Muutoskyky tuo menestystä

Haluatko parantaa tiimisi tai organisaatiosi kykyä toteuttaa muutoksia ja vahvistaa koko työyhteisösi sitoutumista? Fasilitoidussa muutosprosessissa hyödynnetään koko työyhteisön asiantuntemusta muutoksen toteutukseen.

Muutoksen fasilitointi -valmennuksissa opitaan, mitä tarvitaan onnistuneen muutoksen läpivientiin. Valmennuksissamme edetään selkeän prosessin avulla muutoksen eri vaiheiden läpi sekä opitaan konkreettisten työkalujen ja menetelmien käyttöä muutostilanteiden fasilitoinnissa.

Muutostilanteiden tyypilliset haasteet

Muutostilanteessa osa työyhteisöstä lähtee ehkä mukaan, mutta osalle on epäselvää, mikä itse asiassa muuttuu ja yksi porukka vastustaa muutosta jo periaatteesta.  Tärkein tekijä onnistuneeseen muutokseen onkin koko organisaation sitouttaminen muutokseen. Epäonnistunut muutosjohtaminen vie resursseja, lisää kuormitusta ja vaikuttaa pahimmillaan koko organisaation työilmapiiriin.

Muutos vie kohti uutta ja tuntematonta. Siksi muutos herättää usein epäilyksiä, jopa pelkoa. Ihmisillä on tarve kontrolloida omaa toimintaympäristöään ja säilyttää turvallisuuden tunne tulevasta. Tiedämme jokainen, kuinka stressaavaa ennustamattomuus on. Usein organisaatioiden muutosprosessit jäävät keskeneräisiksi tai epäonnistuvat juuri siksi, että muutosvastarintaa ei ole saatu käännettyä sitoutumiseksi muutokseen. Fasilitoimalla varmistetaan ihmisten mukaan ottaminen prosessin jokaisessa vaiheessa.

Muutoksen fasilitointi on taito, joka voidaan ottaa käyttöön jokaisessa organisaatiossa

Muutos on organisaation kehittymisen kannalta välttämätöntä. Muutoksen fasilitointi on taito, jonka avulla työelämässä vastaan tulevat muutostilanteet kääntyvät sekä työyhteisön että organisaation eduksi.

Muutoksen fasilitointi -valmennuksen rakenne

Muutoksen fasilitointi -valmennus voidaan toteuttaa joko lähi- tai etätilaisuutena. Yksi suosittu toteutustapa on kolmena kertana kolmen tunnin ajan verkossa (3 x 3h) noin 20 hengen ryhmälle. Valmennustapamme on osallistava eli kaikki työvaiheet ja menetelmät kokeillaan käytännössä, jolloin osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen muutosprosessin fasilitoinnista. Ensimmäisella valmennuskerralla käsitellään muutoksen esteitä ja sulatetaan muutosvastarinta. Toisella kerralla keskitytään löytämään ratkaisut, kuinka muutos viedään käytäntöön. Kolmannella valmennuskerralla seurataan muutoksen toteutumista ja jäädytetään uudet käytänteet osaksi arkea. Siis sulata, muuta, jäädytä!

Kenelle valmennukset on tarkoitettu?

Jokaisessa menestyvässä organisaatiossa toteutetaan muutoksia, olivat ne sitten pienempiä toimintamallien muutoksia tai suurempia organisaatiomuutoksia. Muutoksen fasilitointi -valmennukset sopivat kaikille, jotka haluavat toteuttaa muutoksia tehokkaasti ja nopeasti: muutoksen johtajille ja muutosagenteille, tiimivetäjille, johtotehtävissä työskenteleville, konsulteille, HR-henkilöstölle, projektipäälliköille sekä kaikille organisaatioiden muutoskyvyn kehittämisestä kiinnostuneille. Valmennus ei edellytä aiempaa fasilitointiosaamista.

Muutoksen fasilitointi -valmennuksissa opitaan…

Hyödynnettäviä menetelmiä

Valmennuksissa hyödynnetään menetelmiä, joita on käytetty tuloksekkaasti sadoissa muutostilanteissa yli 15 vuoden aikana. Opittavat menetelmät valitaan käytettävissä olevan ajan ja tilanteen mukaan. Tyypillisiä käytettäviä menetelmiä ovat:

Suuren IT- ja toimintatapamuutoksen johtaminen osallistavasti

Organisaatiossamme toteutetaan laaja tietojärjestelmien ja samalla toimintatapojen muutos. Tyypillisesti IT-järjestelmätyötä tehtiin ensin projektihenkilöstön voimin, mutta kun tuli aika käsitellä muutosta henkilöstön kanssa, kehitettiin muutosjohtajien ja esimiesten fasilitointitaitoja Grape Peoplen avustuksella. Osallistavilla työskentelytavoilla pyrimme tekemään muutoksesta koko organisaation yhteisen; varmistamaan yhteistä ymmärrystä, sitouttamaan henkilöstöä muutokseen, ja edelleen viemään uusia toimintatapoja käytäntöön. Pidemmällä tähtäimellä tämä voi edistää osallistavaa organisaatiokulttuuria.

