Q: ”Millaisissa yhteyksissä olet käyttänyt fasilitaattoreita?”
A: ”Uuden projektin luomiseen tähtäävässä taustojen ja näkemysten keruussa; ideoinnissa jonkin spesifisen aihealueen ympärillä; ongelmanratkaisuissa.”

Q: ”Millaiset kokemuksesi ovat? Mitkä ovat vahvuuksia siinä?”
A: ”Todella hyviä kokemuksia! Saadaan rönsyilevä ja monimutkainen aihe jäsenneltyä. Saadaan näkemykset ja olemassa oleva tieto koottua ja ryhmiteltyä jatkotyöstöä varten. Saadaan priorisoitua asioita ja luotua uutta näkökulmaa urautumisen sijaan. Sovitaan vastuista jatkossa. Sitouttaa paremmin.”

Q: ”Muita kommentteja?”
A: ”Fasilitoiduissa tilaisuuksissa saadaan todella paljon irti, jos paikalle saadaan aiheesta riippuen laaja-alaista näkemystä eli henkilöitä yhtiön eri toiminnoista. Fasilitaattorien hyvä briiffaus asian omistajan taholta tärkeä. Fasilitoitu työpaja (sekä asian omistajana että työpajaan osallistuvana) on muuten myös mainio tapa tutustua uusiin ihmisiin.”

Neste Oyj