HYBRIDIDEMO: Fasilitointi tässä ajassa

KUTSUVIERASTILAISUUS

Tervetuloa kutsuvierastilaisuuteen oppimaan ja oivaltamaan osallistamisen mahdollisuuksista tässä ajassa. Kutsumme sinut verkostoitumaan ja jakamaan työn hyviä käytänteitä muiden fasilitoinnista kiinnostuneiden HR-asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuus on kutsuvieraille maksuton.

Työn tekemisen tavat ovat olleet viime vuosina suuressa murroksessa. Nyt on aika kokoontua yhteen jakamaan parhaaksi havaittuja käytänteitä ja keskustelemaan ajankohtaisista haasteista. Mitä ratkaisuja fasilitointi tarjoaa meille yhteistyössä onnistumiseen tässä ajassa?

Toteutustapa

Demo toteutetaan hybriditilaisuutena, joten voit ilmoittautumisen yhteydessä valita osallistutko etänä verkossa Teamsin välityksellä vai tuletko paikan päälle Helsingin Kalasatamaan. Molemmille ryhmille kokemus osallistava eli se edellyttää aktiivista läsnäoloa. Lähitilaisuuteen osallistujille tarjoamme aamiaisen.

Tilaisuudesta ei toimiteta tallennetta, koska tilaisuus on vuorovaikutteinen ja se tapahtuu reaaliajassa ryhmän kanssa. Sen sijaan tallenteen saat  Mitä fasilitointi on -webinaarista, jos kutsuvierasdemon ajankohta ei sinulle sovi.

Osallistujamäärä on rajattu ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Odotamme enintään kahta osallistujaa samasta organisaatiosta.

Tilaisuuden luonne

Demo on innostava aamupäivä, jossa pääset oppimaan osallistavien toimintatapojen avulla. Aamupäivän aikana kuulet todellisia tarinoita työelämästä ja osallistamisen mahdollisuuksista hybridityössä. Saat mukaasi yhden konkreettisen fasilitointimenetelmän, jota voit soveltaa omassa työssäsi. Menetelmän avulla parannat yhteistyötä ja lisäät ihmisten sitoutumista. Demo on koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, jossa kuulet myös Grape Peoplen palveluista, kuinka voimme auttaa teitä tuloksellisen yhteistyön kehittämisessä jatkossa.

Aika ja paikka

tiistaina 7.6.2022 klo 8.45-11.30
Etäosallistujat: Microsoft Teams
Lähiosallistujat: Helsingin Kalasatama, Business Park (Verkkosaarenkatu 5)

Kenelle tilaisuus on?

Demo on kutsuvierastilaisuus HR-tehtävissä toimiville. Kutsuttuja ovat sekä yritysten että julkishallinnon edustajat ja kolmannen sektorin toimijat.

Kutsuvierasdemo on sinulle, joka…

  • Haluat ymmärtää enemmän osallistamisen mahdollisuuksista etä-, lähi- ja hybridityössä
  • Haluat tukea ihmisiä ja organisaatiotanne kasvussa kohti itse- ja yhteisohjautuvuutta
  • Hskot ihmisten potentiaaliin ja haluat valjastaa heidän osaamisen yhteiseen käyttöön

Ohjelma

08:45 Lähiosallistujille aamiainen
08:45 Etäosallistujille tekninen check

09:00 Virittäytyminen

  • Alustus: Fasilitointi tässä ajassa
  • Osallistava menetelmäkokeilu
  • Oivallusten jakaminen
  • Lyhyt katsaus Grape Peoplen palveluihin
  • Verkostoitumista

11:30 Tilaisuus päättyy

Fasilitaattori-valmentajat

Bettina Kanninen

Bettina on vuorovaikutuksen asiantuntija, jolla on yli 10 vuoden kokemus työskentelystä yksilöiden ja ryhmien kanssa sekä julkisella sektorilla että valmennusyrittäjänä. Bettinan tavoitteena on luoda edellytykset hyvinvoiville yksilöille toimivissa työyhteisöissä.

Bettinan supervoima on rakentaa luottamuksen kautta rohkean kohtaamisen ilmapiiriä, missä voidaan turvallisesti keskustella oikeista ongelmista ja päästä niistä eteenpäin. Bettinan missiona on tukea työyhteisöjä rohkeassa kasvussa kohti merkityksellisyyttä ja menestystä.

Jonas Rajanto

Jonas tuli Grape Peoplelle IT-palvelualalta, jolla hän kehitti työkaluja ja prosesseja tehokkaampaa yhteistyötä varten. Grape Peoplella Jonas siirsi fokuksensa vuorovaikutukseen etänä sekä sellaisten työskentelytapojen kehittämiseen, joiden avulla tiimit voivat nostaa yhteistyönsä uudelle tasolle.

Fasilitaattorina Jonas on erikoistunut etätyöhön ja virtuaaliseen yhteistyöhön. Hän valmentaa tiiminvetäjiä, projektipäälliköitä, kouluttajia, myyjiä ja muita, joille verkkotilaisuudet ovat olennainen osa työtä. Jonaksen missio on saada etätyö tuntumaan yhtä luontevalta kuin työskentely samassa huoneessa.

Miksi fasilitoida?

Työelämässä fasilitointia hyödynnetään muun muassa päätöksenteossa, kehityshankkeissa, muutostilanteissa ja innovaatioprosesseissa sekä etä- ja hybridikokouksissa. Fasilitoinnin avulla parannetaan yhteistyötä, lisätään ihmisten sitoutumista sekä tuetaan yksilöiden itseohjautuvuutta ja työryhmien yhteisohjautuvuutta. Parempi yhteistyö tarkoittaa parempia työn tuloksia. Hyödyntämällä fasilitointia kehitätte uusia ja parannatte nykyisiä tuotteitanne ja palveluitanne, uudistatte toimintatapojanne sekä parannatte asiakaskokemusta ja kilpailukykyänne.

Lisätiedot

Lisätiedot ja kyselyt tilaisuutta koskien:

Jyri Saraste
asiakkuudet

040 546 2332
jyri@grapepeople.fi

Verkostoidu Linkedinissä
@JyriSaraste