”Tutkimusaiheen esiselvitysprojektin päätyttyä järjestimme fasilitoidun työpajan, jossa oli kolme tavoitetta.

1) esitellä selvityksen tulokset keski- ja ylemmälle johdolle (CTO, liiketoimintojen kehitysjohtajat) ja valikoiduille asiantuntijoille
2) kerätä lisätietoa ja ideoita
3) aikaansaada yhteinen käsitys ja ehdotus, mitä osaa selvityksen tuloksista lähdetään edistämään varsinaiseksi tutkimusprojektiksi.

Työpajassa saatiin aikaiseksi konkreettinen ehdotus jatkosta. Uusi projektiehdotus on parhaillaan johtoryhmän käsittelyssä. Työpajaa kiiteltiin kovasti. Keskeinen syy sen erinomaiseen onnistumiseen oli varsin huolellinen valmistelu ja asiakkaan sitoutuminen siihen.”

Neste Oyj