Sertifioitu fasilitaattori- valmennuskokonaisuus

Haluatko parantaa taitojasi johtaa tuloksellisia ryhmäprosesseja ja luoda onnistuneen yhteistyön edellytykset työelämän haastavissakin tilanteissa? Paranna taitojasi johtaa tuloksellisia tilaisuuksia ja sertifioudu fasilitaattoriksi!

Sertifioitu fasilitaattori -valmennuskokonaisuus on intensiivinen sukellus fasilitoinnin syvään päätyyn!

Valmennusohjelomassa opit parhaat käytännöt ja vuorovaikutteiset menetelmät tehokkaisiin ja tuloksellisiin kokouksiin ja työpajoihin. Haluatko tulla varmaotteiseksi ja taitavaksi ryhmien johtamisessa kohti yhteistä tavoitetta? Fasilitoinnin avulla autat ihmisiä rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja tekemään parempia päätöksiä. Opit fasilitaattorin ydinkompetenssit – sekä alan parhaat menetelmät ryhmien ohjaamiseen!

Ilmoittaudu valmennusohjelmaan klikkaamalla:

Miksi valmennusohjelma on suunniteltu?

Tarve tiimit, organisaatiot ja maantieteelliset rajat ylittävälle yhteistyölle kasvaa vuosi vuodelta. Valitettavasti usein kokoukset ja muut yhteiset tilaisuudet ovat kuitenkin epätehokkaita aikasyöppöjä, joissa ihmiset eivät todella kohtaa. Tämän seurauksena ei synny riittävää yhteistä ymmärrystä aiheesta eikä sitoutumista tehtyihin päätöksiin tai sovittuihin toimenpiteisiin. 

Kallisarvoinen yhteinen aika valuu siis hukkaan. Ja kokouksissa istutaan paljon. Monen esihenkilön ja asiantuntijan päivät kuluvat kokouksissa istuen ja varsinaiset työt tehdään illalla tai viikonloppuna. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Jos yhteiset tilaisuudet ovat tehottomia yksinpuheluita, saatamme tehdä huonoja päätöksiä, uusia innovatiivisia ideoita ei synny eivätkä tarvittavat toimenpiteet siirry toteutuksen tasolle. Jos emme saa ihmisiä osallistumaan antaakseen yhteisissä tilaisuuksissa parastaan, emme pysty organisaationa uudistumaan. Uudistuminen on elinehto organisaatioiden vahvaan kasvuun.

Tuntuuko siltä, että kokoukset ja työpajat ovat raskaita vetää eikä ihmisiä saa osallistumaan – oltiin sitten online tai kasvotusten?

Tilaisuuksissa osallistujat tulevat ja menevät oman aikataulunsa mukaan eivätkä osallistu tarvittavalla tavalla yhteiseen työskentelyyn. Kun ollaan paikalla, ajetaan omaa agendaa ja kuuntelemisen sijaan puhutaan toisten päälle – tai ehkä se äänekkäin osallistuja vie hapen kaikilta muilta. Saattaa olla, että keskustelu velloo samojen asioiden ympärillä, kokoukselta häviää fokus eikä varsinaisesti päästä eteenpäin.

Entä, jos ei tarvitsisi kiskoa kivirekeä tai nyhtää, vaan ihmiset kukoistaisivat ja antaisivat itsestään parasta yhteisen tavoitteen eteen?

Yhteisissä tilaisuuksissa paikalla saattaa olla puheenjohtajaa, sihteeriä, koordinaattoria ja moderoijaa sekä joukko erilaisia osallistujia. Ydinongelmana on, että usein tilaisuuksista puuttuu rooli, jonka tehtävä on luoda edellytykset onnistuneelle yhteistyölle. Tätä roolia kutsutaan fasilitaattoriksi. Fasilitaattorin tehtävänä on huolehtia toimivasta ryhmäprosessista ja rakentaa tilaa dialogille.

Miksi osallistua valmennusohjelmaan?

Valmennusohjelmassa kehität ammattitaitoasi ryhmätilaisuuksien vetäjänä ja tulet varmaotteiseksi fasilitaattoriksi. Opit parantamaan vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ryhmässä – taitoja, joita jokaisessa organisaatiossa tarvitaan. Valmennusohjelma on rakennettu siten, että saat tarvittavat tiedot ja mahdollisuuden harjoitella taitoja turvallisessa valmennusympäristössä, jonka jälkeen sinun on helppo viedä opitut taidot käytäntöön omassa organisaatiossasi.

