Itseohjautuvuuden vaikeus

Kuulen paljon puhuttavan itseohjautuvuudesta ja itseohjautuvista organisaatioista. Itseohjautuvuus kuulostaa kieltämättä houkuttelevalta tässä ajassa, kun johtaja ei enää voi pitää kaikkea tietoa hallussaan ja organisaation pitää olla ketterä sopeutumaan nopeisiin muutoksiin toimintaympäristössä, jotta pysyy kilpailussa mukana. Vielä, kun on kuultu, että työntekijät ovat motivoituneempia saadessaan itse päättää, miten töitä tekevät, itseohjautuvuus alkaa kuulostaa vastustamattomalta.

Johtaja keskiössä vs. hajautettu päätöksenteko
Johtaja keskiössä vs. hajautettu päätöksenteko

Nyt tulevat huonot uutiset. Täysi itseohjautuvuus on kaaos: tehdään päällekkäistä työtä, poukkoillaan, vedetään venettä eri suuntiin, yksi soutaa ja toinen huopaa. Jos halutaan, että ihmiset voivat tehdä tärkeitä päätöksiä itsenäisesti, tarvitaan jotain.

Tarvitaan ennen kaikkea:

  1. Yhteinen suunta, jotta voidaan tehdä itsenäisiä päätöksiä niin, että ne vievät kohti samaa tavoitetta.
  2. Systeemiajattelua eli ymmärrystä kokonaisuudesta, ettei ratkaista vääriä asioita ja lisätä ongelmia muualle organisaatioon.
  3. Toimiva tiimi, jotta työnteko on tehokasta eikä tehdä päällekkäistä työtä.

Suunta

Ei riitä, että suunta on kirkkaana johtajalle vaan sen pitää olla kirkkaana ihan kaikille. Tarvitaan tavoitteen jalkautusta, eli ryhmä miettii, miten annettuun tavoitteeseen päästään. Tämäkään ei yksinään riitä, koska vaikka oltaisiin jalkautustilaisuuden päätteeksi täysin yhtä mieltä suunnasta, se hämärtyy myöhemmin. Kukin alkaa tulkita sovittua vähän eri tavoin. Siihen taas hieno työkalu on seuranta, eli säännöllisin väliajoin kokoonnutaan yhteen katsomaan, miten on edetty tavoitteen suhteen ja sovitaan korjaavat toimenpiteet. Seurannalla palautetaan, tai tarkkaan ottaen ryhmä itse palauttaa itsensä, fokukseen.

Systeemi

Kun johtaja on keskiössä, hän ymmärtää kokonaisuuden. Kun kaikki päätökset kulkevat hänen kauttaan, hänellä säilyy ymmärrys, miten systeemi toimii. Mallissa, jossa saadaan tehdä itsenäisiä päätöksiä, ymmärryksen luonti systeemistä on paljon vaikeampaa. Kun teen jonkun päätöksen, en ymmärrä sen vaikutuksia muualle organisaatioon tai tiimiin. Systeemiajattelu tarkoittaa sitä, että yritetään ymmärtää vaikutuksia laajemmin. Esimerkiksi kun ollaan ratkomassa ongelmaa, ei sännätä poistamaan oiretta, vaan pyritään löytämään juurisyyt, joiden ratkominen kenties auttaa samalla koko organisaatiota. Ja samalla lisättiin taas osallistujien ymmärrystä, miten organisaatio toimii.

Tiimi

Toimittaessa itsenäisesti ja tehtäessä itsenäisiä ratkaisuja, saatetaan ajautua tilanteeseen, että työkaveri ratkoo täsmälleen samaa asiaa tiimin toisella laidalla. Tästäkin keskiössä oleva johtaja pystyi pitämään huolen, hän kun koordinoi kuka tekee mitäkin. Nyt kun johtaja ei enää ole keskiössä, tarvitaan näkyvyyttä muiden tekemiseen. Näkyvyyttä voi parantaa tekemällä sidosryhmäanalyysiä yhdessä ryhmän kanssa tai esimerkiksi mainiolla menetelmällä needs and offers, jossa osallistujat käyvät keskenään neuvotteluja siitä, mitä tarvitsevat muilta ja mitä voivat tarjota muille.

Suunta, systeemi ja tiimi vaikuttavat toisiinsa. Kun tavoitetta seurataan, lisätään ymmärrystä kokonaisuudesta ja muusta tiimistä. Kun kehitetään systeemiajattelua, ymmärretään samalla tavoitetta ja muun tiimin toimintaa paremmin. Ja kun parannetaan yhteistyötä, samalla ymmärretään paremmin kokonaisuutta ja taas yhteinen suunta kirkastuu. Grape Peoplen fasilitoivan johtamisen valmennuksessa opit, miten nämä tehdään käytännössä!

Kaipaatko aiheesta syvempää ymmärrystä?

Haluatteko organisaatioonne lisää osallistavaa johtamisotetta? Tutustu fasilitoivan johtamisen valmennukseemme. Me autamme teitä yli 15 vuoden valmennuskokemuksella niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus!

Tutustu: Fasilitoivan johtamisen valmennus

Kuinka fasilitoida ryhmätilanteita niin, että osallistujat voivat sitoutua lopputulokseen?  Valmennamme fasilitointitaitoja myös organisaatiokohtaisesti niin esimiehille, projektipäälliköille kuin tiimivetäjillekin sekä tarjoamme henkilökohtaista sparrausta tarpeidesi mukaan. Pyydä meiltä tarjous valmennuksesta omalle tiimillesi tai kerro lisää sparraustarpeestasi.

Kysy valmennuksesta tai sparrauksesta

Haluatko keskittyä sisältöön ja osallistua ryhmäpäätöksen tekoon? Voit hyödyntää ammattifasilitaattoreitamme oman työpajasi tai kehitysprosessin läpiviennissä, jolloin pääset itse osallistujana keskittymään sisältöön täysipainoisesti. Fasilitoimme mm. strategian jalkautuksia sekä organisaation laajoja muutosprosesseja.

Kysy tilaisuuden tai muutoksen fasilitoinnista

Miikka Penttinen

Miikka Penttinen on fasilitoinut ja valmentanut fasilitointitaitoja ammatikseen vuodesta 2012 saakka. Valmennusten osallistujilta hän saa kiitosta innostavasta ja selkeästä tyylistään jakaa osaamistaan eteenpäin.

Miikka uskoo, että jokainen hyötyisi fasilitointitaidoista. Fasilitoinnin jatkuva kehittäminen on hänen työnsä ytimessä.

”Intohimonani on ymmärtää fasilitoinnin syvin olemus eli mitä ryhmissä tapahtuu ja miksi ihmiset toimivat kuten toimivat.”

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter

Miikka Penttinen

Miikka Penttinen on fasilitoinut ja valmentanut fasilitointitaitoja ammatikseen vuodesta 2012 saakka. Valmennusten osallistujilta hän saa kiitosta innostavasta ja selkeästä tyylistään jakaa osaamistaan eteenpäin.

Miikka uskoo, että jokainen hyötyisi fasilitointitaidoista. Fasilitoinnin jatkuva kehittäminen on hänen työnsä ytimessä.

”Intohimonani on ymmärtää fasilitoinnin syvin olemus eli mitä ryhmissä tapahtuu ja miksi ihmiset toimivat kuten toimivat.”

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter