistä tiedän, ovatko ihmiset sitoutuneita yhteiseen päätökseen ja sovittuihin toimenpiteisiin? Näihin kysymyksiin saat vastauksen Etäkokousten osallistava johtaminen -minivalmennuksessa. Tässä tehokkaassa minivalmennuksessa opit kolme hyvän etäkokouksen kulmakiveä.

Toteutamme organisaatioille myös laajempia valmennuksia tilauksesta. Kerro meille lähtötilanteestanne, niin suunnittelemme tarpeisiinne räätälöidyn valmennuskokonaisuuden. Yhteistyössä varmistamme, että osallistujat saavat valmennuksesta aitoa hyötyä omassa työssään.

Lue lisää esitteestä:

Pyydä tarjous

 

Lisätiedot ja kyselyt

Jyri Saraste, puh. 040 546 2332, [email protected]