Vaikuttavat etäkokoukset -valmennukset

Vaikuttavat etäkokoukset - tuloksellisia kohtaamisia verkon välityksellä

Etäkokoukset ovat tulleet jäädäkseen. Niiden johtaminen edellyttää vetäjältä ja jopa osallistujilta uusia taitoja, jotta yhteisestä ajasta saadaan kaikki hyöty irti. Myös kouluttajat tarvitsevat uusia taitoja saadakseen osallistujat innostumaan ja oppimaan myös etänä.

Valmennuksissamme opit parhaat käytännöt ja vuorovaikutteiset menetelmät aktiivisiin ja tehokkaisiin etäkokouksiin ja -koulutuksiin. Hyvien toimintatapojen avulla osallistujat ovat paremmin läsnä ja yhteisistä tilaisuuksista jää parempi muistijälki. Valmennusten avulla tulokset paranevat ja osallistujien sitoutuminen kasvaa.

Löydät kaiken olennaisen tiedon etäkokousvalmennuksistamme tältä sivulta.

Sisällysluettelo

Johdanto: Miksi ja kenelle valmennukset on tehty?

Yhteistyö tiimien ja organisaatioiden välillä on kasvanut kohisten viime vuosina, eikä tahti tunnu hidastuvan tulevaisuudessakaan. Projektien vetäjät pitävät kickoffeja ja statuspalavereita asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Palvelumuotoilijat osallistavat asiakkaita suunnittelutyöpajoissa. Yhä useampi esimies johtaa hajautettua tai ns. virtuaalista tiimiä.

Enää harvoin kaikki saadaan saman kokouspöydän ääreen, vaan usein yksi tai useampi osallistuja on etänä. Toisaalta halutaan säästää matkustuskustannuksissa ja ottaa ympäristö huomioon, mutta ennen kaikkea etäältä osallistuminen säästää aikaa. Monesti kokousten laatu kuitenkin kärsii, kun emme jaa samaa fyysistä tilaa, mikä syö osan saavutetusta ajansäästöstä.

Etäkokousten tärkeimmät haasteet

Monet etäkokousten haasteista ovat tuttuja kasvotusten pidettävistä kokouksista – toiset ovat nimenomaan etätyölle ominaisia. Kokemuksemme mukaan nämä haasteet toistuvat etäkokouksissa useimmin riippumatta organisaatiosta tai työtehtävästä:

Grape People - Etäkokoukset, etäkokouskoulutus, etäkokousvalmennus - tyypillisimmät haasteet

Haasteita on monenlaisia, mutta ydinongelma on, että tapaamisista puuttuu dialogi. Sen seurauksena ihmiset eivät kohtaa; ei synny riittävää yhteistä ymmärrystä aiheesta; eikä siten myöskään sitouduta tehtyihin päätöksiin tai sovittuihin toimenpiteisiin.

Ydinongelma on, että tapaamisista puuttuu dialogi.

Kallisarvoinen yhteinen aika valuu siis hukkaan. Ja etäkokouksissa istutaan paljon. Monen päällikön päivät kuluvat kokouksissa istuen ja varsinaiset työt tehdään illalla tai viikonloppuna. Näin ei tarvitse olla, kun kokousten laatua nostetaan.

Parempia kohtaamisia verkossa

Minkälainen hyvä etäkokous sitten on? Ihanteellisesti kaikki osallistujat ovat paikalla, kun on tarkoitus aloittaa. Jokaisella osallistujalla on aktiivinen rooli, eikä kukaan ole passiivisen kuuntelijan roolissa. Ryhmä toimii tehokkaammin ja osallistujat ovat paremmin läsnä, kun vain olennaiset ihmiset ovat paikalla.

Tilaisuuden aloitustavalla on myös merkitystä. Mikä tahansa dialogi edellyttää kohtaamista. Kohtaaminen voi syntyä spontaanisti kahden tai kolmen ihmisen välillä, mutta suurempien ryhmien kanssa täytyy ensin luoda puitteet kohtaamiselle. Tämä pätee myös kasvotusten, mutta voimakkaammin verkossa.

