Floris Beijersbergen

Fasilitaattori-valmentaja

Floris on työskennellyt fasilitoinnin ja valmennuksen parissa jo yli vuosikymmenen. Hänen taustansa on kulttuurienvälisessä viestinnässä sekä teatterissa. Fasilitaattorina Florisin painopisteenä on auttaa organisaatioita tiimityöskentelyn kehittämisessä, strategian jalkauttamisessa sekä vuorovaikutteisten työskentelytapojen kehittämisessä.

Florisin innostunut ja hauska tyyli luo välittömän tunnelman hänen valmennuksiinsa. Hän on helposti lähestyttävä ja laittaa koko persoonansa mukaan työhönsä. Tarvittaessa Floris myös haastaa totuttuja tapoja sekä ohjaa tilannetta niin, että valmennuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan.

Floris rakastaa erilaisia ulkoilma-aktiviteetteja, erityisesti laitesukellusta. Florisin motto on: ”Mitä enemmän kulttuureja, sitä parempi”.

Floris fasilitoi ja valmentaa englanniksi kasvotusten lähitilaisuuksissa ja verkossa etätilaisuuksissa parhaita menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen.