WEBINAARI: Läpimurtoja päätöksenteossa!

30.10.2020   9:00 - 10.15 Webinaari

Tehdäänkö organisaatiossanne läpimurtoja päätöksenteossa vai päätöksiä, jotka jäävät ilmaan leijumaan eivätkä etene toivotulla tavalla?

Päätösten etenemiseen vaikuttaa se, kuka päätöksiä tekee ja miten päätöksentekoprosessi etenee. Seisooko päätösten takana kaikkitietävä johtaja, äänestetäänkö niistä demokraattisesti vai tehdäänkö latteita kompromisseja? Näistä mikään ei tuota läpimurtopäätöksiä.

Parempiä päätöksiä = Parempia tuloksia = Parempaa businesta!

Tule maksuttomaan webinaarimme kuulemaan läpimurtopäätösten salaisuus! Ymmärrät, kuinka tehdä päätöksiä, jotka ovat syntyneet ryhmän viisaudesta ja joiden takana on tarvittava tuki niiden käytäntöön viemiseksi. Webinaari on sinulle, joka haluat hyödyntää organisaationne asiantuntijoiden osaamisen parhaalla mahdollisella tavalla ja viedä haastavassakin muutostilanteessa päätökset maaliin. Sinulle, joka olet kiinnostunut organisaatioiden kehittämisestä ja haluat oppia fasilitoimaan parempia päätöksiä!

Webinaarissa kuulet, miten…

Läpimurtopäätökset muuttavat työelämän pelikentän

Perinteinen johtaminen toimii silloin, kun toimintaympäristö on vakaa ja selkeästi rajattu. Haastavaksi johtamismalli muuttuu kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Monet tänään työelämässä käsillä olevista ongelmista ovat vaikeasti hahmotettavia, kompleksisia, keskinäisriippuvaisia ja monialaisia. Kyky tehdä läpimurtopäätöksiä on tässä muuttuvassa maailman ajassa organisaation menestyksen edellytys.

Tulevaisuuden menestyvässä organisaatiossa päätökset eivät perustu yhden johtajan näkemyksiin. Hyvät päätökset edellyttävät taustalle riittävästi tietoa ja saadaksemme päätökset käytäntöön tarvitsemme ihmisten sitoutumista niiden toimeenpanemiseksi. Paraskaan johtaja ei voi tehdä hyviä päätöksiä osallistamatta organisaationsa asiantuntijoita. Parhaissa päätöksissä on kuultu oikeita ihmisiä ja oikeat ihmiset ovat sitoutuneet sen toimeenpanoon. Organisaatio saattaa epäonnistua, ellei se osaa hyödyntää tärkeintä resurssiaan; ihmisiään.

Pelkkä älykkäiden ja osaavien ihmisten yhteen tuominen ei riitä. Voidaksemme tehdä läpimurtoja päätöksenteossa, meidän on osattava ohjata ryhmän ajattelua – oli kyse sitten tiimistä, asiantuntijaverkostosta, projektiryhmästä tai asiakkaista koostuvasta kokoonpanosta – huolehtimalla ryhmädynamiikasta ja sisältöneutraalista prosessista. Kutsumme tätä ryhmän ajattelun ohjaamista fasilitoinniksi.

Fasilitoi läpimurtopäätöksiä!

Webinaarin asiantuntijana fasilitoinnin pioneeri Pepe Nummi jakaa pian ilmestyvässä uutuuskirjassa Breakthrough Decision Making – Workshop Design and Tools salaisuuden läpimurtopäätöksentekoon. Tässä webinaarissa kuulet, kuinka läpimurtopäätökset muuttavat työelämän pelikentän muutoksessa!

Pepe Nummi

Pepe Nummi on Suomen ensimmäinen sertifioitu ammattifasilitaattori, Grape Peoplen hallituksen puheenjohtaja ja kirjoittanut useita kansainvälisesti tunnettuja tietokirjoja fasilitoinnista. Hän on johtanut kansainvälisiä ja virtuaalisia tiimejä vuodesta 1990 ja fasilitoinut tiiviisti yli 20 vuotta.

Grape People

Grape Peoplella on uniikki tapa fasilitoida, missä parhailla menetelmillä lisätään dialogisuutta tuloksellisten prosessien oikeisiin vaiheisiin. Uskomme, että hyvässä ohjauksessa ihmiset ovat itse parhaita asiantuntijoita ratkaisemaan ongelmansa ja löytämään ratkaisuja ryhmässä kohti yhteisiä tavoitteita.

Grape People syntyi vuonna 2003 tarpeesta tehdä organisaatioista osallistavampia. Organisaatioiden ja työympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi tietävä ja määräävä, siis perinteinen, johtaminen ei enää riittänyt.

Tarvittiin uudenlaista johtamista: osallistavaa eli fasilitoivaa johtamista. Siispä lähdimme toteuttamaan missiotamme levittää fasilitointitietoa ja –taitoa, jotta johtajilla olisi paremmat edellytykset tulevaisuuden organisaatioiden johtamiseen.

Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennusten avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä.

Olemme yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos.

Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Autamme teitä yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen ja menestymään – myös verkon välityksellä!