Osake logo

CASE Tampereen seudun Osake: Yhteistyö tuen ja inkluusion hankkeiden kanssa

Osake on Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, jota kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) tuottavat yhdessä. Osake tarjoaa laajasti erilaisia osaamisen kehittämisen palveluita, kuten koulutuksia, tapahtumia, selvityksiä, arviointeja, lukioiden ainetiimitoimintaa, kehittämishankkeita ja digitaalisia oppimateriaaleja. Osakkeen toiminta on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koko henkilöstölle. Nykyisessä muodossaan Osake on toiminut vuodesta 2016. Voit tutustua Osakkeen toimintaan tarkemmin tästä.

Osakkeen koordinoimat tuen ja inkluusion hankkeet (VINK & PINK)

Osakkeen koordinoimat tuen ja inkluusion hankkeet ovat Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukevan yhteistoiminnan jatkohanke esi- ja perusopetuksessa sekä Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion kehittämishanke. Hankkeessa tavoitellaan varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion käytänteiden selkiyttämistä ja yhtenäistämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä vahvassa seudullisessa yhteistyössä. Tavoitteena on lapsen kasvun, oppimisen ja kehityksen tukeminen. Hankkeet ovat osa valtakunnallista Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Hankkeita rahoitetaan pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella sekä lisäksi kuntien omalla rahoituksella. Voit tutustua hankkeisiin tarkemmin tästä VINK ja tästä PINK.

Lähtötilanne

Osakkeen hankekoordinaattorit hakivat kumppania kick-off tilaisuuden toteuttamiseksi, koska kyseessä oli tärkeä aloitustilaisuus, joka haluttiin mahdollistaa isolle yleisölle. Grape People valikoitui kumppaniksi aiempien positiivisten kokemusten myötä lähes vastaavanlaisen verkkotilaisuuden toteuttamisesta loppuvuodesta 2021.

Tarkoituksena oli järjestää yhteinen kick-off webinaari Tampereen seudun ja ympäryskuntien varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen henkilöstölle koulutushankkeiden käynnistämiseksi. Verkkotilaisuuden tavoitteena oli tarjota informaatiota hankkeista sekä koulutusta inkluusiosta ja työn merkityksellisyydestä. Koska käynnistämistilaisuutta pidettiin erityisen tärkeänä, tähän haettiin ulkopuolista osaamista tilaisuuden sujuvoittamisen ja tuloksellisuuden varmistamiseksi. Todettiin, että tilaisuudessa oli monta liikkuvaa osaa, myös teknisestä näkökulmasta, ja aikataulussa pysymistä pidettiin olennaisena. Yhteistyöllä haluttiin varmistaa osallistujien motivoiminen ja sitoutuminen osaksi koulutusprosesseja.

Prosessi oli alusta loppuun saakka asiakkaan kannalta huoletonta, tekninen toteutus loistavaa (ja opettavaista!) ja itse tapahtuman vetäminen ja yleisön osallistaminen taidokasta.

Mitä tehtiin ja miksi?

Ennen verkkotilaisuutta

Yhteistyö käynnistettiin suunnittelupalaverilla hankekoordinaattorien ja Grape People fasilitaattorin Bettina Kannisen kanssa. Palaverissa palattiin koulutushankkeiden alkulähteille ja kirkastettiin sitä, miksi tilaisuus ylipäätään ollaan järjestämässä. Lisäksi pohdittiin, kuinka tunnistettaisiin onnistunut verkkotilaisuus ja asetettiin realistiset tavoitteet. Yhdeksi tärkeimmiksi tavoitteiksi asetettiin innostuksen luominen ja keskustelun käynnistäminen inkluusio-teemasta. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että verkkotilaisuus olisi osallistujille helppo ja vaivaton osallistua eli teknisesti sujuva osallistujakokemus. Tilaisuuden aikataulua ja ohjelmaa tarkennettiin yhteistyössä sekä sovittiin työnjaosta ja toimenpiteistä. Hankekoordinaattorit vastasivat viestinnästä osallistujien ja tapahtumassa toimivien puhujien suuntaan, kun taas fasilitaattorin vastuulla oli tilaisuuden sujuvoittaminen, mihin kuului muun muassa puhujien tekninen valmentaminen ennen verkkotilaisuutta.

Kivan skarppi tapa juontaa. Oli turvallinen olo antaa ohjat hänen käsiinsä. Helppo tavoitettavuus, aktiivinen yhteydenpito ja hyvä runko tapahtuman suunnitteluun.

