CASE Takeda: Virtuaalityöpajat haltuun Miron ja fasilitointitaitojen avulla

Takeda Oy on potilaslähtöinen, arvoihin nojaava ja innovatiivinen maailmanlaajuinen biolääkeyhtiö. Takedan tavoitteena on terveyden edistäminen niin lääkeinnovaatioiden kuin myös näihin läheisesti liittyvien innovatiivisten tukipalveluiden kautta.

Pandemian johdosta lukuisat organisaatiot ovat  joutuneet päivittämään toimintatapojaan. Takedalla tunnistettiin tarve panostaa virtuaalityöpajoihin,  esimerkiksi asiakasyhteistyön kontekstissa. Näissä tilanteissa on olennaista luoda vuorovaikutteinen ja osallistava ilmapiiri tapaamisille.

Valmistautuminen virtuaalisiin kokouksiin on ensisijaisen tärkeää, jotta aika tapaamisissa käytetään tehokkaasti, kaikki tulevat kuulluksi ja tapaamisesta jää selkeä muistijälki.

Takedan yhtenä tavoitteena oli lisätä ketteryyttä työteon tavoissa. Yritys halusi tarjota henkilöstölleen uusia taitoja ja itsevarmuutta etätapaamisten suunnitteluun ja valmisteluun, niin asiakastyöpajoihin kuin sisäisiin eri yksikköjen yhteisiin tiimikokouksiin, joissa haluttiin lisätä osallistujien aktiivisuutta.

Etäfasilitointitaitoja valmentajan ohjauksessa

Alun perin suunnittelimme yhteistyössä yhden puolen päivän valmennuksen. Aiheelle oli kuitenkin niin paljon kysyntää, että valmennus jaettiin kahteen samansisältöiseen osaan, jotta kaikki halukkaat pääsivät osallistumaan.

Grape People järjesti valmennukset yhteensä 40 takedalaiselle. Valmennuksessa tutustuttiin digitaaliseen Miro-valkotauluun sekä etäfasilitoinnin parhaisiin käytänteisiin. Valmennuksen yksi tärkeimmistä kriteereistä oli, että se sisälsi käytännön tekemistä, kun työkalun tarkoitus on olla jatkossa aktiivikäytöllä.

Ulla Niskala

 

Ulla Niskala, Public Policy & Tender lead, Takeda Oy

Etätyöpajojen fasilitoinnissa keskeisiä käytänteitä ovat aloitustapa, aktivoinnit tilaisuuden aikana, keskustelun osallistava ohjaaminen sekä kokousympäristön valmistelu tapaamista varten.

Suunnittelupalaverissa valmennuksen sisältö tarkistettiin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. “Yhteinen suunnittelu ennakkoon varmisti, että valmennuksessa käsitellään juuri meille hyödyllistä sisältöä. Uskon, että tälle varattu aika paransi valmennuksen laatua”, toteaa Takedan Public Policy & Tender lead Ulla Niskala.

Ennen valmennuksia järjestettiin tekninen check, joka tarjosi osallistujille tilaisuuden tutustua käytettävään alustaan ennakkoon. Samalla osallistujat orientoituivat tulevaan valmennukseen etukäteen. “Yhteinen harjoittelusessio laski kynnystä osallistua varsinaiseen valmennukseen ja viritti ihmisiä tunnelmaan ennakkoon. Se myös helpotti erityisesti niiden henkilöiden osallistumista, joilla ei ollut aiempaa kokemusta Miro-työkalusta”, Niskala jatkaa.

Ruutukaappaus Miro-sovelluksesta

 

Virtuaalityöpajassa osallistujia voi auttaa tulemaan nähdyksi ja kuulluksi. Tässä menetelmässä osallistujat kirjoittavat nimensä ja valitsevat tunnelmaa vastaavan emojin. Valintojen pohjalta otetaan muutama puheenvuoro – tai pienryhmäkeskusteluilla voidaan aktivoida koko ryhmä.

Yhtäläiset edellytykset osallistumiselle hybridiajassa

Valmennukset tarjosivat mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja parantaa itsevarmuuttaan asiakastilaisuuksien fasilitoinnissa. “Valmennus tarjosi aktivointikeinoja helposti itseään toistavien Teams-palaveriputkien rikkomiseksi. Ihmiset saivat rohkeutta kokeilla uusia toimintatapoja”, Niskala kuvailee.

Ruutukaappaus Miro-sovelluksesta

 

Miro-valkotaululle visualisoiminen auttaa ryhmää fokusoitumaan yhteisen aiheen äärelle.

Digitaalisia työkaluja hyödyntämällä tapaamisten välille saadaan jatkuvuutta. Miro-taulut toimivat siltana palavereiden välissä: eri osapuolet voivat palata sisältöön sekä täydentää sitä ennen seuraavaa tapaamista. Näin yhteinen työskentely helpottuu ja sitoutuminen yhteisiin toimenpiteisiin vahvistuu.

“Kun siirrymme pysyvästi hybridityöhön, tarvitsemme valmiuksia toimia niin kasvotusten kuin verkon välityksellä – joskus molempia samanaikaisesti. Meillä on nyt paremmat eväät tarjota kaikille yhtäläiset edellytykset osallistumiselle”, kiteyttää Niskala.

 

Kuinka voimme auttaa teitä onnistumaan?

Fasilitointia voi hyödyntää lukuisissa työelämän tilanteissa. Anna meidän auttaa yhdistämään asiantuntijoidenne osaaminen yhteisten tavoitteidenne saavuttamiseksi.  Valmennamme tarvittavat taidot henkilöstönne tai tulemme ulkopuoliseksi tueksi teille tärkeään tilaisuuteen. Kalleinta on yhdessä käytetty aika – me teemme siitä aidosti arvokasta.  Kun haluat takeet tuloksellisista tilaisuuksista, olemme oikea valinta kumppaniksenne. Lupauksemme on, että yhteistyössä kanssamme ette koskaan jää yksin. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus. Toteutamme valmennuksia ja työpajoja suomeksi ja englanniksi. Toimivampi yhteistyö tuo parempia tuloksia!