Fasilitointi - työpaja - Grape People Finland

Kuusi syytä käyttää ulkopuolista fasilitaattoria

Sertifioitu ammattifasilitaattori soitti minulle taannoin ja pyysi minua fasilitoimaan oman tiiminsä työpajan. Miksi minä? Sinähän osaat itsekin fasilitoida, ihmettelin. Haluan olla osallistujana, hän vastasi ja oli täysin vakuuttunut siitä, että tarvitsi juuri tuohon tilanteeseen ulkopuolisen fasilitaattorin.

Mistä sinä voisit tietää, milloin kannattaa käyttää ulkopuolista fasilitaattoria, ja milloin kannattaa vetää työpaja tai kokous itse? Tässä jutussa avaan fasilitoinnin tarkoitusta ja kiteytän kuusi tyypillisintä syytä käyttää ulkopuolista fasilitaattoria.

Tarvitsetko ylipäänsä fasilitointia vai jotain muuta?

Fasilitointi on ryhmätilanteen ohjaamista sisältöneutraalisti ja parhaiden ryhmätyöskentelymenetelmien käyttämistä siten, että saadaan osallistujien kesken yhteinen ymmärrys ja sitoutuminen käsillä olevaan asiaan. Infotilaisuuksilla ihmiset eivät yleensä muuta toimintaansa, tarvitaan osallistamista. Mitä monimutkaisemmasta asiasta on kyse, ja mitä useampiin ihmisiin se vaikuttaa, sitä arvokkaampaa on neutraali prosessin ohjaaminen.

Mieti näitä kysymyksiä, kun ryhmätilaisuus on tulossa:

  • Millaisia rooleja näet itselläsi ja muilla tilaisuuteen osallistujilla? Kenellä on tarvittava tieto ja kokemus?
  • Millainen on tilaisuuden tarkoitukseen sopiva ryhmän vetäjän rooli? Tarvitaanko päättäjä, asiantuntija, juontaja, moderaattori, stand-up-koomikko vai fasilitaattori?
  • Millainen ryhmän dynamiikka on? Koetko sen helpoksi vai haastavaksi?
  • Paljonko aikaa on käytettävissä suhteessa tavoitteisiin? Koetko onnistumisen helpoksi vai haastavaksi?
  • Onko tilanne monimutkainen tai ristiriitainen? Kenen mielestä?
  • Millä menetelmillä näet, että mielessäsi olevan tilaisuuden asioita voitaisiin käsitellä? Millainen on työpajan rakenne, päävaiheet ja osatavoitteet? Tuliko tällainen suunnitelma helposti vai aiheuttiko sen miettiminen tuskaa?

Neutraali ammattifasilitaattori auttaa ryhmän jäseniä olemaan hyvässä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Keskittymällä puhtaasti työskentelyprosessiin, fasilitaattori helpottaa kaikkien osallistujien aktivoitumista. Hän auttaa tarkastelemaan asiaa monesta näkökulmasta, saamaan kaikkien osallistujien osaamisen, ideat ja mielipiteet esille. Fasilitaattori pitää ryhmän fokusoituneena ja käyttää osallistujien työajan tehokkaasti. Hyvä työskentelyprosessin ohjaaminen johtaa asiasisällön jalostumiseen, yhteiseen ymmärrykseen ja suunnan löytymiseen. Fasilitaattori ohjaa ryhmän selkeään lopputulokseen, johon kaikki voivat sitoutua – esimerkiksi päätöksiin ja toimenpiteisiin.

Onnistunut kehittäminen edellyttää myös osallistavaa ja säännöllistä seurantaa – ei pelkkää raportointia vaan vuorovaikutteista esteiden purkamista ja onnistumisten esille nostamista, jatkuvaa parantamista.

Milloin ja miksi kannattaa käyttää ulkopuolista fasilitaattoria?

1. Johtaja voi olla itse osallistujana ja keskittyä asiaan
Pääset sisälle keskusteluihin, ymmärryksesi lisääntyy ja saat ehkä paremmin omatkin ideasi hyväksytettyä kuin edestä käskemällä.

