WEBINAARI: Yhteistyön 3 vaikeaa tilannetta

27.05.2020   9.00 - 10.15 Webinaari

 

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin täyttämällä yhteystietosi alle ja oivallat, kuinka selvitä kolmesta vaikeasta tilanteesta ryhmän kanssa!

 

Dialogisuudella parempaa yhteistyötä!

Webinaari sinulle, joka haluat ymmärtää, kuinka selättää yhteistyön haasteet ja parantaa vuorovaikutusta tiimeissä! Sinulle, joka tarvitset työssäsi osallistavan johtamisen taitoja toimiessasi esimerkiksi asiantuntija- tai suunnittelutehtävissä, projektipäällikkönä, tiiminvetäjänä, konsulttina tai kouluttajana.

Jos yhteistyön esteitä ei onnistuta selättämään, ihmiset osallistuvat vain minimipanoksellaan, oma-aloitteisuus ja luovuus valuvat hukkaan, vastuuta vältellään ja menetämme työn ilon. Lopputulos ei voi olla tällöin paras mahdollinen!

Entä, jos meillä olisi kyky käsitellä vaikeitakin aiheita ja toimia konfliktitilanteissa yhteistyötä rakentavasti?

 

Miten selvitä seuraavista tilanteista tiimissä?

  1. Monimutkaisten aiheiden käsittely
  2. Konflikteista selviäminen
  3. Johtaja hankalassa tilanteessa

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin, jossa asiantuntijamme sosiaalipsykologi ja ammattifasilitaattori Kari Kukkola vastaa kolmen tärkeimmän vaikeuden voittamiseen erilaisissa ryhmätilanteissa.

Kari on valmentanut yli 10 vuotta johtajille erityisesti muutos- ja strategiajohtamista. Hän konsultoi yrityksiä muutoksen jalkautuksessa, strategiatyössä, monimutkaisissa tilanteiden selkeyttämisessä ja ristiriitojen hallinnassa. Kari on menestyksekkäästi auttanut monia työpareja, tiimejä ja työyhteisöjä ratkaisemaan konfliktitilanteita ja pitkään jatkuneita ristiriitoja.

”Työssäni parasta ovat ne hetket, kun valmennuksessa tai työpajassa syntyy yhteys ihmisten välillä. Se voi tapahtua minun ja osallistujan välillä tai osallistujien kesken. Jännittävää on se, että koskaan ei etukäteen tiedä, mikä on se hetki tai tapa, joka sen yhteyden synnyttää. Se vain syntyy siinä hetkessä.”

Voimme saavuttaa merkittäviä tuloksia parantamalla yhteistyötä dialogisella otteella. Vaikka työelämä on entistä monimutkaisempi, voimme luoda yhteistyöstä ketterää. Näin tiimit toimivat autonomisesti ja ihmisten kokemus työn merkityksellisyydestä lisääntyy. Webinaarissa opit viisi tärkeää askelta muutokseen ja kuulet tarinoita työelämän todellisista tilanteista.

Ilmoittaudu webinaariin täyttämällä yhteystiedot yllä olevaan lomakkeeseen. Saat vahvistusviestin ja tarkemmat osallistumisohjeet sähköpostiisi. Webinaari on maksuton.

Järjestävä organisaatio

Grape People syntyi vuonna 2003 tarpeesta tehdä organisaatioista osallistavampia. Organisaatioiden ja työympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi tietävä ja määräävä, siis perinteinen, johtaminen ei enää riittänyt.

Tarvittiin uudenlaista johtamista: osallistavaa eli fasilitoivaa johtamista. Siispä lähdimme toteuttamaan missiotamme levittää fasilitointitietoa ja –taitoa, jotta johtajilla olisi paremmat edellytykset tulevaisuuden organisaatioiden johtamiseen.

Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennusten avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten.

Olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos.

Olemme siis yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä.

Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Tavoitteenamme on tehdä vuorovaikutuksesta verkossa yhtä sujuvaa kuin kohtaamisista kasvotusten. Autamme teitä yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen ja menestymään – myös verkon välityksellä!