Fasilitoinnin perusteet -valmennus

Haluatko tehostaa kokouksia ja vähentää niissä usein vellovaa päämäärätöntä keskustelua? Onko tapaamistenne lopputuleman kannalta tärkeää saada osallistujat sitoutumaan tehtyihin päätöksiin? Haluaisitko lisää varmuutta niin sisäisten kuin ulkoistenkin työpajojen vetämiseen? Jos vastasit kyllä-kyllä-kyllä, ovat suositut Tehopakkaus I ja II -fasilitointivalmennukset sinua ja organisaatiotanne varten.

Fasilitoinnin perusteet pähkinänkuoressa

Ongelma: Kokouksista, työpajoista ja muista ryhmätyötilanteista tulee helposti tehottomia, ellei niiden järjestämiseen ja läpivientiin löydy tarvittavaa osaamista. Osallistujamäärän kasvaessa tehottomien tapaamisten aiheuttamat ongelmat kasaantuvat.

Kenelle: Fasilitointi on tänä päivänä välttämätön taito esimiehille, projektipäälliköille ja kehittäjille – kaikille, joiden vastuulla kokousten ja työpajojen järjestäminen on.

Mitä: Valmennuksissa opitaan osallistavan työskentelyn tehokkaimmat menetelmät ja prosessit sekä suunnitellaan käytännön toimenpiteet, miten ne otetaan luontevasti käyttöön omassa työssä.

Hyödyt: Fasilitoinnin menetelmät poistavat turhan rönsyilyn keskustelusta luoden näin suoraa kustannussäästöä organisaatiolle. Päätöksenteko tapaamisissa helpottuu selkeän ja ohjatun prosessin tuloksena. Osaava fasilitaattori tuo osallistujat lähemmäs toisiaan mahdollistaen asiantuntijoiden osaamisen yhdistämisen. Tasapuolisesti päätöksenteossa mukana olleet osapuolet sitoutuvat henkilökohtaisella tasolla lopputulemaan ja työskentelevät tavoitteellisesti asioiden käytäntöön viemiseksi.

Sisältö: Fasilitoinnin Tehopakkaus I ja II  –valmennuksia toteutetaan sekä kaksipäiväisinä avoimina valmennuksina että tilauksesta organisaatiollenne räätälöitynä kokonaisuutena. Organisaatiokohtaisen valmennuksen sisältö ja kesto suunnitellaan aina tapauskohtaisesti teille sopivaksi yhdessä valmentajamme kanssa.

Valmennuksessa osallistujat oppivat fasilitoinnin perusteet: fasilitoinnin periaatteet, merkityksen ja mahdollisuudet; ryhmänvetäjän eri roolit; erilaisten osallistujien tarpeiden tunnistamisen; työpajan suunnittelun ja valmistelun; sekä useita menetelmiä aloittamiseen, ryhmän virittämiseen, ideoiden tuottamiseen, parhaiden ideoiden valintaan jne.

Suosituin valmennuksemme on fasilitoinnin Tehopakkaus I. Valmennuksessa opitaan ryhmätyöskentelyn ja osallistamisen perusteet, tutustutaan tärkeimpiin ryhmätyömenetelmiin sekä opitaan motivoimaan, innostamaan ja sitouttamaan osallistujia. Valmennus sopii kaikille, jotka toimivat ryhmien kanssa. Erityistä hyötyä tästä valmennuksesta ovat saaneet henkilöstön kehittäjät, muutosagentit, strategian jalkauttajat, esimiehet, sisäiset konsultit, valmentajat, innovaattorit ja projektien vetäjät.

Mitä fasilitointi on?

Fasilitointi on neutraalia prosessin ohjaamista, jonka avulla ryhmätyötilanteeseen tuodaan rakennetta ja ryhtiä. Fasilitointi vapauttaa muun ryhmän työskentelemään tehokkaasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Pähkinänkuoressa fasilitaattorin tehtävä on siis varmistaa, että asiantuntijat voivat keskittyä ratkaisemaan oikeita kysymyksiä eikä aikaa kulu sivuraiteilla.

