Case

CASE Valtori

Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto. Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Tutustumista

Lue lisää »

CASE Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuja sekä kouluttaa tulevaisuuden suunnannäyttäjiä. Vuonna 1958 perustettu Oulun yliopisto on

Lue lisää »
e21 Solutions logo

CASE e21 Solutions: Team building in the age of remote work

Grape People conducted a team building day for e21, where the focus was on community and well-being in the workplace. The work was facilitated by a clear structure, tailored to the needs of the group. Participants praised the variety of the work; not just sitting and discussing, but solving questions by working in a multifaceted way.

Lue lisää »

CASE Forum Virium panostaa yhteiskehittämisen taitoihin

Grape Peoplen valikoitui kilpailutuksen kautta meille kumppaniksi fasilitoinnin koulutukseen, sillä koulutuksen sisältö, teemat ja menetelmät vastasivat hyvin tarpeisiimme. Yhteistyö sujui hyvin alusta loppuun asti, ja koulutuksen sisältöä vielä tarkennettiin toiveidemme mukaan. Koulutus oli konkreettinen ja osallistava, ja siitä jäi hyödyllisiä työkaluja käyttöömme.

Lue lisää »

CASE: Kehityshanke Ympäristöministeriölle

Yhteistyössä Ympäristöministeriö ja Grape People käynnistivät osallistavan kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena oli työn kehittäminen sujuvammaksi ja työhyvinvointia tukevaksi. Yhteistyö tässä kehittämishankkeessa kesti kolme kuukautta, minkä aikana

Lue lisää »
HUS logo, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitoalue

CASE HUS: Edistyneitä fasilitointitaitoja LEAN-koulutetuille toiminnan kehittäjille

Grape People toteutti räätälöidyn fasilitointivalmennuksen HUS-yhtymän 12:lle liiketoiminnan kehittäjälle, joilla oli ennestään kokemusta fasilitoinnista. Tämä ryhmä kaipasi erityisesti taitoja haastavien aiheiden ja isojen, jopa 20 hlö ryhmien fasilitointiin. Valmennus osui myös aikaan, jolloin laajasta etätyöstä palattiin lähitöihin ja lähifasilitoinnin taidot kaipasivat virkistämistä.

Lue lisää »

CASE GoodCo: valmennuksiin vaikuttavuutta henkilökohtaisella sparrauksella

Ulrika Björkstam koki kaipaavansa valmennuksiinsa ja luentoihinsa vaikuttavuutta osallistamisen keinoin, sekä tukea tulevien valmennuskokonaisuuksien suunnitteluun.

Ulrika Björkstamilla oli jo ennestään paljon kokemusta kouluttamisesta ja valmentamisesta, joten fasilitointivalmennukseen osallistumisen sijaan hänelle enemmän hyötyä oli henkilökohtaisesta sparrailusta. Henna ja Ulrika tapasivat kolme kertaa, joista kaksi tapaamista oli etänä ja yksi livenä. Tapaamisten välillä Ulrika teki itsenäisesti työtä aiheen parissa ja suunnitteli koulutuksia Hennan antamien vinkkien ja kommenttien pohjalta.

Lue lisää »