Minikurssi: Mitä fasilitointi on?

Fasilitoinnista puhutaan paljon, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Mitä fasilitointi on, entä mitä hyötyä fasilitointitaidosta on? Hyppää maksuttomalle minikurssille alta ja fasilitoinnin merkitys aukeaa!

Lähde tiiminvetäjä Annan matkaan seuraamaan käytännön fasilitointitilannetta ja siinä käytettyjä menetelmiä. Näet konkreettisesti, mitä fasilitointi on ja kuinka voit hyödyntää sitä työelämän jokapäiväisissä ryhmätilanteissa. Kurssin lopussa pääset testaamaan, kuinka hyvin omaksuit fasilitoinnin perusperiaatetta, ja saat palautteen oppimisestasi. Et tarvitse aiempaa fasilitointiosaamista!

Kesto

Minikurssin kesto on noin 10 minuuttia.

Aloitetaan

Käytätkö mobiililaitetta? Avaa kurssi uuteen ikkunaan tästä.

Klikkaa kurssin ”Play”-painiketta aloittaaksesi. Pääset etenemään oikeassa alalaidassa olevista nuolinäppäimistä. Saat kurssisisällön auki vasemmasta ylälaidasta kolmen viivan takaa avautuvasta valikosta.

Muutostilanteen fasilitointi

Kuinka pääsemme muutosvastarinnasta yhdessä sovittuihin tuloksiin tähtääviin toimenpiteisiin?

Anna on yhdeksänhenkisen tiiminsä kanssa muutostilanteen äärellä. Hän hyödyntää tilanteessa fasilitointia, jotta koko tiimi saadaan sitoutumaan muutokseen ja etsimään parhaita etenemistapoja yhdessä. Fasilitointimenetelmänä Anna käyttää voimakenttäanalyysiä.

Työpaja rakentuu fasilitoinnin kolmen ydinasian ympärille:

  1. Tavoite: Selkeä tavoite, joka kommunikoidaan osallistujille
  2. Prosessi: Selkeytys – Ratkaisut – Toimenpiteet
  3. Menetelmät: Sopivat ryhmätyömenetelmät prosessin eri vaiheisiin

Mitä fasilitointi tarkoittaa

Fasilitointi tarkoittaa sisältöneutraalia ryhmäprosessin ohjaamista. Fasilitaattorin tehtävä on tuoda osallistujat lähemmäs toisiaan ja näin mahdollistaa osaamisen yhdistäminen. Fasilitointi helpottaa osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksentekoa ryhmässä. Fasilitoidun prosessin tarkoituksena on viedä työskentely uudelle tasolle ja parantaa sen tuloksia. Hyvin suunnitellussa fasilitoidussa tilaisuudessa kaikki saavat äänensä tasapuolisesti kuuluviin. Seurauksena on parempia päätöksiä, joihin kaikki voivat sitoutua.

Kuka on fasilitaattori tai fasilitoija

Yhteisissä tilaisuuksissa paikalla on usein puheenjohtaja, sihteeri, koordinaattori tai moderoija sekä joukko erilaisia osallistujia. Ydinongelmana on, että usein tilaisuuksista puuttuu rooli, jonka tehtävä on luoda edellytykset onnistuneelle yhteistyölle. Tätä roolia kutsutaan fasilitaattoriksi tai fasilitoijaksi. Hänen tehtävänä on huolehtia toimivastaryhmäprosessista ja rakentaa tilaa dialogille.

Kehitä osaamistasi valmennuksissamme

Haluatko kehittää osaamistasi ja oppia tarvittavat taidot muutostilanteiden maaliin viemiseksi? Kehittämällä taitojasi muutosten fasilitaattorina autat asiakkaitasi, tiimiäsi ja sidosryhmiäsi onnistumaan muutostilanteissa entistä paremmin. Tutustu Muutoksen fasilitointi -valmennukseen, jossa opit selkeän prosessin muutostilanteiden käsittelyyn parhaita fasilitointimenetelmiä hyödyntäen. Opit muiden kanssa tekemällä vuorovaikutteisessa valmennuksessamme!

Autamme onnistumaan muutostilanteissa – myös etänä!

Haluatko parantaa tiimisi tai organisaatiosi kykyä toteuttaa muutoksia ja vahvistaa koko työyhteisösi sitoutumista? Fasilitoidussa muutosprosessissa hyödynnetään koko työyhteisön asiantuntemusta muutoksen toteutukseen. Valmennamme fasilitointitaitoja niin esimiehille, projektipäälliköille kuin asiantuntijoillekin. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus. Toteutamme tilaisuuksia sekä suomeksi että englanniksi.

Asiantuntijana Kari Kukkola

Kurssin pääsuunnittelija on sosiaalipsykologi ja ammattifasilitaattori Kari Kukkola ja ääninäyttelijänä fasilitaattori-valmentaja Henna Merensola. Kari on valmentanut johtajille erityisesti muutos- ja strategiajohtamista sekä fasilitointitaitoja vuodesta 2009 asti. Hän myös konsultoi yrityksiä muutoksen jalkautuksessa, strategiatyössä, monimutkaisissa tilanteiden selkeyttämisessä ja ristiriitojen hallinnassa.

Grape People

Grape People syntyi vuonna 2003 tarpeesta tehdä organisaatioista osallistavampia. Organisaatioiden ja työympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi tietävä ja määräävä, siis perinteinen, johtaminen ei enää riittänyt. Tarvittiin uudenlaista johtamista: osallistavaa eli fasilitoivaa johtamista. Siispä lähdimme toteuttamaan missiotamme levittää fasilitointitietoa ja –taitoa, jotta organisaatioilla olisi paremmat edellytykset menestyä nyt ja tulevaisuudessa.

Autamme organisaatioita luomaan yhteistä suuntaa ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennusten avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen, organisaatiomuutos tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja päätöksentekoa ryhmässä.

Olemme yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Autamme teitä yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen ja menestymään – myös verkon välityksellä!