Webinaaritallenne: Läpimurtoja päätöksenteossa

Läpimurtopäätösten salaisuus

Webinaarissa kuulet läpimurtopäätösten salaisuuden! Ymmärrät, kuinka tehdä päätöksiä, jotka ovat syntyneet ryhmän viisaudesta ja joiden takana on tarvittava tuki niiden käytäntöön viemiseksi. Webinaari on sinulle, joka haluat hyödyntää organisaationne asiantuntijoiden osaamisen parhaalla mahdollisella tavalla ja viedä haastavassakin muutostilanteessa päätökset maaliin. Sinulle, joka olet kiinnostunut organisaatioiden kehittämisestä ja haluat oppia fasilitoimaan parempia päätöksiä!

Läpimurtopäätökset muuttavat työelämän pelikentän

Tulevaisuuden menestyvässä organisaatiossa päätökset eivät perustu yhden johtajan näkemyksiin. Hyvät päätökset edellyttävät taustalle riittävästi tietoa ja saadaksemme päätökset käytäntöön tarvitsemme ihmisten sitoutumista niiden toimeenpanemiseksi. Paraskaan johtaja ei voi tehdä hyviä päätöksiä osallistamatta organisaationsa asiantuntijoita. Parhaissa päätöksissä on kuultu oikeita ihmisiä ja oikeat ihmiset ovat sitoutuneet sen toimeenpanoon. Organisaatio saattaa epäonnistua, ellei se osaa hyödyntää tärkeintä resurssiaan; ihmisiään.

Pelkkä älykkäiden ja osaavien ihmisten yhteen tuominen ei riitä. Voidaksemme tehdä läpimurtoja päätöksenteossa, meidän on osattava ohjata ryhmän ajattelua – oli kyse sitten tiimistä, asiantuntijaverkostosta, projektiryhmästä tai asiakkaista koostuvasta kokoonpanosta – huolehtimalla ryhmädynamiikasta ja sisältöneutraalista prosessista. Kutsumme tätä ryhmän ajattelun ohjaamista fasilitoinniksi.

Webinaarin asiantuntija fasilitoinnin pioneeri Pepe Nummi jakaa uutuuskirjassa Breakthrough Decision Making – Workshop Design and Tools salaisuuden läpimurtopäätöksentekoon. Tässä webinaarissa kuulet, kuinka läpimurtopäätökset muuttavat työelämän pelikentän muutoksessa!