”Päädyimme Grape Peoplen puoleen, kun tilikauden kickoff-tilaisuus haluttiin toteuttaa uudella, innostavammalla tavalla. Päivään kaivattiin lisää aktiivisuutta, energiaa ja osallistumista.

Keskeinen tavoite oli varmistaa fasilitointimenetelmien siirtyminen aluepäälliköiden päivittäiseen esimiestyöhön. Monesti uudet opit tuntuvat teoriassa ihan päteviltä ja toimivilta, mutta käytäntöön asti niitä ei syystä tai toisesta tule vietyä. Tässä kickoff-päivässä kaikki aluepäälliköt pääsivät henkilökohtaisesti kokeilemaan fasilitoidun työpajan vetämistä elämänsä ensimmäistä kertaa.

Grape Peoplen avulla toteutimme peräti 13 identtistä työpajaa samanaikaisesti. Prosessissa käytetyt menetelmät ja työtavat oli opittu Grapen Peoplen Kari Kukkolan vetämässä valmennuksessa.

Palaute valmennuksesta ja kickoff-tilaisuudesta oli positiivista. Aluepäälliköt kokivat saaneensa uusia, innostaviakin työkaluja esimiestyön tueksi. Kickoff-tilaisuuden osallistujien mielestä päivä oli inspiroiva, hyvin suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus.”

Sodexo Oy