Case

CASE Forum Virium panostaa yhteiskehittämisen taitoihin

Osakkeen hankekoordinaattorit hakivat kumppania kick-off tilaisuuden toteuttamiseksi, koska kyseessä oli tärkeä aloitustilaisuus, joka haluttiin mahdollistaa isolle yleisölle. Grape People valikoitui kumppaniksi aiempien positiivisten kokemusten myötä. Verkkotilaisuuteen osallistui yli 300 henkilöä reaaliajassa.

Lue lisää »

CASE: Kehityshanke Ympäristöministeriölle

Yhteistyössä Ympäristöministeriö ja Grape People käynnistivät osallistavan kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena oli työn kehittäminen sujuvammaksi ja työhyvinvointia tukevaksi. Yhteistyö tässä kehittämishankkeessa kesti kolme kuukautta, minkä aikana

Lue lisää »
HUS logo, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitoalue

CASE HUS: Edistyneitä fasilitointitaitoja LEAN-koulutetuille toiminnan kehittäjille

Grape People toteutti räätälöidyn fasilitointivalmennuksen HUS-yhtymän 12:lle liiketoiminnan kehittäjälle, joilla oli ennestään kokemusta fasilitoinnista. Tämä ryhmä kaipasi erityisesti taitoja haastavien aiheiden ja isojen, jopa 20 hlö ryhmien fasilitointiin. Valmennus osui myös aikaan, jolloin laajasta etätyöstä palattiin lähitöihin ja lähifasilitoinnin taidot kaipasivat virkistämistä.

Lue lisää »

CASE GoodCo: valmennuksiin vaikuttavuutta henkilökohtaisella sparrauksella

Ulrika Björkstam koki kaipaavansa valmennuksiinsa ja luentoihinsa vaikuttavuutta osallistamisen keinoin, sekä tukea tulevien valmennuskokonaisuuksien suunnitteluun.

Ulrika Björkstamilla oli jo ennestään paljon kokemusta kouluttamisesta ja valmentamisesta, joten fasilitointivalmennukseen osallistumisen sijaan hänelle enemmän hyötyä oli henkilökohtaisesta sparrailusta. Henna ja Ulrika tapasivat kolme kertaa, joista kaksi tapaamista oli etänä ja yksi livenä. Tapaamisten välillä Ulrika teki itsenäisesti työtä aiheen parissa ja suunnitteli koulutuksia Hennan antamien vinkkien ja kommenttien pohjalta.

Lue lisää »

CASE Sanoma: Fasilitoinnista lisää vaikuttavuutta etäkohtaamisiin

Sanoma B2B:ssä havaittiin tarve kasvattaa osaamista erityisesti etäkohtaamisten fasilitoinnissa. Grape People valikoitui kumppaniksi hyvien referenssien ja yhteisen näkemyksen vuoksi.

Yhteistyö fasilitaattori-valmentaja Henna Karjalaisen kanssa käynnistyi joulukuussa 2021. Valmennukselle oli laaja tarve, joten kokonaisuus jaettiin neljän identtisen valmennuksen sarjaksi, joihin osallistui yhteensä 70 Sanoman ammattilaista.

Lue lisää »
Matkahuolto logo

CASE Matkahuolto: Toimivan työvuorosuunnittelun pelisäännöt

Matkahuollossa oli päätetty osana työvuorosuunnittelujärjestelmän hankintaprojektia päivittää toimintatapoja ja selvittää siirtymistä hajautetusta työvuorosuunnittelusta keskitetymmän työvuorosuunnittelun malliin. Päätettiin järjestää kaksi samansisältöistä työpajaa, joissa organisaation yhteensä 60 esihenkilöä pääsisivät tutustumaan muutokseen ja jakamaan näkemyksiään toimivasta työvuorosuunnittelusta keskitetyssä mallissa.

Lue lisää »