Fasilitoiva johtaminen ja yhdeksän johtamisen avainhetkeä

Mitä on fasilitoiva johtaminen?

Perinteisen ja fasilitoivan johtamisen eron voi kuvailla näin: perinteisessä johtamisessa päätöksenteko on keskitettyä. Esimies tekee päätökset ja ohjeistaa ryhmää toimimaan. Perinteinen johtaminen toimii hyvin, kun toimintaympäristö on vakaa ja selkeästi rajattu. Haastavaksi johtamismalli muuttuu kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Fasilitoiva johtaminen tarkoittaa, että päätöksentekoa hajautetaan. Tiiminjäsenille annetaan enemmän autonomiaa. Heitä myös autetaan auttamaan toisiaan. Esimiehestä tulee ohjeistajan sijaan yhteistyön mahdollistaja.

Tämä tarkoittaa, että työntekijöiden täytyy nähdä kokonaiskuva ja heitä täytyy kannustaa oma-aloitteisuuteen. Hyöty on kuitenkin se, että työntekijät ovat sitoutuneita päätösten toteuttamiseen, kun he ovat osallisia päätöksenteossa. Esimiehen taakka helpottuu, kun tiimi ja sidosryhmät pystyvät tekemään yhteistyötä itsenäisemmin.

Fasilitoivan johtajuuden tarkastelu, hyödyt ja haasteet, fasilitoiva johtaminen

Fasilitoivan johtamisen valmennus

Johtaminen tapahtuu niissä hetkissä, kun ihmiset kohtaavat. Osallistava johtaja tunnistaa johtamisen ydintapahtumat ja osaa toimia niissä määrätietoisesti ohjaten ryhmää kohti yhteistä päämäärää.  Valmennusohjelmassa tutustutaan viiteen johtamisen ydintapahtumaan, joissa tarvitaan fasilitointitaitoja.

Tutustu valmennukseen

Fasilitoivan johtamisen käsikirja – 9 avainhetkeä

Fasilitoivan johtamisen käsikirja, fasilitoiva johtaminen

Pepe Nummen kirja, Fasilitoivan johtamisen käsikirja – 9 avainhetkeä, on nyt saatavilla.

Miten yhdistää koko ryhmän tietotaito ja varmistaa sitoutuminen? Kirja esittää yhdeksän johtamisen avaintilannetta, joissa fasilitoiva johtaminen tulee avuksi. Näet käytännössä, miten myyntipäällikkö Susanna Suvisuo selvittää hankalatkin tilanteet, myös virtuaalisesti työskennellen.

Fasilitoivan johtamisen ytimessä on päätöksenteko. Tiimi luo yhteisen ymmärryksen ja tekee päätöksiä keskustellen sen sijaan, että johtaja tekisi päätöksiä itse tai jokaisen kanssa yksitellen. Kun ihmiset ymmärtävät kokonaisuuden, he pystyvät johtamaan itseään ja etenemään oikein. Fasilitoiva johtaminen tuo työntekijät yhteen sen sijaan, että he toimisivat siiloissa.

Pepe Nummi

Pepe Nummi, fasilitaattori ja valmentaja, Grape Peoplen perustaja
Shanghaissa vaikuttavan Pepen missio on luoda ja tuoda fasilitoinnin ja johtamisen työkaluja organisaatioiden käyttöön Suomessa ja maailmalla.

Pepe on johtanut kansainvälisiä ja virtuaalisia tiimejä jo vuodesta 1990 ja fasilitoinut tiiviisti vuodesta 1998. Pepe on fasilitoinnin pioneeri Suomessa: hän on maamme ensimmäinen sertifioitu ammattifasilitaattori, yksi Suomen ensimmäisen fasilitointiin keskittyneen yrityksen Grape Peoplen perustajajäsenistä, Suomen fasilitaattorit ry:n ensimmäinen puheenjohtaja ja Idealogi-menetelmän kehittäjä.

Lisäksi Pepe on kirjoittanut Suomen ensimmäiset kirjat sekä fasilitoinnista että virtuaalifasilitoinnista.

Pepe on pitkän kansainvälisen uransa aikana fasilitoinut yli 20:ssa maassa ja valmentanut yli 10 000 fasilitaattoria.

Yhteystiedot

041 537 4757
[email protected]
Verkostoidu LinkedInissä