Verkkotilaisuuden aikana

Verkkotilaisuuteen osallistui yli 300 henkilöä tilaisuuteen reaaliajassa. Verkkotilaisuuden aikana fasilitaattori vastasi tilaisuuden sujuvasta juoksutuksesta,  loi turvallisen ilmapiirin, helpotti osallistujien osallistumista ja mahdollisti yhteistyössä onnistumisen.

Hankekoordinaattorit keskittyivät tilaisuudessa omaan rooliinsa ja puheenvuoroihinsa, eikä kenenkään tarvinnut toimia tuplarooleissa. Hankekoordinaattorit kokivat, että tilaisuudessa pystyi ottamaan rennosti, koska vastuu tilaisuuden juoksutuksesta oli fasilitaattorilla. Rento ilmapiiri näkyi siten, ettei kiusallisia hiljaisuuksia tai tunnetta sosiaalisesta ahdistuksesta syntynyt. Yhteistyössä oli sovittu, miten toimitaan, mikäli mutkia tulee matkaan tilaisuuden aikana. Vaikka pieniltä kommelluksilta ei voitu välttyä, fasilitaattoria kiitettiin ratkaisukeskeisestä otteesta ja tilanteen hoitamisesta hyvin.

Bettina hoiti homman 100 %:lla ammattitaidolla ja läsnäololla alusta loppuun. Oli huoleton ja luottavainen olo!

Verkkotilaisuuden jälkeen

Tilaisuuden jälkeen osallistujilta saatiin seuraavanlaisia kommentteja:

Ihan huikea päivä ja hankkeen kokonaisuus, kiitos kaikille!

Kyllä seudullisessa yhteisyössä on voimaa, kun näin hieno hanke saadaan toteutettua.

Haluan kiittää loistavasta koko päivän koulutuksesta. Kaikki asiantuntijat olivat hyviä ja osasivat asiansa. Alustukset olivat motivoivia. Ja iso kiitos Bettinalle, hänen valovoimaisuutensa ja taito johdattaa asioita eteenpäin oli ammattitaitoista ja innostavaa. Hän osasi viedä asioita eteenpäin ja piti langat käsillä. Tämä hanke on loistava ja tuottaa paljon hyvää seudun väelle.

Tilaisuuden jälkeen osallistujille saatiin tallenne ja materiaalit sujuvasti jakoon. Järjestävän tahon reflektiokeskustelua, missä päästiin purkamaan kokemukset heti tilaisuuden jälkeen, pidettiin hyödyllisenä erityisesti näin etänä.

Mitä saatiin aikaan ja miten siitä jatkettiin?

Verkkotilaisuus oli hyvä tapa levittää informaatiota laajalle yleisölle ja samalla saada hanke nimitasolla tutuksi eri organisaatioista sekä startata koulutusprosessit. Yhteydenottoja tuli myös ulkopuolisilta tahoilta, mikä kertoi heränneestä mielenkiinnosta hankkeita kohtaan. Myös tilaisuuden tallennetta katsottiin tavallista enemmän. Tilaisuus vahvisti tarvetta osaamisen jakamiselle, joten sitä varten järjestettiin erikseen toinen verkkotilaisuus. Yhteistyötä Osakkeen hankkeiden ja Grape Peoplen välillä jatketaan neuvotteluiden myötä loppuvuoden verkkotilaisuuksien toteuttamiseksi.

Tunne siitä, että fasilitaattorilla on niin kokonaisuus kuin yksityiskohdatkin hallussa. Meitä pidettiin myös koko prosessin ajan hyvin tiedotettuina siitä, missä mennään. Tekninen toteutus sujui tavanomaisesta poikkeavasta webinaarirakenteesta huolimatta loistavasti. Lisäksi Bettinan vuorovaikutus-, esiintymis- ja ongelmanratkaisutaidot olivat loistavat.

Kuinka voimme auttaa teitä onnistumaan?

Fasilitointia voi hyödyntää lukuisissa työelämän tilanteissa. Anna meidän auttaa yhdistämään asiantuntijoidenne osaaminen yhteisten tavoitteidenne saavuttamiseksi.  Valmennamme tarvittavat taidot henkilöstönne tai tulemme ulkopuoliseksi tueksi teille tärkeään tilaisuuteen. Kalleinta on yhdessä käytetty aika – me teemme siitä aidosti arvokasta.  Kun haluat takeet tuloksellisista tilaisuuksista, olemme oikea valinta kumppaniksenne. Lupauksemme on, että yhteistyössä kanssamme ette koskaan jää yksin. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus. Toteutamme valmennuksia ja työpajoja suomeksi ja englanniksi. Toimivampi yhteistyö tuo parempia tuloksia!