Osallistava aloitus auttaa kaikkia olemaan läsnä ja keskittymään tilaisuuteen.

Osallistujat tarvitsevat tukea osallistumiseensa myös myöhemmin. Taitava kokouksen vetäjä suunnittelee tilaisuuden siten, etteivät osallistujat missään vaiheessa putoa kelkasta. Tämä edellyttää yksilöllistä pohdintaa hiljaisuudessa; parikeskusteluita muiden näkökantoihin tutustumiseksi; taukoja pidemmissä sessioissa; ja säännöllistä osallistumista jokaiselta läsnä olevalta.

Jotta voi syntyä dialogia, täytyy ensin luoda puitteet kohtaamiselle.

Vaikuttavat etäkokoukset

Palaveri, kokous, koulutus tai työpaja on ollut vaikuttava silloin, kun kaikki osallistujat muistavat, mitä keskusteltiin, oivallettiin, päätettiin tai sovittiin. On syntynyt uutta ajattelua tai uutta toimintaa. Tuntuu, että jokin aidosti muuttui. Päästiin eteenpäin. Osallistujat kokevat, että heidän aikansa oli hyvin käytettyä. Näin he odottavat saman porukan seuraavaakin kokoontumista innolla.

Jos kokoukset olisivat vaikuttavampia, niitä ei tarvittaisi yhtä usein. Kun kokouksia on vähemmän, niihin voi panostaa enemmän. Parantamalla laatua jatkuvasti päästään pikkuhiljaa kohti tilannetta, jossa asiantuntijoiden kaikki aika ei kulu kokouksissa. Kokouksista tulee keskittynyttä työskentelyä, jolla on kirkas tavoite ja selkeä lopputulos.

Kokouksista tulee keskittynyttä työskentelyä, jolla on kirkas tavoite ja selkeä lopputulos. Osallistujille tulee aikaansaamisen tunne.

Valmennuksilla parempia verkkotilaisuuksia

Oli työtehtäväsi sitten asiantuntija, kouluttaja, konsultti, kehittäjä, päällikkö tai esimies: osallistamistaidoilla parannat verkkotilaisuuksiesi lopputuloksia. Saat osallistujat olemaan läsnä, pohtimaan käsiteltävää aihetta ja keskustelemaan siitä sekä sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen paremmin.

Vaikuttavat etäkokoukset -valmennukset

Suunnittelemme valmennuksia ryhmien ja organisaatioiden erilaisiin tarpeisiin ja toteutamme ne omalla kokousalustallanne. Voimme tehdä teille tunnin tietoiskun, kolmen tunnin valmennuksen tai pidemmälle ajalle ajoittuvan moniosaisen valmennusohjelman.

Voit esimerkiksi tilata ryhmällesi tai organisaatiollesi yhden tai useamman näistä moduuleista, tai vaikka koko ohjelman kerralla.

Vaikuttavat etäkokoukset -valmennusohjelma

 

Seuraavat valmennukset olemme suunnitelleet erityisesti kouluttajille ja vaikuttajille.

Vaikuttavat etäkoulutukset

Vaikuttavaa muutosjohtamista

 

Vaikuttavat etäkokoukset -valmennusten avulla nostat etäkokousten ja etäkoulutusten laatua sekä mahdollistat suurempien ryhmien ja haastavienkin aiheiden käsittelyn verkon välityksellä.

Ota yhteyttä ja kerro meille tilanteestanne ja tarpeestanne, niin suunnittelemme teille valmennuskokonaisuuden, joka tukee niin liiketoiminnan tavoitteita kuin työntekijöiden arkea.

Ota yhteyttä ja kerro tilanteestanne

Hyödyt osallistujalle ja organisaatiolle

Grape People - Etäkokoukset, etäkokouskoulutus, etäkokousvalmennus - hyödyt

Grape People - Etäkokoukset, etäkokouskoulutus, etäkokousvalmennus - hyödyt organisaatiolle

Asiakastarinat

Vuorovaikutteisia ja osallistavia etäpalavereita

Grape People valmensi OP Etelä-Karjalan esimieskunnalle uusia taitoja etäkokousten elävöittämiseksi. Valmennus toteutettiin Skype for Business -kokousalustalla.

”Osallistujat olivat pankkimme esimiehiä. Mukana oli lähiesimiehiä, myynninjohtoa ja johtoryhmäläisiä. Saimme loistavia vinkkejä etäkokousten ja -valmennuksen toteuttamiseen. Myös pienryhmätyöskentely onnistui sujuvasti etävalmennuksen lomassa. Skypen mahdollistamat kyselyt ja luonnoslehtiö tulevat jatkossa olemaan ahkerassa käytössä. Meillä on oivat keinot tehdä etäpalavereista jatkossa vuorovaikutteisia, osallistavia ja uudella tavalla innostavia.”

Titta Saksa, pankinjohtaja
OP Etelä-Karjala

Case Cargotec: Uusia työkaluja etäkokousten tehokkaaseen johtamiseen

Grape People tarjosi virtuaalifasilitoinnin valmennuksen noin 80:lle Cargotecin tiiminvetäjälle. Fasilitointiratkaisussa käytettiin Google Hangouts- ja Google Slides -sovelluksia.

”…erityisesti haluttiin kehittää kykyjä käsitellä monimutkaisia aiheita sekä toimia suuremmissa ryhmissä. Tämän takia keskityttiin virtuaaliseen työpajaprosessiin, eli vaiheistettuun työskentelyyn, ideoiden tuottamiseen ryhmässä sekä parhaiden ideoiden valitsemiseen…”

Lue koko asiakastarina täältä

Mirelle Granvik, HRD Manager
Cargotec Finland Oy

Lisätietoa valmennuksistamme

Valmennustapamme

Vaikuttavat etäkokoukset -valmennuksemme ovat vuorovaikutteisia tilaisuuksia, joissa osallistujat oppivat kuulemalla, näkemällä ja tekemällä.

Varmistamme etukäteen, etteivät tekniset haasteet estä ketään osallistumasta valmennukseen. Valmennusten rakenne ja ammattitaitoiset valmentajamme pitävät huolen siitä, että jokainen pääsee valmennuksen aikana ääneen ja saa esittää itselleen tärkeitä kysymyksiä.

Valmennuksen aikaiset tuotokset lisätään valmennusmateriaaleihin ja toimitetaan osallistujille oppimisen tueksi. Osallistujat saavat myös tallenteen tilaisuudesta, kun kokousalusta mahdollistaa tallentamisen.

Osallistujien palaute valmennuksista

”Kun osallistut hyvin fasilitoituun sessioon, kaikki vaikuttaa helpolta ja selkeältä. Sitten, kun pitääkin itse fasilitoida, huomaa, että se vaatii paljon valmistelua ja taitoa, jotta pääsee selkeään lopputulokseen. Näillä eväillä vedän parempia työpajoja ja koulutuksia tulevaisuudessa.”

”Nykyisessä globaalien tiimien ja verkostojen maailmassa kaikkien pitäisi tuntea nämä työkalut, jotta voisimme työskennellä tehokkaammin. Koulutus oli ajankäytön arvoinen.”

”Hyvin strukturoitu valmennus joka pitää keskittyneenä ja antaa hyviä vinkkejä käyttöön otettavaksi. Valmentaja loi myös heti hyvän ilmapiirin, jolloin kaikki uskalsivat jakaa näkemyksiään.”

”Jos vietät suurimman osan ajastasi online-kokouksissa, saat tästä uusia näkökulmia kokousten järjestämiseen. Jos pääosin koulutat, saat vieläkin enemmän irti.”

Osallistumisen edellytykset

Järjestämme valmennuksen aina asiakkaan valitsemalla kokousalustalla. Tarkoitus on käyttää samaa ohjelmistoa, joka on läsnä työntekijöiden arjessa. Näin osallistujat voivat soveltaa oppimaansa käytännössä jo samana päivänä.

