Mitä fasilitointi on?

Fasilitointiin voi törmätä monissa eri asiayhteyksissä. Tällä sivulla autamme ymmärtämään, mitä fasilitointi on työelämässä.  Työelämässä fasilitointia hyödynnetään muun muassa päätöksenteossa, kehityshankkeissa, muutostilanteissa ja innovaatioprosesseissa sekä etä- ja hybridikokouksissa. Fasilitoinnin avulla parannetaan yhteistyötä, lisätään ihmisten sitoutumista sekä tuetaan yksilöiden itseohjautuvuutta ja työryhmän yhteisohjautuvuutta. Parempi yhteistyö tarkoittaa parempia työn tuloksia.

Mitä fasilitointi on?

Fasilitointi on tavoitteellista ja sisällön suhteen neutraalia ryhmäprosessin ohjaamista. Fasilitoinnin tarkoituksena on luoda ryhmälle yhteinen suunta, johon kaikki ovat sitoutuneita. Tavoitteena on osallistamisen keinoin lisätä yksilön motivaatiota ja sen myötä kokemusta työn merkityksellisyydestä. Tunne työn merkityksellisyydestä on yksi työhyvinvoinnin tärkeimmistä kulmakivistä.

Ongelma

Jokaisella on kokemusta huonoista kokouksista, koulutuksista ja työpajoista, joissa agendasta ei ole tietoakaan, aikataulu venyy ja paukkuu, yksi henkilö dominoi keskustelua, osa multitaskaa muita töitä eikä asian käsittelyssä edetä tuloksiin. Kun kaikki läsnäolijat keskittyvät asiasisältöön eikä kukaan vastaa prosessista, tämä on tulos.

Fasilitointi ratkaisee tämän ongelman erottamalla tilaisuuden sisällön ja prosessin toisistaan:

Sisältö
Kokouksen asiat, ideat, ehdotukset ja päätökset.

Prosessi
Työskentelyn vaiheet, aikataulu ja ryhmädynamiikka.

Mitä fasilitaattori tekee?

Fasilitaattorin tarkoituksena on luoda onnistumisen edellytykset yhteistyölle. Hänen tehtävänään on palvella ryhmää eli luoda olosuhteet dialogille, auttaa ryhmää löytämään heille parhaat ratkaisut ja varmistaa, että sovitussa ajassa päästään tilaisuuden tavoitteeseen. Fasilitaattori toimii läpinäkyvästi, osallistaa ihmisiä tasapuolisesti, kysyy avoimia kysymyksiä ja kuuntelee arvostavasti.

Mitä sen sijaan fasilitaattori ei tee? Fasilitaattori ei kerro oikeita vastauksia, ei ota kantaa asiasisältöön, ei aja omaa agendaansa enkä ylikirjoita osallistujien ehdotuksia.

Fasilitaattori tai fasilitoija voidaan nähdä mahdollistajana, helpottajana, osallistajana ja ryhmän ohjaajana.

Hyvä fasilitoija…

– Auttaa ryhmää tunnistamaan käsiteltävän aiheen ytimen ja siihen liittyvät oleelliset kysymykset.

– Saa erilaiset ihmiset kukoistamaan ryhmässä ja antamaan parastaan yhteisen tavoitteen eteen.

– Helpottaa keskustelua tavalla, joka johtaa ennalta määriteltyyn tavoitteeseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin asioiden eteenpäin viemiseen.

– Osallistaa ihmiset ideoimaan vaihtoehtoja, tekemään päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia ryhmässä käytettävissä olevassa ajassa.

Tutustu maksuttomiin materiaaleihin

Haluatko oppia lisää fasilitoinnista? Vuosien varrella olemme tuottaneet kymmenien tuntien edestä maksutonta materiaalia itseopiskelua varten. Kuuntele suositut webinaaritallenteet, lataa käytännönläheiset oppaat, tilaa kirjanäyte teoksista tai lue lisää blogistamme.

Kun haluat jatkossa materiaalit sähköpostiisi uunituoreena, liity fasilitoinnin sisäpiiriin. Tarjoamme sisäpiirillemme sisältöä ja etuja, joita ei jaeta muualla.

Kun kaipaat tietoa fasilitointikoulutuksista, tutustu palveluihimme ja avoimiin fasilitointivalmennuksiin.

Oppaat

Oppaidemme avulla saat syväsukelluksen fasilitoinnin käytäntöihin ja käsitteisiin.