2. Tehokas ajankäyttö
Kalleinta on osallistujien työaika ja väärään suuntaan juokseminen. Ammattifasilitaattori tekee työskentelystä tehokasta niin työpajan aikana kuin myös sen suunnitteluvaiheessa etukäteen.

3. Tulokselliset työskentelytavat
Ammattifasilitaattori osaa satoja menetelmiä kaikkien osallistujien aktivointiin ja eri näkökulmien esiin tuomiseen. Tärkeintä ja vaikeinta on kuitenkin parhaan mahdollisen ryhmäprosessin rakentaminen. Menetelmät valitaan prosessin osavaiheiden, tavoitteiden ja ryhmän tilanteen mukaan – ja niitä vaihdetaan matkan varrella, jos tilanne niin vaatii.

4. Haastava tilanne vaatii ammattilaisen
Monimutkainen aihe, vaikea ryhmätilanne, erityisen korkeat tavoitteet tai suuri ryhmä. On eri asia vetää ryhmätilaisuuksia viikoittain kuin pari kertaa vuodessa.

5. Neutraalius
Kahden organisaation välinen neuvottelu, asiakastyöpaja ennen tarjouskilpailua, ristiriitainen tilanne tai pieleen menneen projektin ”lessons learned” työpaja toimittajan kanssa – on tilanteita, joissa vetäjän neutraalius on erityisen tärkeää.

6. Innostus ja energia
Grape Peoplen ammattifasilitaattorit suhtautuvat työhönsä ryhmien vetäjinä intohimoisesti ja antaumuksella. Suhtaudutko sinä myös?

Me Grape Peoplessa fasilitoimme työksemme organisaatioiden erilaisia kehitysprosesseja ja valmennamme fasilitointitaitoja kaikenlaisissa organisaatioissa. Keskitymme vain fasilitointiin ja väitämme siksi olevamme maailmanluokan fasilitaattoreita. Ihmisten aika on arvokasta, kohtaamisten täytyy olla vaikuttavia.

Kun haluat ymmärtää enemmän fasilitoinnista

Miten onnistua yhteistyössä etänä? Kuinka lisätä dialogisuutta työelämässä? Mitä läpimurtopäätökset ryhmässä edellyttävät? Hyödynnä asiantuntijoidemme maksuttomat materiaalit ja paranna taitojasi johtaa työelämän tuloksellisia ryhmäprosesseja!

Lataa maksuttomat oppaat ja katso webinaaritallenteet

Paranna taitojasi johtaa tuloksellisia tilaisuuksia!

Haluatko kehittää osaamistasi ja oppia järjestämään tuloksellisia tilaisuuksia? Kehittämällä taitojasi johtaa työelämän ryhmätilanteita autat asiakkaitasi, tiimiäsi ja sidosryhmiäsi onnistumaan yhteistyössä. Opit vuorovaikutteisissa ja käytännänläheisissä valmennuksissamme konkreettisia työkaluja johtaa tuloksellisia tilaisuuksia!

Tutustu koulutuskalenteriin ja varmista paikkasi valmennuksista

Autamme onnistumaan yhteistyössä – myös etänä!

Kuinka hyödyntää fasilitointia organisaatiossanne ja tehdä yhteistyöstä entistäkin vaikuttavampaa? Autamme teitä kehittämään kokous- ja työpajakulttuurianne osallistavammaksi ja yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen. Valmennamme fasilitointitaitoja niin esimiehille, projektipäälliköille kuin asiantuntijoillekin. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus. Tiukassa tilanteessa ammattifasilitaattorimme ovat myös käytettävissäsi tilaisuuksien suunnitteluun ja vetämiseen. Toteutamme valmennuksia ja työpajoja sekä suomeksi että englanniksi.

Ota yhteyttä ja kerro meille tarpeestanne!

grape

Grape People – Vaikuttavaa fasilitointia
Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennusten avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten.

Olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos.

Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Olemme yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä.

grape

Grape People – Vaikuttavaa fasilitointia
Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennusten avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten.

Olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos.

Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Olemme yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä.