Demo: Uudistuminen on polariteettien hallintaa

23.04.2020   8:45 - 11:45 Demo

Onnistunut kokous, palaveri, fasilitointi, vuorovaikutus, osallistaminen

Usein ongelmanratkaisua tai muutosprosessia lähestytään siitä näkökulmasta, että on yksi asia, joka pitää ratkaista. Palkitsemisjärjestelmää uudistetaan yksilökeskeisestä tiimikeskeisemmäksi, johtamista uudistetaan autoritäärisestä fasilitoivammaksi, organisaation rakennetta keskusjohtoisesta paikallisiksi heimoiksi tai toisin päin. Monissa tilanteissa voi kuitenkin käydä niin, että yhden ongelman ratkaiseminen johtaa ongelmiin muualla, koska ei nähdä, että vaihtoehdot eivät ole joko-tai vaan sekä-että.

Kun lisätään osallistavaa johtamista, se voi johtaa siihen, että kaikki päättävät kaikesta ja kaikkiin asioihin täytyy saada yhteinen konsensus – se on tuskallista ja tehotonta. Vaikka muutoksella haluttiin lisätä sitoutumista ja innostusta, mutta kävikin päinvastoin. Osallistava johtaminen ei sovi kaikkeen. Ethän kuitenkaan halua olla diktaattori tai antaa jokaisen sooloilla miten vaan. On selkeytettävä, mitä päätetään yhdessä ja mitä yksilö päättää. Hyvien päätösten teossa tarvitaan sekä nopeutta että faktoja. Jos jompaa kumpaa painotetaan liikaa, ollaan myöhässä tai väärässä. Mikä siis on sopiva määrä?

Olemme varsin sokeita tunnistamaan tilanteet, joissa on käsillä ns. kaksinapainen ongelma, jonka käsittelyssä tarvitaan tasapainottamista, ei yksipuoleisia ratkaisuja. Ratkaisuna on Polarity Management -menetelmä, joka auttaa näkemään ison kuvan, ennaltaehkäisemään siirtymisen ongelmasta ongelmaan ja reagoimaan ajoissa, jotta tasapaino ja positiivinen tulos säilyy.

Tässä tilaisuudessa saat mukaasi eväitä monimutkaisten tilanteiden selkeyttämiseen ja systeemisten ongelmien ymmärtämiseen. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin uudistumisen ja muutosten fasilitointiin sekä johtamistyöhön. Polarity Management perustuu Barry Johnsonin 70-luvulla luomiin periaatteisiin, mutta liike-elämän sovellukset ovat tuoreita ja yhä ajankohtaisempia.

Kun kehitetään uusia toimintamalleja ja strategioita, ollaan usein systeemisten ongelmien äärellä. Niitä ei voi ratkaista luovan ongelmanratkaisun prosessilla. Miten tunnistaa tilanne ja löytää sopivat keinot? Tässä tilaisuudessa tutustut Polarity Management -menetelmään, joka auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia. Tilaisuus on esimiesasemassa toimiville henkilöille, joille fasilitointi on jo jonkin verran tuttua.

Lue Piritan kirjoittama artikkeli Polarity Management -menetelmästä >

Aika ja paikka

Demo: Uudistuminen on polariteettien hallintaa
to 23.4.2020 klo 8.45 – 11.45
Kaapelitehtaalla Helsingissä

Kenelle?

Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti esimies- tai johtamisasemassa toimiville henkilöille, joille osallistaminen ja fasilitointi on jonkin verran tuttua. Työskentely demossa on työpajatyyppistä tekemällä oppimista ja kokeilua.

Ilmoittautuminen

Osallistuminen on maksutonta. Tilaisuuden laadun varmistamiseksi osallistujamäärä on rajattu. Kysynnän vuoksi priorisoimme henkilöt, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet demoihimme. Samasta organisaatiosta otamme yleensä enintään kaksi osallistujaa.

Ohjelma

8:45 Pientä aamiaista & verkostoitumista
9:00 Aloitus ja virittäytyminen

11:45  Tilaisuus päättyy

Valmentaja

Piritta Van der Beek
fasilitaattori ja fasilitointivalmentaja
Grape People Finland Oy

Piritta van der Beek (os. Kantojärvi) on Grape Peoplen toimitusjohtaja, valmentaja, sertifioitu ammattifasilitaattori (CPF), taiteen maisteri (TaM) sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ).

Piritta valmentaa fasilitointitaitoja konsulteille, kehittäjille, esimiehille ja johtajille. Piritta on fasilitoinut työpajoja ja kehitysprosesseja asiakkaiden erilaisista kompleksisista sisällöistä jo vuodesta 2001. Kokemuksistaan Piritta on kirjoittanut kirjan Fasilitointi luo uutta, jossa käydään läpi yli 50 menetelmää luovan ongelmanratkaisun fasilitointiin.

Tilaisuuden luonne

Demolla on kolme tarkoitusta: se on oppimis-, myynti- ja verkostoitumistapahtuma. Ennen kaikkea demo on innostava tilaisuus, jossa osallistujat oppivat itse tekemällä. Haluamme tarjota sinulle omakohtaisen kokemuksen fasilitoinnista ja tavastamme valmentaa näitä taitoja.

Mikä fasilitointi?

Fasilitointi on tehokasta sisältöneutraalia ryhmäprosessin ohjaamista. Fasilitaattorin tehtävä on tuoda osallistujat lähemmäs toisiaan ja näin mahdollistaa osaamisen yhdistäminen. Fasilitointi helpottaa osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä. Fasilitoidun prosessin tarkoituksena on viedä työskentely uudelle tasolle ja parantaa sen tuloksia. Hyvin suunnitellussa fasilitoidussa tilaisuudessa kaikki saavat äänensä tasapuolisesti kuuluviin. Seurauksena on parempia päätöksiä, joihin kaikki voivat sitoutua.

Kaipaatko aiheesta syvempää ymmärrystä?

Onko organisaatiossasi useampi aiheesta kiinnostunut? Tarvitsetteko ammattifasilitaattorin apua tilaisuuden suunnittelussa ja vetämisessä? Pyydä meiltä tarjous valmennuksesta tai työpajan fasilitoinnista omalle organisaatiollesi ja katsotaan teille sopiva kokonaisuus.

Lisätiedot ja kyselyt: Jyri Saraste, puh. 040 546 2332, [email protected]