Opas etätyöpajan järjestäjälle

Onnistu ammattifasilitaattorin ohjeilla! Yleistynyt etätyöskentely on siirtänyt työpajamuotoisen työskentelyn verkkoon. On monenlaista kick-offia, yhteiskehittämistä sidosryhmien kanssa, muutoksen jalkautusta, retrospektiiviä...

Opas: Fasilitoinnin ihme

Mitä fasilitoidussa työpajassa oikein tapahtuu – ihmeitä vai? Tilaa maksuton opas ja ymmärrät seitsemän tärkeintä keinoa, millä fasilitoinnin ihme...

Opas: Ideapäivän fasilitointi

Kuinka fasilitoida aidosti vaikuttavia ideointipäiviä? Tilaa maksuton opas ja saat kaiken tarinasta teoriaan ja käytäntöön sekä valmiin ohjelman ideointityöpajan...

Webinaarit

Webinaareissa kuulet fasilitointivinkkejä suoraan ammattifasilitaattoreilta.

WEBINAARI: Mitä fasilitointi on?

Huonot kokoukset historiaan! Jokaisella on kokemusta huonoista kokouksista, koulutuksista ja työpajoista, joissa agendasta ei ole tietoakaan, aikataulu venyy ja...

WEBINAARI: Läpimurtoja ideoinnissa

Läpimurtoideat! Tuntuuko, että on vaikea saada ihmiset ideoimaan tuloksellisesti yhdessä? Kaipaatko ajatuksia, kuinka parantaa innovaatiotyöskentelyä erityisesti etänä? Sinä, joka haluat...

Webinaari: Toimiva tiimi

Toimiva tiimi syntyy toimivasta yhteistyöstä Onko tiimissä kasassa kaikki huippuyksilöt? Voidaanko tällä joukkueella kilpailla finaalissa asti? Edes joukkueurheilussa harvoin...

Webinaari: Edistynyt etätyö

Nyt ollaan matkalla monipaikkaiseen työkulttuuriin. Missä vaiheessa matkaa olette? Lataa maksuton webinaaritallenne Edistynyt etätyö ja ymmärrät, missä kohtaa monipaikkaisen työn...

Kirjat

Haluatko perehtyä fasilitointiin pintaa syvemmältä? Vuosien varrella olemme julkaisseet useita teoksia aiheesta.

Fasilitointiblogi

Ammattifasilitaattorien artikkeleita, vinkkejä verkkotilaisuuksien vetäjille, oivalluksia työelämän todellisista tilanteista.

Fasilitoinnin lempimenetelmät

Tähän artikkeliin olen koonnut lempifasilitointimenetelmiäni. Valinta on täysin subjektiivinen ja muutenkin erittäin epätieteellinen. Näistä vaan satun tykkäämään. Mukaan pääsi neljä menetelmää: dynaaminen fasilitointi, challenge mapping, open space ja idealogi....

Mitä fasilitointi on? 5 viisautta

Yritän tässä kirjoituksessa antaa mahdollisimman tiiviin, mutta kuitenkin konkreettisen vastaukseni kysymykseen: Mitä fasilitointi on?. Fasilitointi-sanan kantasana facil on latinaa ja tarkoittaa helppoa. Yksinkertaisesti sanottuna fasilitointi tarkoittaa helpottamista. Se on ryhmän...

Psykologinen turvallisuus ryhmässä – 10 vinkkiä

Olet varmasti törmännyt käsitteeseen psykologinen turvallisuus. Miksi psykologisesta turvallisuudesta puhutaan niin paljon? Kyseessähän ei suinkaan ole tuore käsite, mutta syystäkin se on noussut uudelleen keskusteluun Googlella tehdyn tutkimuksen myötä....

Mitä fasilitointi on?
-minikurssi

Jos haluat ymmärtää käytännössä, mitä fasilitointi on, lähde tiiminvetäjä Annan matkaan seuraamaan käytännön fasilitointitilannetta ja siinä käytettyjä menetelmiä. Kurssin lopussa pääset testaamaan, kuinka hyvin omaksuit fasilitoinnin perusperiaatetta, ja saat palautteen oppimisestasi. Kesto noin 20 minuuttia (maksuton).

Kehitä omaa osaamistasi tai tilaa valmennus organisaatiollesi

Haluatko vahvistaa tiimisi tai organisaatiosi osaamista?
Tarvitsetko apua vaativan työpajan tai muutoksen suunnitteluun?
Ota ammattifasilitaattori avuksi! Toteutamme myös tarpeidenne mukaan räätälöidyt fasilitointivalmennukset henkilöstölle.

Kun haluat kehittää ammatillista osaamistasi, tutustu monipuoliseen valikoimaan avoimia fasilitointivalmennuksia.