Henkilöstökyselyn purku

Henkilöstökysely on erinomainen tapa selvittää esimerkiksi organisaation sisäistä tyytyväisyyttä ja pyrkiä kartoittamaan niitä organisaatiossa vallitsevia kipukohtia, jotka muuten jäävät helposti huomaamatta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että pelkkä kyselyn järjestäminen yksinään ei vielä takaa minkäänlaista arvoa organisaatiolle. Valmennus henkilöstökyselyn purusta tuo henkilöstökyselyt organisaation aidon kehityksen apuvälineeksi.

Henkilöstökyselyn purku voidaan tehdä osallistavasti.

Henkilöstökyselyn tulokset voivat olla puisevan paperipinon sijasta aito kehittämisen työkalu, joka lisää henkilöstön sitoutumista ja työtyytyväisyyttä.

Ongelma: Henkilöstökyselystä saadut tulokset jäävät usein johtoryhmän kuriositeetiksi, eikä niistä saada johdettua konkreettisia kehitystoimenpiteitä. Henkilöstö turhautuu, kun heistä tuntuu, että mikään ei muutu.

Kenelle: Henkilöstökyselyn purku -valmennus on tarkoitettu esimiehille ja henkilöstön kehittäjille, jotka kaipaavat pidemmälle vietyjä työtapoja organisaation kehittämiseen henkilöstön avulla.

Mitä: Tarjoamme organisaation henkilöstön kehittämisen avainhenkilöille osaamisen käsitellä ja analysoida henkilöstötutkimuksen tuloksia yhdessä ja osallistavasti henkilöstön kanssa. Valmennukseen osallistujat oppivat mallin, jonka avulla he tuovat henkilöstökyselyn purkamiseen vuorovaikutteisuutta ja vaikuttavuutta.

Hyödyt: Osaavasti ja osallistavasti purettu ja tulkittu henkilöstökysely auttaa työntekijöitä itseään löytämään tärkeimmät kehityskohteet henkilöstökyselyn tuloksiin pohjautuen. Tärkeimpiin kehityskohteisiin ideoidaan yhdessä ratkaisuja, jotka muutetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi, joilla on vastuuhenkilöt ja aikataulut.

Sisältö: Neljän tunnin mittaisessa valmennuksessa opetellaan tehokas ja yksinkertainen kahden tunnin purkumalli, jossa osallistujat analysoivat tutkimuksen tulokset ja miettivät sen pohjalta yhteisen toiminnan parantamista käytännön tasolla. Valmennuksessa opetellaan avaamaan tuloksia ja varmistamaan yhteisen ymmärryksen syntyminen, tunnistamaan ja poimimaan keskeiset kehityskohteet sekä priorisoimaan ne yhdessä, osallistamaan työntekijät ongelmakohtien ratkaisemiseen sekä juontamaan sovitut ratkaisut konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Henkilöstökyselyn purku -valmennus

Organisaatioissa tehdään paljon erilaisia ilmapiiritutkimuksia. Useimmiten tulosten merkitys jää kuitenkin henkilöstölle epäselväksi eivätkä tutkimukset johda konkreettisiin toimenpiteisiin. Jos tutkimuksen tulokset ovat enimmäkseen positiivisia, on helppo tulkita niitä mairittelevaan sävyyn ja jatkaa toimintaa kuten ennenkin. Henkilöstökyselyn tärkeämpi funktio on kuitenkin löytää ne vaikeammin havaittavissa olevat – toisinaan jopa vähäpätöisiltä vaikuttavat – tyytymättömyyttä aiheuttavat epäkohdat. Näihin epäkohtiin tarttumalla voidaan parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja kehittää organisaation toimintaa.

Henkilöstökyselyn purku -valmennus:

Tehokkaimmillaan henkilöstökysely on silloin, kun sen purku hoidetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Sen sijaan, että tulosten esittelijä on valmiiksi pureskellut tulokset henkilöstölle, otetaan henkilöstö mukaan tutustumaan tuloksiin ja nostamaan ratkaisua vaativat ongelmat esille.

Tämänkaltainen työskentely vaatii erityistä osaamista, sillä ihmiset näkevät helposti kehityskohtia muiden tekemisessä, mutta eivät omassaan. Taitava fasilitaattori ei sensuroi tämän tyyppistä keskustelua, vaan antaa sille oman aikansa, tarjoten kaikille mahdollisuuden tuoda näkemyksensä julki. Keskustelun jälkeen on myös tärkeää kyetä viemään ryhmä tilanteeseen, jossa osallistujat voivat sopia muutoksista ja asioista, joihin he pystyvät myös itse vaikuttamaan.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Jos haluat kysyä jotakin liittyen henkilöstökyselyn purkuun, kirjoita viesti chattiin tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Ota yhteyttä

Soita, jos haluat haarukoida tarvetta: Piritta van der Beek 0400 664 889
Kieli