”Edellinen strategiamme luotiin vuonna 2006. Sitä on toteutettu pienin päivityksin vuositason suunnitteluissa. Nyt olikin jo korkea aika miettiä, miten uusiin toimintaympäristön muutoshaasteisiin vastataan. Grape People loi meille ainutlaatuisen prosessin, jossa sidosryhmämme olivat mukana strategian luomisessa. Seuraavassa vaiheessa mukaan tuli henkilöstömme ja vasta lopuksi johto – tyypillinen prosessi oli siis raikkaasti käännetty päälaelleen.

Yhteinen keskustelu ja uudenlainen tapa tehdä koettiin positiiviseksi. Uudet työskentelytavat herättivät innostusta henkilöstössämme sekä sidosryhmissämme. On ollut palkitsevaa nähdä yhteisen keskustelun vähitellen kiteytyvän konkreettisiksi tavoitteiksi. Ulkopuolisten tuoma näkökulma siitä, mitä museolta odotetaan, oli arvokas. Osallistava työskentely on kirkastanut yhteistä näkemystä. Aiemmin toiminnan suunnittelu on tapahtunut paljon yksikkötasolla. Strategisen tason ajattelu ja tekeminen on tuonut laajemman yhteisen pohjan ja vahvistanut museon yhteistä suuntaa.”

Ulla Teräs
City Museum, Helsinki