Asiakaskokemus – Valmennus

CASE Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuja sekä kouluttaa tulevaisuuden suunnannäyttäjiä. Vuonna 1958 perustettu Oulun yliopisto on

Lue lisää »

CASE Forum Virium panostaa yhteiskehittämisen taitoihin

Grape Peoplen valikoitui kilpailutuksen kautta meille kumppaniksi fasilitoinnin koulutukseen, sillä koulutuksen sisältö, teemat ja menetelmät vastasivat hyvin tarpeisiimme. Yhteistyö sujui hyvin alusta loppuun asti, ja koulutuksen sisältöä vielä tarkennettiin toiveidemme mukaan. Koulutus oli konkreettinen ja osallistava, ja siitä jäi hyödyllisiä työkaluja käyttöömme.

Lue lisää »
HUS logo, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitoalue

CASE HUS: Edistyneitä fasilitointitaitoja LEAN-koulutetuille toiminnan kehittäjille

Grape People toteutti räätälöidyn fasilitointivalmennuksen HUS-yhtymän 12:lle liiketoiminnan kehittäjälle, joilla oli ennestään kokemusta fasilitoinnista. Tämä ryhmä kaipasi erityisesti taitoja haastavien aiheiden ja isojen, jopa 20 hlö ryhmien fasilitointiin. Valmennus osui myös aikaan, jolloin laajasta etätyöstä palattiin lähitöihin ja lähifasilitoinnin taidot kaipasivat virkistämistä.

Lue lisää »

CASE Sanoma: Fasilitoinnista lisää vaikuttavuutta etäkohtaamisiin

Sanoma B2B:ssä havaittiin tarve kasvattaa osaamista erityisesti etäkohtaamisten fasilitoinnissa. Grape People valikoitui kumppaniksi hyvien referenssien ja yhteisen näkemyksen vuoksi.

Yhteistyö fasilitaattori-valmentaja Henna Karjalaisen kanssa käynnistyi joulukuussa 2021. Valmennukselle oli laaja tarve, joten kokonaisuus jaettiin neljän identtisen valmennuksen sarjaksi, joihin osallistui yhteensä 70 Sanoman ammattilaista.

Lue lisää »

CASE Takeda: Virtuaalityöpajat haltuun Miron ja fasilitointitaitojen avulla

Takeda halusi tarjota henkilöstölleen uusia taitoja ja itsevarmuutta etätapaamisten suunnitteluun ja valmisteluun, niin asiakastyöpajoihin kuin sisäisiin eri yksikköjen yhteisiin tiimikokouksiin, joissa haluttiin lisätä osallistujien aktiivisuutta. Grape People järjesti valmennukset yhteensä 40 takedalaiselle. Valmennuksessa tutustuttiin digitaaliseen Miro-valkotauluun sekä etäfasilitoinnin parhaisiin käytänteisiin. Valmennuksen yksi tärkeimmistä kriteereistä oli, että se sisälsi käytännön tekemistä, kun työkalun tarkoitus on olla jatkossa aktiivikäytöllä.

Lue lisää »

CASE OP Helsinki: Matka kohti yhteisohjautuvaa työskentelykulttuuria

Grape People toteutti OP Helsingille kolmiosaisen Osallistavat tiimipalaverit-valmennussarjan, johon osallistuivat organisaation kaikki n. 40 tiiminvetäjää ja esihenkilöä. Koska organisaatiossa oltiin johtoryhmätasolta lähtien sitouduttu toimintakulttuurin uudistamiseen, osallistamisen ajatus oli osallistujille jo valmiiksi tuttu. Siksi yhteisissä työpajoissa pystyttiin keskittymään hyvin konkreettisesti erilaisiin keinoihin, joilla tiimien yhteisohjautuvuutta voidaan tukea.

Lue lisää »