Organisaatiossamme toteutetaan laaja tietojärjestelmien ja samalla toimintatapojen muutos. Tyypillisesti IT-järjestelmätyötä tehtiin ensin projektihenkilöstön voimin, mutta kun tuli aika käsitellä muutosta henkilöstön kanssa, kehitettiin muutosjohtajien ja esimiesten fasilitointitaitoja Grape Peoplen avustuksella. Osallistavilla työskentelytavoilla pyrimme tekemään muutoksesta koko organisaation yhteisen; varmistamaan yhteistä ymmärrystä, sitouttamaan henkilöstöä muutokseen, ja edelleen viemään uusia toimintatapoja käytäntöön. Pidemmällä tähtäimellä tämä voi edistää osallistavaa organisaatiokulttuuria.

Koko organisaatiota koskevaa muutosta johdetaan toimintatapamuutos edellä, koska järjestelmät ovat lopulta vain liiketoiminnan toteutusta ja tarpeita varten. Osallistavalla työskentelyllä halutaan varmistaa järjestelmien ja liiketoiminnan kytkösten sekä muutoksen syiden ymmärrystä. IT-hankkeissa käy helposti niin, että IT-väki puhuu täysin eri kieltä kuin liiketoiminta. Kun käyttöönotossa saatetaan yhteen tietojärjestelmäosaajat ja liiketoiminnan edustajat, ovat osallistavat työskentelytavat oiva keino varmistaa yhteinen kieli ja suunta.

Fasilitointia hyödynnettiin ensin projektin muutosagenttien valmistautuessa muutosjohtamiseen ja koulutuksiin, esimerkiksi tunnistettaessa muutosten vaikutuksia eri kohderyhmiin. Tämän jälkeen esimiesten kanssa muutoksia käsiteltiin fasilitoiduissa tilaisuuksissa, ja esimiehet saivat oppia ja harjoitusta edelleen muutoksen osallistavassa johtamisessa alaisilleen. Piritta oli myös innostava valmentaja avaamassa fasilitoinnin merkitystä ja innostamassa sen käyttöön. Opettelimme myös virtuaalifasilitointia, koska arjessa iso osa johtamisesta tapahtuu etäyhteyksien kautta.

Muutoksen ollessa vielä kesken, voidaan jo todeta, että osallistavien menetelmien käyttö lisää muutosasioiden käsittelyn kiinnostavuutta aina johdosta lähtien, tehostaa työskentelyä sekä auttaa koko henkilöstön näkökulmien esille tulemisessa, muutoksen ymmärryksessä ja käytäntöön viennissä.

Sami Honkanen
Resurssijohtaja
Stora Enso, Metsä