Koko organisaatiota koskevaa muutosta johdetaan toimintatapamuutos edellä, koska järjestelmät ovat lopulta vain liiketoiminnan toteutusta ja tarpeita varten. Osallistavalla työskentelyllä halutaan varmistaa järjestelmien ja liiketoiminnan kytkösten sekä muutoksen syiden ymmärrystä. IT-hankkeissa käy helposti niin, että IT-väki puhuu täysin eri kieltä kuin liiketoiminta. Kun käyttöönotossa saatetaan yhteen tietojärjestelmäosaajat ja liiketoiminnan edustajat, ovat osallistavat työskentelytavat oiva keino varmistaa yhteinen kieli ja suunta.

Fasilitointia hyödynnettiin ensin projektin muutosagenttien valmistautuessa muutosjohtamiseen ja koulutuksiin, esimerkiksi tunnistettaessa muutosten vaikutuksia eri kohderyhmiin. Tämän jälkeen esimiesten kanssa muutoksia käsiteltiin fasilitoiduissa tilaisuuksissa, ja esimiehet saivat oppia ja harjoitusta edelleen muutoksen osallistavassa johtamisessa alaisilleen. Piritta oli myös innostava valmentaja avaamassa fasilitoinnin merkitystä ja innostamassa sen käyttöön. Opettelimme myös virtuaalifasilitointia, koska arjessa iso osa johtamisesta tapahtuu etäyhteyksien kautta.

Muutoksen ollessa vielä kesken, voidaan jo todeta, että osallistavien menetelmien käyttö lisää muutosasioiden käsittelyn kiinnostavuutta aina johdosta lähtien, tehostaa työskentelyä sekä auttaa koko henkilöstön näkökulmien esille tulemisessa, muutoksen ymmärryksessä ja käytäntöön viennissä.

Keskustellaan aiheesta lisää!

Teitä palvelevat ammattifasilitaattori-valmentajat, jotka ovat intohimoisesti työhönsä suhtautuvia tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita. Ota yhteyttä, niin sovitaan maksuton etätapaaminen ja keskustellaan aiheesta lisää!

Näin etenemme yhteistyöhön:

1. Tarjouspyyntö

Lähetä meille kuvaus tilanteesta ja tarpeestanne, osallistujamäärästä ja aikataulusta

2. Tarvekartoitus

Otamme yhteyttä teihin ja tarkennamme tarvettanne puhelimitse ymmärtääksemme tilannettanne kokonaisvaltaisesti

3. Tarjous

Saatte meiltä selkeän tarjouksen tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena

4. Suunnittelu

Sovimme kanssanne suunnittelupalaverin, jossa yhteistyössä varmistamme, että tilaisuuden tavoitteet toteutuvat

5. Toteutus

Toteutamme tilaisuuden kanssanne ja dokumentoimme työn tulokset sekä toimitamme mahdolliset oheismateriaalit

6. Reflektio

Reflektiopuhelussa arvioimme kanssanne yhteistyössä onnistumista ja tilaisuuden tavoitteiden toteutumista 

Kehitä osaamistasi avoimessa valmennuksessamme

Haluatko kehittää osaamistasi ja oppia tarvittavat taidot muutostilanteiden maaliin viemiseksi? Kehittämällä taitojasi muutosten fasilitaattorina autat asiakkaitasi, tiimiäsi ja sidosryhmiäsi onnistumaan muutostilanteissa entistä paremmin. Tutustu Muutoksen fasilitointi -valmennukseen, jossa opit selkeän prosessin muutostilanteiden käsittelyyn parhaita fasilitointimenetelmiä hyödyntäen. Opit muiden kanssa tekemällä vuorovaikutteisessa valmennuksessamme!

Webinaari: Onnistu muutostilanteissa

Haluatko oppia enemmän onnistuneiden muutosten läpiviennistä? Liity Karin ja Grape Peoplen mukaan maksuttomaan Onnistu muutostilanteissa-webinaariin. Webinaarissa kuulet, kuinka muutostilanteita voi helpottaa ja mitä tarvitaan koko työyhteisön sitouttamiseksi muutokseen.

Artikkeli: Muutoksen kaava ennustaa muutoksen toteutumista

Kyky uudistua ja tehdä muutoksia on yksi menestyvän organisaation tärkeimpiä ominaisuuksia. Tiesitkö, että muutoksen onnistumisen mahdollisuudet moninkertaistuvat, kun muutoksen kaavan kaikki tekijät toteutuvat? Grape Peoplen fasilitaattori Kari Kukkola avaa muutoksen kaavan periaatteita blogitekstissään.