DEMO: Onnistuneen työpajan salaisuudet 7.9.2022 klo 8.45-11.45

Hei, julkishallinnon/julkisen sektorin asiantuntijat! Tervetuloa oppimaan ja oivaltamaan, mitkä tekijät johtavat onnistuneisiin työpajoihin. Kutsumme sinut verkostoitumaan ja tunnistamaan sekä ratkaisemaan tuloksettomien työpajojen haasteita. Tilaisuus on maksuton ja suunnattu julkisen sektorin henkilöille, jotka työskentelevät työpajojen parissa.

Kohtaatko työssäsi tilanteita, jossa et saa työpajaosallistujia aktiivisesti osallistumaan tai sitoutumaan sovittuihin toimenpiteisiin tai ideoimaan yhdessä? Kokoonnu kanssamme yhteen jakamaan parhaaksi havaittuja käytänteitä ja keskustelemaan ajankohtaisista haasteista. Kerromme miten saat työpajoista tehokkaita ja mielekkäitä.

Toteutustapa

Demo toteutetaan lähitilasuutena Helsingin Kalastamassa. Kokemus osallistava eli se edellyttää aktiivista läsnäoloa. Tarjoamme osallistujille aamiaisen.

Tilaisuuden luonne

Demo on innostava aamupäivä, jossa pääset oppimaan osallistavien toimintatapojen avulla. Aamupäivän aikana kuulet todellisia tarinoita työelämästä ja elementtejä, joilla työpajoista saa tuloksellisia. Saat mukaasi yhden konkreettisen fasilitointimenetelmän, jota voit soveltaa omassa työssäsi. Menetelmän avulla parannat yhteistyötä ja lisäät ihmisten sitoutumista. Demo on koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, jossa kuulet myös Grape Peoplen palveluista, kuinka voimme auttaa teitä tuloksellisen yhteistyön kehittämisessä jatkossa.

Aika ja paikka

keskiviikkona 7.9.2022 klo 8.45-11.45
Helsingin Kalasatama, Business Park (Verkkosaarenkatu 5)

Kenelle tilaisuus on?

Demo on kutsuvierastilaisuus julkishallinnon edustajalle, joka vastaa yhteisten tilaisuuksien suunnittelusta tai järjestämisestä.

Kutsuvierasdemo on sinulle, joka…

  • Haluat ymmärtää enemmän osallistamisen mahdollisuuksista.
  • Haluat tukea ihmisiä ja organisaatiotanne kasvussa kohti itse- ja yhteisohjautuvuutta
  • Uskot ihmisten potentiaaliin ja haluat valjastaa heidän osaamisen yhteiseen käyttöön

Ohjelma

08:45 Aamiainen

09:00 Virittäytyminen

  • Alustus: Onnistuneen työpajan salaisuudet
  • Osallistava menetelmäkokeilu
  • Oivallusten jakaminen
  • Lyhyt katsaus Grape Peoplen palveluihin
  • Verkostoitumista

11:45 Tilaisuus päättyy

Fasilitaattori-valmentajat

Kari Kukkola

Kari on sosiaalipsykologi (VTM) ja työyhteisösovittelija, joka on valmentanut johtajille erityisesti muutos- ja strategiajohtamista sekä fasilitointitaitoja vuodesta 2009 asti. Hän myös konsultoi yrityksiä muutoksen jalkautuksessa, strategiatyössä, monimutkaisissa tilanteiden selkeyttämisessä ja ristiriitojen hallinnassa. Grape Peoplelle Kari on suunnitellut ristiriitatilanteiden sovitteluprosessin. Hän onkin menestyksekkäästi auttanut monia työpareja, tiimejä ja työyhteisöjä ratkaisemaan konfliktitilanteita ja pitkään jatkuneita ristiriitoja. Karilla on laajasti kokemusta rakennusalalta yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa Big Room -työskentelyn kehittämisestä sekä fasilitointitaitojen valmentamisesta Allianssi -hankkeisiin.

Karin ihmisläheinen tyyli vetää työpajoja ja valmentaa fasilitointitaitoja kerää osallistujilta kiitosta niin kasvotusten kuin etänäkin verkkotilaisuuksissa.

Miksi fasilitoida?

Työelämässä fasilitointia hyödynnetään muun muassa päätöksenteossa, kehityshankkeissa, muutostilanteissa ja innovaatioprosesseissa sekä etä- ja hybridikokouksissa. Fasilitoinnin avulla parannetaan yhteistyötä, lisätään ihmisten sitoutumista sekä tuetaan yksilöiden itseohjautuvuutta ja työryhmien yhteisohjautuvuutta. Parempi yhteistyö tarkoittaa parempia työn tuloksia. Hyödyntämällä fasilitointia kehitätte uusia ja parannatte nykyisiä tuotteitanne ja palveluitanne, uudistatte toimintatapojanne sekä parannatte asiakaskokemusta ja kilpailukykyänne.
Josefina Kanerva

Lisätiedot

Lisätiedot ja kyselyt tilaisuutta koskien:

Josefina Kanerva
Markkinointivastaava

0505500654
josefina@grapepeople.fi

Verkostoidu Linkedinissä