Grape Peoplen sertifioima fasilitaattori taitaa fasilitaattorin ydinkompetenssit sekä osaa suunnitella ja johtaa työpajoja tuloksellisesti parhaita menetelmiä hyödyntäen. Panosta osaamisesi johdonmukaiseen kehittämiseen ja parannat urakehitysnäkymiäsi!

Fasilitaattori auttaa erilaisia ihmisiä toimimaan paremmin yhdessä ja siten saavuttamaan parempia tuloksia. Kun yhteisen tilaisuuden prosessi on hyvin suunniteltu, voivat työpajan tai kokouksen osallistujat keskittyä parhaalla mahdollisella tavalla käsiteltävään aiheeseen. Hyvässä ohjauksessa ihmiset ovat itse parhaita asiantuntijoita ratkaisemaan ongelmansa ja luomaan toimenpiteet kohti yhteisiä tavoitteita. Fasilitaattori vastaa prosessin suunnittelusta ja johtamisesta – ottamatta kantaa sisältöön. Ota fasilitointitaidot haltuun valmennusohjelmassa ja opi johtamaan tuloksellisia tilaisuuksia!

Slide
Fasilitaattorin rooli

Ymmärrys fasilitaattorin roolista ja sen soveltamisesta

Slide
Työpajan vaiheet

Selkeiden työvaiheiden käyttäminen työpajan runkona

Slide
Divergenssi ja konvergenssi

Oikeiden menetelmien valitseminen ideoiden tuottamiseen ja valintaan

Slide
Psykologinen turvallisuus

Turvallisen ilmapiirin luominen tuottavalle yhteistyölle

Slide
Yhteisen suunnan luominen

Tasapaino yksilö- ja pienryhmätyöskentelyn sekä koko ryhmän keskustelun välillä

Slide
Ideoiden visualisointi

Ideoiden visualisointi ryhmän fokusoimiseksi sekä päätöksenteon helpottamiseksi

Slide
Tavoitteisiin pääseminen

Tilaisuuden tavoitteiden viestintä, saavuttaminen ja arviointi

previous arrow
next arrow

Kenelle valmennusohjelma on?

Valmennusohjelma sopii kaikille, jotka vastaavat esimerkiksi tiimikokousten, projektiryhmien, asiakastilaisuuksien, yhteistyöverkostojen tai työpajojen vetämisestä. Sinulle, joka tarvitset työssäsi taitoja johtaa vaikuttavia tilaisuuksia toimiessasi esimerkiksi asiantuntija- tai suunnittelutehtävissä, projektipäällikkönä, tiiminvetäjänä, myynnissä, konsulttina tai kouluttajana.

Videolla Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelman suorittanut Iiro Rahkonen kertoo kokemuksistaan fasilitoinnin parissa.

Fasilitointi organisaation näkökulmasta

Perinteinen johtaminen toimii silloin, kun toimintaympäristö on vakaa ja selkeästi rajattu. Haastavaksi johtamismalli muuttuu kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Monet tänään työelämässä käsillä olevista ongelmista ovat vaikeasti hahmotettavia, keskinäisriippuvaisia ja monialaisia. Kyky yhdistää ihmisten osaaminen on tässä muuttuvassa maailman ajassa organisaation menestyksen edellytys.

Tulevaisuuden menestyvässä organisaatiossa päätökset eivät perustu yhden johtajan näkemyksiin. Hyvät päätökset edellyttävät taustalle riittävästi tietoa ja saadaksemme päätökset käytäntöön tarvitsemme ihmisten sitoutumista niiden toimeenpanemiseksi. Paraskaan johtaja ei voi tehdä hyviä päätöksiä osallistamatta organisaationsa asiantuntijoita. Parhaissa päätöksissä on kuultu oikeita ihmisiä ja oikeat ihmiset ovat sitoutuneet sen toimeenpanoon. Organisaatio saattaa epäonnistua, ellei se osaa hyödyntää tärkeintä resurssiaan; ihmisiään.

Pelkkä älykkäiden ja osaavien ihmisten yhteen tuominen ei riitä. Voidaksemme tehdä läpimurtoja päätöksenteossa, meidän on osattava ohjata ryhmän ajattelua – oli kyse sitten tiimistä, asiantuntijaverkostosta, projektiryhmästä tai asiakkaista koostuvasta kokoonpanosta – huolehtimalla ryhmädynamiikasta ja sisältöneutraalista prosessista. Tätä ryhmäprosessin ohjaamista kutsutaan fasilitoinniksi.

