Valmennukset

Kehitä osaamistasi tehokkaasti

Tarve tiimien, organisaatioiden ja maantieteellisten rajojen ylittävälle yhteistyölle kasvaa vuosi vuodelta. Etäkokousten osallistava johtaminen ja työpajojen fasilitointi ovat siksi erottamaton osa nykyaikaista työelämää. Työelämä tarvitsee sinua, joka osaat luoda olosuhteet tulokselliselle yhteistyölle yhdistämällä ihmiset ja osaamisen. Vuorovaikutteiset valmennuksemme tarjoavat konkreettisia työkaluja, joiden avulla kehityt varmaotteiseksi ja taitavaksi ryhmien johtamisessa kohti yhteisiä tavoitteita.

Ota fasilitointi haltuun

Vastaatko erilaisten kokousten tai työpajojen vetämisestä kasvotusten tai verkossa? Haluatko kehittää taitojasi johtaa tuloksellisia tilaisuuksia?

Fasilitointivalmennuksissa opit tehokkaat ryhmätyökalut, prosessit ja käytännön vinkit, joilla saat kokouksiin ja työpajoihin lisää aktiivista osallistumista. Opit, kuinka sitouttaa ihmiset yhteisiin tavoitteisiin, löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja ja sopimaan konkreettisista toimenpiteistä kohti tuloksia.

Kenelle fasilitointikoulutus sopii?

Valmennukset sopivat kaikille, jotka toimivat ryhmien kanssa ja haluavat kehittää osaamistaan sekä täydentää työkalupakkiaan tehokkailla fasilitointimenetelmillä. Valmennuksemme sopivat esimerkiksi tiimikokousten, projektiryhmien, asiakastilaisuuksien, yhteistyöverkostojen ja työpajojen vetäjille.

Osallistuaksesi perustason valmennuksiimme sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta fasilitoinnista. Valmennuksemme sopivat myös sinulle, joka et tee fasilitointia päätyöksesi, vaan vastaat ajoittain lähi- tai etätilaisuuksien johtamisesta. Fasilitointitaidoista on hyötyä kaikissa organisaatioissa toimialasta riippumatta.

Jatkotason valmennuksemme edellyttävät kokemusta ja koulutustaustaa fasilitoinnista, ja sopivat erityisesti sinulle, joka haluat syventää osaamistasi.

Grape People -valmennukset

Vaikuttava fasilitointi​

Valmennuksessa pureudutaan fasilitoinnin perusteisiin käytännön harjoittelun kautta ammattifasilitaattorin ohjauksessa. Pääset harjoittelemaan fasilitointia ja saat palautetta osaamisesi kehittämiseksi.

Valmennuksen jälkeen ymmärrät, miten fasilitointi muuttaa työelämän ryhmätilanteiden johtamista, ja osaat suunnitella ja toteuttaa fasilitoidun työpajan.
Suosituin!

Ilmoittaudu valmennukseen valitsemalla ajankohta:

Kahden päivän lähivalmennus 13.-14.12.2023 klo 8.30-16.30 Helsingin keskusta

+ 3h seurantasessio etänä 15.1.2024 klo 8.45-12.00 (Teams)

+ 6kk käyttöoikeus verkkokurssialustalle

Hinta 1500€ + alv 24% / hlö (yht. 1860€)

Voit maksaa valmennuksen maksukortilla tai laskulla.

Ilmoittaudu

Kahden päivän lähivalmennus 17.-18.1.2024 klo 8.30-16.30 Helsingin keskusta

+ 3h seurantasessio etänä 31.1.2024 klo 8.45-12.00 (Teams)

+ 6kk käyttöoikeus verkkokurssialustalle

Hinta 1500€ + alv 24% / hlö (yht. 1860€)

Voit maksaa valmennuksen maksukortilla tai laskulla.

Ilmoittaudu

Kahden päivän lähivalmennus 12.-13.3.2024 klo 8.30-16.30 Helsingin keskusta

+ 3h seurantasessio etänä 27.3.2024 klo 8.45-12.00 (Teams)

+ 6kk käyttöoikeus verkkokurssialustalle

Hinta 1500€ + alv 24% / hlö (yht. 1860€)

Voit maksaa valmennuksen maksukortilla tai laskulla.

Ilmoittaudu

Edistynyt fasilitointi

Jatkotason valmennus syventää käsitystäsi fasilitoinnin mahdollisuuksista. Valmennuksessa opit tehokkaimmat menetelmät monimutkaisten ryhmätilanteiden fasilitointiin.

Laajenna käsitystäsi fasilitoinnin keinoista ja kehitä taitojasi ratkoa ryhmän kanssa varsinaisia ongelmia pelkkien oireiden sijaan.
Jatkotaso

Ilmoittaudu valmennukseen valitsemalla ajankohta:

Kaksipäiväinen lähivalmennus 13.-14.5.2024 klo 8.30-16.30 Helsingin keskusta

Hinta: 1200€ + alv 24% / hlö (yht. 1488€). Voit maksaa valmennuksen verkkokaupassamme tai laskulla.

