Innovaatioiden fasilitointi -valmennus

Miten organisaatiossanne on onnistuttu etäaikana uuden luomisessa ja nykyisten palveluiden kehittämisessä? Näyttää siltä, että tämä on yksi niistä alueista, joka on jäänyt monessa organisaatiossa heikolle tolalle viimeisten vuosien aikana. Viikkopalaverit ja projektien seuranta vaikuttaa sujuvan Teamsissa hyvinkin, mutta miten on yhteiskehittämisen laita.

Nyt jos koskaan muutospaine ympäröivässä maailmassa on pakottanut meidät organisaatioina uudistumaan. Asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet ja sen myötä meidän on parannettava palveluitamme ja luotava uutta, mikäli haluamme säilyttää kilpailukykymme markkinoilla.

Miksi osallistua?

Tuntuuko, että on vaikea saada ihmiset ideoimaan tuloksellisesti yhdessä? Samat ideat toistuu, uusia ei synny, ehkä tyypillisesti yksi dominoi keskustelua tai lopputulos jää latteaksi. Silloinkin, kun ideoinnissa onnistutaan, ideat tuppaavat jäädä aikomusten tasolle eikä todellista toimintaa synny.

Kaipaatko ajatuksia, kuinka parantaa ideointia erityisesti etänä? Sinä, joka haluat auttaa asiakkaitasi tai projektiryhmääsi kehittämään yhdessä ja ideoimaan uutta, ilmoittaudu mukaan valmennukseen ja paranna taitojasi johtaa ideointityöpajoja!

Tässä valmennuksessa opit mallin, jota voit soveltaa mihin tahansa uuden ideointiin ryhmällä. Opit johtamaan ideointityöpajoja ja sitouttamaan ryhmän aitoon yhdessä kehittämiseen. Sinulle, joka haluat oppia fasilitoimaan tuloksellisia ideointipäiviä!

Antoisat päivät, paljon uusia työkaluja ja miten niitä voi käytännössä hyödyntää. Mielestäni hyvät fasilitointitaidot ovat todella merkittävässä roolissa asiakaskokemuksen kehittämisessä. Miikka on ihan loistava tyyppi! Hän sai luotua todella hyvän ilmapiirin ryhmään ja se näkyi.”

Lauri Eskelinen

Miksi fasilitoida ideointityöpajoja?

Fasilitoimalla innovaatiotyöpajoja autat asiakkaitasi tai projektiryhmääsi:

 • saamaan uusia ideoita
 • kirkastamaan syvemmän tarpeen
 • rakentamaan ideoista yhteistä ymmärrystä
 • jalostamaan ja kehittämään ideoita yhdessä eteenpäin

Fasilitoidun prosessin tarkoituksena on viedä yhteiskehittäminen uudelle tasolle ja parantaa sen tuloksia. Hyvin suunnitellussa fasilitoidussa tilaisuudessa kaikki saavat äänensä tasapuolisesti kuuluviin. Seurauksena on parempia ideoita, joihin kaikki voivat sitoutua.

Hyödyntämällä fasilitointia innovaatiotyöskentelyssä kehitätte uusia ja parannatte nykyisiä tuotteitanne ja palveluitanne, uudistatte toimintatapojanne sekä parannatte asiakaskokemusta ja kilpailukykyänne.

Valmennuksessa opit:

Saat taitoja ja menetelmiä mm.

Valmennuksessa sinä:

 • Opit hyödyntämään fasilitointia uuden luomisessa ja yhdessä kehittämisessä
 • Opit, miten ideointityöpaja rakennetaan alusta loppuun
 • Saat käyttöösi parhaat fasilitointimenetelmät ideointipäivän rakentamiseksi
 • Kokeilet fasilitointimenetelmiä käytännössä ja opit itse tekemällä
 • Saat harjoitusten myötä itseluottamusta ohjata osallistavia ryhmäprosesseja
 • Opit muilta aiheesta kiinnostuneilta – yhdessä ryhmänä
 • Tulet inspiroitumaan ja kehittämään omaa osaamistasi
 • Saat käytännönläheistä valmennusta kokeneen fasilitaattori-valmentajamme ohjauksessa

Osallistava valmennustapa

Valmennus on työpaja, jossa harjoittelemme erilaisia ryhmätyömenetelmiä. Tarkoitus on oppia tekemällä. Valmennuksessa on mukana sopivia annoksia teoriaa käytännön ratkaisujen ymmärtämiseksi. Menetelmiä peilataan käytännön työelämän esimerkkeihin ja osallistujien omiin kokemuksiin.

Sopiiko tämä minulle?

Fasilitointivalmennus sopii kaikille, jotka toimivat ryhmien kanssa: tiiminvetäjille, konsulteille, esihenkilöille, projektipäälliköille sekä organisaation ja henkilöstön kehittäjille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja täydentää työkalupakkiaan tehokkailla ryhmätyökaluilla.

Sinulle joka…

 • työskentelet tuotteiden tai palveluiden kehittämisen parissa
 • teet palvelumuotoilua
 • vastaat asiakaskokemuksen kehittämisestä
 • työskentelet innovoinnin tai ylipäätään ideoinnin parissa

Näin etenemme yhteistyöhön:

1. Tarjouspyyntö

Lähetä meille kuvaus tilanteesta ja tarpeestanne, osallistujamäärästä ja aikataulusta

2. Tarvekartoitus

Otamme yhteyttä teihin ja tarkennamme tarvettanne puhelimitse ymmärtääksemme tilannettanne kokonaisvaltaisesti

3. Tarjous

Saatte meiltä selkeän tarjouksen tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena

4. Suunnittelu

Sovimme kanssanne suunnittelupalaverin, jossa yhteistyössä varmistamme, että tilaisuuden tavoitteet toteutuvat

5. Toteutus

Toteutamme tilaisuuden kanssanne ja dokumentoimme työn tulokset sekä toimitamme mahdolliset oheismateriaalit

6. Reflektio

Reflektiopuhelussa arvioimme kanssanne yhteistyössä onnistumista ja tilaisuuden tavoitteiden toteutumista 

Keskustellaan aiheesta lisää!

Teitä palvelevat ammattifasilitaattori-valmentajat, jotka ovat intohimoisesti työhönsä suhtautuvia tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita. Ota yhteyttä, niin sovitaan maksuton etätapaaminen ja keskustellaan aiheesta lisää!