Jos yhteiset tilaisuudet olisivat vaikuttavampia, niitä ei tarvittaisi yhtä usein. Kun kokouksia on vähemmän, niihin voidaan panostaa enemmän. Parantamalla laatua päästään vähitellen kohti tilannetta, jossa asiantuntijoiden kaikki aika ei kulu kokouksissa. Kokouksista tulee keskittynyttä työskentelyä, jolla on kirkas tavoite ja selkeä lopputulos. Lopun ajan voikin sitten käyttää ns. oikeisiin töihin.
Fasilitointi siis parantaa sisäistä tiedonkulkua ja auttaa löytämään yhteisen suunnan. Tuomalla ihmiset yhteen, osallistamalla ja onnistumalla vuorovaikutuksen johtamisessa, menestytte nyt ja tulevaisuudessa!

Työnantaja voi tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden sertifioida osaamisensa ja samalla osoittaa huolehtivansa asiantuntijoidensa ammatillisesta kehittymisestä. Näin työnantaja ylläpitää jatkuvaa oppimista arvostavaa ilmapiiriä ja parantaa henkilöstönsä sitoutumista organisaatioon.

Organisaation näkökulmasta henkilöstön paremmat fasilitointitaidot tarkoittavat parempaa kommunikaatiota, tehokkaampaa ongelmanratkaisua ja kykyä sopeutua nopeasti ympäristön muutoksiin. Sertifioituneet asiantuntijat antavat perustavaa tukea tarjouskilpailuissa ja myynnissä. Osaava ja sitoutunut henkilöstö on organisaation tärkeimpiä menestystekijöitä. Fasilitointitaidoista on hyötyä kaikissa organisaatioissa toimialasta riippumatta.

 

Valmennusohjelman rakenne

Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelma koostuu valmennusjaksoista ja fasilitointikokemuksen kartuttamisesta työelämän todellisissa ryhmätilanteissa.  Valmennusohjelma sisältää neljä moduulia ja ryhmätilanteiden fasilitointia omassa työssä. Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelma antaa tarvittavat taidot tuloksellisten kokousten ja työpajojen johtamiseen.

SERTIFIOITU FASILITAATTORI -VALMENNUSOHJELMA

Kaikki valmennukset toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina eli osallistua voi myös yksittäisiin valmennuksiin. Jatkotason syventävät valmennukset edellyttävät perustason osaamista fasilitoinnista.

Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelma on kansainvälisen kokemuksemme ja pitkän tuotekehityksen lopputulos. Olemme yli 15 vuoden kokemuksella laatineet selkeän valmennusohjelman, joka auttaa sinut askel askeleelta kohti fasilitointiosaamisen tunnustusta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Valmennuskokonaisuus pakettina 3000€ + alv 24% / henkilö (yht. 3720€)
Valmennusten hinta yksittäin ostettuna yhteensä 3800€ + alv 24% (yht. 4712€)

Valmennusohjelmaan toteutetaan puolivuosittain ja sertifioimme fasilitaattoreita vain 6 henkilöä kerrallaan laadukkaan oppimiskokemuksen takaamiseksi.

Ilmoittaudu valmennusohjelmaan klikkaamalla:

Maksuvaihtoehtoina käyvät luottokortti tai laskutus. Laskutamme valmennusohjelman kertaluontoisesti ensimmäinen valmennuksen jälkeen. Mikäli haluat sopia osamaksusta tai keskustella maksuvaihtoehdoista, ota yhteyttä sähköpostitse, niin sovitaan asiasta joustavasti: palvelu@grapepeople.fi

Kysymyksiä valmennusohjelmasta?

Pohditko, sopiiko valmennusohjelma tarpeisiisi? Ethän epäröi ottaa yhteyttä meihin! Voit myös jättää yhteydenottopyynnön chatin kautta, niin palaamme asiaan sinulle sopivalla hetkellä. Jos olet kiinnostunut valmennusohjelmasta ja haluat neuvotella aloitusajankohdasta, aikataulusta tai muista kysymyksistä, jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä. Etsitään sinulle sopiva toteutustapa ja sovitaan aikataulu joustavasti. Yhteydenottopyyntö ei ole sitova ilmoittautuminen.

Valmentajat

Tilaisuuden valmentajina toimivat kokeneet ammattifasilitaattori-valmentajamme, jotka ovat erikoistuneet tuloksellisten ryhmäprosessien johtamiseen. Ammattifasilitaattorimme ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, joilla on vuosien ja vuosikymmenten kokemusta työpajojen fasilitoinnista ja fasilitointitaitojen valmentamisesta eri organisaatioissa.

Peruutus- ja muutosehdot

Valmennusohjelma organisaatiollenne

Haluatko tilata tämän valmennusohjelman räätälöitynä omalle tiimillesi tai organisaatiollenne?

Lähetä viesti palvelu@grapepeople.fi tai soita 050 5500 654 tai jätä yhteydenottopyyntö.