Ilmoittaudu

Eloisat etätilaisuudet

Järjestätkö työssäsi etäkokouksia, mutta olet tyytymätön verkkotilaisuuksissa osallistujien aktiivisuuteen, läsnäoloon tai lopputuloksiin?

Riko kaava ja muuta istujat osallistujiksi tämän tehovalmennuksen avulla! Luo eloa etätilaisuuksiin ja kehity taitavaksi ja itsevarmaksi etäkokousten vetäjäksi.
Nopea

Vaihtuvat teema­valmennukset

Teemavalmennuksissa opit, kuinka hyödyntää fasilitointia tietyissä työelämän tilanteissa, kuten esimerkiksi muutoksen jalkauttamisessa tai osallistavassa johtamistyössä. Vaihtuvat teemavalmennukset sopivat sinulle, jolle fasilitointi ei ole ennestään tuttua, sekä auttavat myös kokeneempaa fasilitaattoria syventämään osaamistaan. Seuraava teemavalmennus tulossa ideointityöpajojen fasilitoinnista!

Teema

Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelma

Kehitä ammattitaitoasi ryhmätilaisuuksien vetäjänä varmaotteiseksi fasilitaattoriksi kokonaisvaltaisessa valmennusohjelmassa. Panosta osaamisesi johdonmukaiseen kehittämiseen  ja parannat urakehitysnäkymiäsi!

Opit fasilitaattorin ydinkompetenssit sekä alan parhaat menetelmät ryhmien johtamiseen – taitoja, joita jokaisessa organisaatiossa tarvitaan!

Sertifiointitilaisuus

Käytyäsi fasilitoinnin perusteiden ja jatkotason valmennukset sekä kartoitettuasi käytännön kokemusta työpajojen fasilitoinnista työelämässä, pätevöidy sertifioiduksi fasilitaattoriksi.

Sertifiointitilaisuus on sinulle, joka haluat tehdä fasilitointiosaamisesi näkyväksi. Sertfioinnin jälkeen saat käyttöösi Sertifioitu fasilitaattori -tunnustuksen.
Sertifiointi

Ilmoittaudu valmennukseen valitsemalla ajankohta:

1.12. klo 8.45-17.00 (Zoom)
Suunnittelu ja valmistautuminen verkossa

Sertifiointiin valmistaudutaan etäyhteydellä verkossa (Zoom). Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, rauhallisen tilan, vakaan verkkoyhteyden ja kuulokkeet mikrofonilla.

8.12. klo 8.30-17.00 (lähitilaisuus)
Osaamisen näyttäminen & sertifiointi

Sertifiointinäytöt toteutetaan lähiryhmätilaisuutena Helsingin keskustassa.

1200 € + alv 24% / henkilö (yht. 1488 €)

6.6. klo 8.45-17.00 (Zoom)
Suunnittelu ja valmistautuminen verkossa

Sertifiointiin valmistaudutaan etäyhteydellä verkossa (Zoom). Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, rauhallisen tilan, vakaan verkkoyhteyden ja kuulokkeet mikrofonilla.

13.6. klo 8.30-17.00 (lähitilaisuus)
Osaamisen näyttäminen & sertifiointi

Sertifiointinäytöt toteutetaan lähiryhmätilaisuutena Helsingin keskustassa.

1200 € + alv 24% / henkilö (yht. 1488 €)

2.12. klo 8.45-17.00 (Zoom)
Suunnittelu ja valmistautuminen verkossa

Sertifiointiin valmistaudutaan etäyhteydellä verkossa (Zoom). Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, rauhallisen tilan, vakaan verkkoyhteyden ja kuulokkeet mikrofonilla.

11.12. klo 8.30-17.00 (lähitilaisuus)
Osaamisen näyttäminen & sertifiointi

Sertifiointinäytöt toteutetaan lähiryhmätilaisuutena Helsingin keskustassa.

1200 € + alv 24% / henkilö (yht. 1488 €)

Ilmoittaudu

Opiskele omaan tahtiin

Opi fasilitoinnin perustietoja verkkokurssien avulla! Tulossa pian lisää itseopiskelun mahdollisuuksia ryhmämuotoisten valmennusten tueksi.

Fasilitoi etänä -verkkokurssi toimii tukena erityisesti etäkokousista ja verkkotyöpajoista vastaaville henkilöille.
Verkkokurssi

Kaikki valmennuksemme ovat tilattavissa myös organisaatiollenne tarpeisiinne räätälöityinä.

Lisätietoja löydät Palvelut-sivuilta.

Valmennuksemme ovat Kansallisen koulutuksen osaamiskeskuksen (KARVI) arvioimia. KARVI:n ulkopuoliset arvioitsijat ovat käyneet fasilitointivalmennuksemme läpi suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen näkökulmista sekä myöntäneet tunnustuksen käyttöömme.