Lue tarkemmin osallistavasta toimintatavastamme ja katso videot fasilitoinnista >

Tuliko kaikkien näkemys esille kokouksessa? Lue juttu blogistamme >

Tilaa ilmaiset näytteet fasilitointikirjoistamme >

Valmennuksessamme opit parhaat menetelmät ihmisten välisten kohtaamisten ohjaamiseen. Konkreettisia ja osallistavia menetelmiä hyödynnät tyypillisissä ryhmätyötilanteissa. Jo pienillä ja yksinkertaisilla toimintatavan muutoksilla on suuret vaikutukset ryhmässä.

Käytännössä fasilitoiva työskentely koostuu useista menetelmistä, joita sovelletaan erilaisissa kohtaamistilanteissa. Grape Peoplen valmennuksessa harjoittelet menetelmien käyttöä ja analysoit niiden toimivuutta. Käytännön harjoittelulla lisätään rohkeutta uusien toimintatapojen käyttöönottoon.

Menetelmien tehokas hyödyntäminen vaatii fasilitaattorin roolin sisäistämisen prosessin suunnittelijana ja ohjaajana. Käytännön menetelmien lisäksi opit myös ymmärtämään ja omaksumaan tuon roolin.

Näin arvioit fasilitoinnin hyötyä organisaatiossasi

Kokousten tehostaminen säästää konkreettisesti useamman henkilön työaikaa. Tällöin fasilitointikoulutuksen hyötyä on helppo arvioida. Otetaan esimerkiksi eräs Grape Peoplen Fasilitoinnin tehopakkausvalmennukseen osallistunut henkilö. Hän kertoi ottaneensa toimistonsa viikottaisiin tiimitapaamisiin käyttöönsä yhden valmennuksessa oppimansa fasilitoinnin menetelmän. Kyseinen menetelmä nopeutti 15 hengen toimiston viikkopalaveria puolella tunnilla. Joka viikko. Kyseisen yrityksen tapauksessa tämä tarkoitti yli 10 000 euron suoraa säästöä vuositasolla. Työaikasäästön lisäksi koko tiimille saatiin fasilitoinnin avulla selkeytettyä yhteisesti priorisoidut tehtävät ja innostus. Näin tylsistä maanantaipalavereista tuli tiiminvetäjän fasilitointitaitojen ansiosta aikaisempaa tuloksellisempia.

Organisaatiokohtaiset fasilitointivalmennukset

Ryhmätilanteet ja niissä tehokkaimmat menetelmät eroavat organisaatioiden välillä merkittävästi. Organisaatiokohtaisissa fasilitointivalmennuksissa voidaan suunnitella osallistujien kanssa yhdessä selkeä malli ja valita parhaat työskentelytavat organisaatiossa toistuvien ryhmätilanteiden ohjaamiseen. Harjoittelemalla mallin käyttöä ja analysoimalla sen toimivuutta lisätään rohkeutta ja soveltavia taitoja, joita tarvitaan uusien toimintatapojen käyttöönotossa juuri kyseisessä organisaatiossa.

Fasilitointivalmennuksen vaikuttavuutta voidaan lisätä osallistujien tilanteiden ennakkokartoituksella sekä valmennukseen jälkeen toteutettavalla virtuaalisella seurantapalaverilla. Näin uusien toimintatapojen käyttöönottoa voidaan tukea sekä ja eteen tulleita haasteita ratkoa yhdessä.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Jos haluat kysyä jotakin liittyen fasilitoinnin perusteisiin, kirjoita viesti chattiin tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Ota yhteyttä

    Soita, jos haluat haarukoida tarvetta heti:

    Jyri Saraste, 040 546 2332
    Kieli