Grape People - Etäkokoukset, etäkokouskoulutus, etäkokousvalmennus - kokousalustat

Halutessanne konsultoimme myös kokoustyökalujen valinnassa. Jotkin verkkotilaisuudet, kuten osastokokoukset tai strategiset työpajat, kannattaa tehdä järeämmillä työkaluilla, jotka on erityisesti suunniteltu visuaalista ryhmätyöskentelyä varten. Kysy lisää tai jätä soittopyyntö näppärästi chatin kautta. Voit myös soittaa suoraan Piritalle (puh. 0400664889).

Valmentajat

Tilaisuuksien onnistumisesta vastaavat kokeneet ammattifasilitaattori-valmentajamme, jotka ovat erikoistuneet tuloksellisten ryhmäprosessien johtamiseen. Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Valmentajiimme voit tutustua tarkemmin tästä.

Olemme yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä. Tavoitteenamme on tehdä vuorovaikutuksesta verkossa yhtä sujuvaa kuin kohtaamisista kasvotusten. Autamme teitä yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen ja menestymään verkon välityksellä!

Asiantuntija-valmentaja

Verkkotyöskentelyyn erikoistunut fasilitaattori Jonas Rajanto

Vaikuttavat etäkokoukset -valmennusten asiantuntijana toimii fasilitaattori ja valmentaja Jonas Rajanto. Jonas on erikoistunut etätyöhön ja virtuaaliseen yhteistyöhön. Hän vastaa virtuaalifasilitointivalmennusten kehittämisestä ja uusien etätyöalustojen testaamisesta. Jonaksen erityisosaamiseen kuuluvat organisaatioiden kehittämiseen liittyvät pitkät työpajaprosessit ja valmennuskokonaisuudet. Lisäksi hän vastaa virtuaalifasilitaattorien ja -valmentajien kouluttamisesta.

 

Valmentava organisaatio

Grape People syntyi vuonna 2003 tarpeesta tehdä organisaatioista osallistavampia. Organisaatioiden ja työympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi tietävä ja määräävä, siis perinteinen, johtaminen ei enää riittänyt.

Tarvittiin uudenlaista johtamista: osallistavaa, eli fasilitoivaa, johtamista. Siispä lähdimme toteuttamaan missiotamme levittää fasilitointitietoa ja –taitoa, jotta johtajilla olisi paremmat edellytykset tulevaisuuden organisaatioiden johtamiseen.

Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennuksen avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä sinua varten.

Yhdessä olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos.

Näin etenemme yhteistyöhön

Grape People - valmennuksen tai työpajan ostoprosessiTilausprosessi etenee yhteistyössä. Käsittelemme tarjouspyynnöt nopeasti ja pyrimme aina tutustumaan tarpeeseenne mahdollisimman hyvin. Selvitämme mielellämme taustatietoja lyhyessä puhelussa, jotta ymmärrämme lähtötilanteenne ja voimme tarjota teille sopivan ratkaisun.

Pyydä tarjous

Lisätiedot ja kyselyt

Pohditko vielä, sopiiko valmennus tarpeisiinne? Ethän epäröi soittaa meille! Voit myös jättää soittopyynnön chatin kautta, niin palaamme asiaan sinulle sopivalla hetkellä.

Jyri Saraste
040 546 2332
[email protected]

Lataa esite valmennuksistamme

Valmennuksen hankinta saattaa vaatia useampien sidoshenkilöiden hyväksynnän. Esitteen avulla voit perustella hankintaa ostajalle ja markkinoida osallistumista valmennuksen kohderyhmälle.

Lataa Vaikuttavat etäkokoukset [fin]

Lataa Effective remote meetings [eng]

Kehity verkkotilaisuuksien vetäjänä

Haluatko kehittää osaamistasi ja oppia järjestämään vaikuttavia verkkotilaisuuksia? Kehittämällä taitojasi johtaa verkkotilaisuuksia autat asiakkaitasi, tiimiäsi ja sidosryhmiäsi onnistumaan yhteistyössä etänä. Tutustu Vaikuttavat verkkotilaisuudet -valmennukseemme ja opit verkkotilaisuuden suunnittelun, valmistelun, aloittamisen ja johtamisen parhaat käytännöt. Opit muiden kanssa tekemällä vuorovaikutteisessa valmennuksessamme!

Lue lisää Vaikuttavat verkkotilaisuudet -valmennuksesta!