Case

CASE Sanoma: Fasilitoinnista lisää vaikuttavuutta etäkohtaamisiin

Sanoma B2B:ssä havaittiin tarve kasvattaa osaamista erityisesti etäkohtaamisten fasilitoinnissa. Grape People valikoitui kumppaniksi hyvien referenssien ja yhteisen näkemyksen vuoksi.

Yhteistyö fasilitaattori-valmentaja Henna Karjalaisen kanssa käynnistyi joulukuussa 2021. Valmennukselle oli laaja tarve, joten kokonaisuus jaettiin neljän identtisen valmennuksen sarjaksi, joihin osallistui yhteensä 70 Sanoman ammattilaista.

Lue lisää »
Matkahuolto logo

CASE Matkahuolto: Toimivan työvuorosuunnittelun pelisäännöt

Matkahuollossa oli päätetty osana työvuorosuunnittelujärjestelmän hankintaprojektia päivittää toimintatapoja ja selvittää siirtymistä hajautetusta työvuorosuunnittelusta keskitetymmän työvuorosuunnittelun malliin. Päätettiin järjestää kaksi samansisältöistä työpajaa, joissa organisaation yhteensä 60 esihenkilöä pääsisivät tutustumaan muutokseen ja jakamaan näkemyksiään toimivasta työvuorosuunnittelusta keskitetyssä mallissa.

Lue lisää »

CASE Takeda: Virtuaalityöpajat haltuun Miron ja fasilitointitaitojen avulla

Takedan yhtenä tavoitteena oli lisätä ketteryyttä työteon tavoissa. Yritys halusi tarjota henkilöstölleen uusia taitoja ja itsevarmuutta etätapaamisten suunnitteluun ja valmisteluun, niin asiakastyöpajoihin kuin sisäisiin eri yksikköjen yhteisiin tiimikokouksiin, joissa haluttiin lisätä osallistujien aktiivisuutta. Grape People järjesti valmennukset yhteensä 40 takedalaiselle. Valmennuksessa tutustuttiin digitaaliseen Miro-valkotauluun sekä etäfasilitoinnin parhaisiin käytänteisiin. Valmennuksen yksi tärkeimmistä kriteereistä oli, että se sisälsi käytännön tekemistä, kun työkalun tarkoitus on olla jatkossa aktiivikäytöllä.

Lue lisää »

CASE OP Helsinki: Matka kohti yhteisohjautuvaa työskentelykulttuuria

Grape People toteutti OP Helsingille kolmiosaisen Osallistavat tiimipalaverit-valmennussarjan, johon osallistuivat organisaation kaikki n. 40 tiiminvetäjää ja esihenkilöä. Koska organisaatiossa oltiin johtoryhmätasolta lähtien sitouduttu toimintakulttuurin uudistamiseen, osallistamisen ajatus oli osallistujille jo valmiiksi tuttu. Siksi yhteisissä työpajoissa pystyttiin keskittymään hyvin konkreettisesti erilaisiin keinoihin, joilla tiimien yhteisohjautuvuutta voidaan tukea.

Lue lisää »