WEBINAARI: Dialogisuus työelämässä – Ristiriidat rakentavasti esiin!

29.09.2020   9.00 - 10.15 Webinaari

 

Tilaa maksuton webinaaritallenne täyttämällä yhteystietosi alle ja oivallat, kuinka ottaa ristiriidat rakentavasti esiin työelämässä!

 

Dialogisuudella parempaa yhteistyötä!

Tiimin sisäisiä konflikteja, ristiriitoja työyhteisössä, työelämän moninaisia ongelmatilanteita ihmisten välillä… Hyvässä työyhteisössä voidaan olla eri mieltä asioista. Useimmat erimielisyydet keskittyvät käsiteltävään aiheeseen eivätkä liity ihmisten välisiin suhteisiin. Toiset ristiriitatilanteet kuitenkin saattavat jäädä kytemään, paisuvat ja aiheuttavat pitkittyneitä ongelmia ihmisten väliseen yhteistyöhön.

Huono työilmapiiri käy kalliiksi!

Pitkittyneet ristiriidat vievät energiaa koko työyhteisöltä. Yksilön työssä viihtyminen heikkenee ja saatamme organisaationa menettää kyvyn uudistua ja tehdä yhteisiä päätöksiä. Pahimmillaan tieto työyhteisön ongelmista kantautuu ulkopuolelle ja vaikutukset ulottuvat asiakkaista yhteistyökumppaneihin.

Webinaari Dialogisuus työelämässä – Ristiriidat rakentavasti esiin! on sinulle, joka haluat ymmärtää, kuinka selättää yhteistyön haasteet ja parantaa vuorovaikutusta organisaatioissanne!

Webinaarissa kuulet, miten työelämässä…

 

Työelämässä ihmiset ovat eri mieltä asioista ja suhtautuvat esimerkiksi muutokseen eri tavalla. Näin ollen konflikteja ei voida välttää. Ristiriidat kärjistyvät usein siksi, että vuorovaikutus lakkaa toimimasta, kun emme ymmärrä toisiamme ja teemme virheellisiä tulkintoja toistemme käytöksestä. Onkin siis parempi hyväksyä ristiriidat ja konfliktitilanteet osaksi työelämää ja opetella luomaan niissä rakentavaa dialogia.

Puhumatta jättäminen ei ole ratkaissut ensimmäistäkään ongelmaa.

Entä, jos meillä olisi kyky käsitellä vaikeitakin aiheita ja toimia konfliktitilanteissa yhteistyötä rakentavasti? Taitavalla fasilitoinnilla ja työyhteisösovittelulla voidaan auttaa yhteisöjä ja tiimejä ratkaisemaan ongelmiaan. Tule webinaariin kuulemaan työelämän todellisia tarinoita siitä, kuinka haastavista tilanteista selvitään!

Tilaa maksuton webinaaritallenne, jossa asiantuntijamme sosiaalipsykologi, työyhteisösovittelija ja ammattifasilitaattori Kari Kukkola vastaa, miten hyödyntää dialogia työelämässä.

Kari Kukkola

Kari on valmentanut yli 10 vuotta johtajille erityisesti muutos- ja strategiajohtamista. Hän konsultoi yrityksiä muutoksen jalkautuksessa, strategiatyössä, monimutkaisissa tilanteiden selkeyttämisessä ja ristiriitojen hallinnassa. Kari on menestyksekkäästi auttanut monia työpareja, tiimejä ja työyhteisöjä ratkaisemaan konfliktitilanteita ja pitkään jatkuneita ristiriitoja.

”Työssäni parasta ovat ne hetket, kun valmennuksessa tai työpajassa syntyy yhteys ihmisten välillä. Se voi tapahtua minun ja osallistujan välillä tai osallistujien kesken. Jännittävää on se, että koskaan ei etukäteen tiedä, mikä on se hetki tai tapa, joka sen yhteyden synnyttää. Se vain syntyy siinä hetkessä.”

Voimme saavuttaa merkittäviä tuloksia parantamalla yhteistyötä dialogisella otteella. Vaikka työelämä on entistä monimutkaisempi, voimme luoda yhteistyöstä ketterää. Näin tiimit toimivat autonomisesti ja ihmisten kokemus työn merkityksellisyydestä lisääntyy. Webinaarissa opit viisi tärkeää askelta muutokseen ja kuulet tarinoita työelämän todellisista tilanteista.

Järjestävä organisaatio

Grape People syntyi vuonna 2003 tarpeesta tehdä organisaatioista osallistavampia. Organisaatioiden ja työympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi tietävä ja määräävä, siis perinteinen, johtaminen ei enää riittänyt.

Tarvittiin uudenlaista johtamista: osallistavaa eli fasilitoivaa johtamista. Siispä lähdimme toteuttamaan missiotamme levittää fasilitointitietoa ja –taitoa, jotta johtajilla olisi paremmat edellytykset tulevaisuuden organisaatioiden johtamiseen.

Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennusten avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten.

Olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos.

Olemme siis yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä.

Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Tavoitteenamme on tehdä vuorovaikutuksesta verkossa yhtä sujuvaa kuin kohtaamisista kasvotusten. Autamme teitä yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen ja menestymään – myös verkon välityksellä!