Aloitimme systemaattisen esimiesten valmentamisen osallistavien menetelmien hyödyntämiseen. Grape Peoplen valmennuksessa esimiehet pääsivät harjoittelemaan miten he osallistavammin jalkauttavat strategisia tavoitteitamme. Valmennusten jälkeen esimiehet hyödynsivät yhtä osallistavaa menetelmää omissa yksiköissään.

Tammikuussa 2016 toteutetun henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella strategisista tavoitteista viestiminen oli parantunut tilastollisesti erittäin merkittävästi. Henkilöstön osallistaminen oli tuottanut hyvää tulosta. Muutaman liiketoiminnan osalta strateginen viestintä ja strategian ymmärtäminen oli parempaa, kuin keskimäärin suomalaisissa yrityksissä – vertailu suomalaiseen yleisnormiryhmään. Jatkamme osallistavien menetelmien hyödyntämistä tulevaisuudessakin.

Sami Laine
HR Partner
Finavia Oyj