Psykologinen turvallisuus ryhmässä – 10 vinkkiä

Olet varmasti törmännyt käsitteeseen psykologinen turvallisuus. Miksi psykologisesta turvallisuudesta puhutaan niin paljon?

Kyseessähän ei suinkaan ole tuore käsite, mutta syystäkin se on noussut uudelleen keskusteluun Googlella tehdyn tutkimuksen myötä. Googlella selvitettiin, mitkä tiimit toimivat tuloksellisemmin ja keskeiseksi löydökseksi nousi psykologinen turvallisuus. Psykologinen turvallisuus on yhdistetty parempaan työtyytyväisyyteen, työssä suoriutumiseen ja oppimiseen.

Tämä artikkeli pyrkii antamaan pikkuisen kättä pidempää tilaisuuksien vetäjille erityisesti verkko-olosuhteissa vastaamalla kysymykseen, kuinka luoda psykologisesti turvallista ilmapiiriä ryhmässä. Löydät alta 10 konkreettista vinkkiä kokousten, työpajojen ja koulutusten järjestäjälle.

Miksi psykologisesta turvallisuudesta puhutaan?

Työelämä muuttuu jatkuvasti yhä kompleksisemmaksi ja muutoksen tahti on kiihtyvä. Tästä syystä organisaatioiden uudistumiskykyä kysytään yhtä enemmän. Mikäli työyhteisössä ei ole riittävää psykologista turvaa, on turha odottaa ihmisten osallistuvan täysipainoisesti uudistumistalkoisiin. Kun me odotamme ihmisten antavan parastaan, asettautuvan alttiiksi ja näyttäytyvän keskeneräisinä ja haavoittuvaisina toistemme edessä, meidän tulee varmistaa, että se on ihmisille riittävän turvallista tehdä. Jos joudun pelkäämään naurunalaiseksi joutumista, nöyryytystä, virheistä rankaisua tai kasvojeni menetystä, en varmasti pysty antamaan parasta yhteisessä työskentelyssä.

”Brainstormaillaan hei vähän, nyt tarvittaisiin sellaisia freshejä ideoita!” Toivon, että jokainen, joka tällaisen lauseen suustaan päästää, ymmärtää, miten paljon se on pyydetty. Jotta voit pyytää ihmisiä asettamaan ajatuksensa alttiiksi toisten arvostelulle, tulee sinun tilaisuuden järjestäjänä varmistaa psykologisesti turvallinen ilmapiiri.

Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä:

 • Vuorovaikutus on avointa, ja myös vaikeat aiheet uskalletaan nostaa keskusteluun.
 • Uusia luovia ideoita syntyy, ja niitä voidaan turvallisesti kritisoida ja jalostaa.
 • Uskalletaan ottaa hallittuja riskejä, kun epäonnistumista ei tarvitse pelätä henkilökohtaisena kasvojen menetyksenä.
 • Virheitä ei peitellä tai salailla, vaan niitä käytetään oppimiseen.
 • Pyydetään apua ja osataan vastaanottaa palautetta.
 • Erilaisuus nähdään rikkautena, josta voidaan ammentaa yhteisten tavoitteiden eteen.
 • Työn tehokkuus ja tuloksellisuus paranee.
 • Työtyytyväisyys ja sitoutuminen työyhteisöön lisääntyy.

Mitä psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan?

Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan kokemusta siitä, että minun on turvallista ottaa osaa ja olla osa yhteisöä, jossa ehdotuksista, kysymyksistä tai epäonnistumisista ei seuraa häpäisyä tai naurunalaiseksi saattamista. Kokemusta siis siitä, että tässä yhteisössä on turvallista ottaa ihmisten välisiä sosiaalisia riskejä. Psykologinen turvallisuus on alati muuttuva ja vuorovaikutussuhteissa kehittyvä elävä ilmiö yhteisöissä.

Teemavalmennukset

10 keinoa lisätä psykologista turvallisuutta

 1. Kaikki lähtee tilaisuuden aloituksesta. Fokusoi käsiteltävään asiaan kertaamalla ohjelma ja tilaisuuden tavoite. Viritä ihmiset antamalla jokaiselle tilaa osallistua esimerkiksi käymällä pienryhmissä keskustelua odotuksista.
 2. Varmista yhteiset tavat toimia. Sopikaa yhteiset pelisäännöt tai työskentelytavat, ja kerro selkeästi, miten odotat ihmisten osallistuvan tilaisuuteen.
 3. Huomioi erilaiset ihmiset. Anna tilaa yksin pohdiskelulle ennen yhteistä keskustelua. Näin mahdollistat erityisesti introverttien ihmisten osallistumisen.
 4. Näyttäydy inhimillisenä ja luo luottamusta. Jaa jotain itsestäsi (esim. arjesta tai harrastuksista) työroolisi ulkopuolelta ja kannusta ihmisiä jakamaan jotakin vastaavaa toinen toisilleen.
 5. Auta ihmisiä kohtaamaan toisensa. Anna ihmisille mahdollisuus keskustella pienemmissä kokoonpanoissa suuren ryhmän sijaan käyttämällä breakout rooms -toimintoa verkkotilaisuuksissa.
 6. Kuuntele ja osoita arvostusta puheessasi. Kiitä kommenteista, kysy lisää ja anna osallistujille tilaa tasapuolisesti äläkä koskaan saata toista naurunalaiseksi esimerkiksi vähättelevällä kommentilla.
 7. Kannusta dialogiin esimerkiksi oheistamalla osallistujia: ”Jokaisella on kaksi korvaa ja yksi suu” ja ”Kuuntele kaveria ja varasta parhaat ideat”.
 8. Ole toiminnassasi läpinäkyvä ja avoin, ja anna selkeät ohjeet työskentelyohjeet. Perustele tapasi toimia ja varmista, että ohjeesi on ymmärretty oikein.
 9. Toimi esimerkkinä. Jos huomaat tilaisuuden aikana jotakin, johon on syytä puuttua, ota se rakentavalla tavalla esiin. Näytä esimerkkiä nostamalla vaikeakin aihe esiin kertomalla havainnoistasi ja pyytämällä siihen ryhmältä ratkaisua.
 10. Pyydä palautetta. Luo tila palautteen antamiselle ja vastaanottamiselle, ja anna arvoa ihmisten kokemuksille.

Jaa vinkit verkostollesi somessa alla olevista kuvakkeista.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Psykologisen turvallisuuden yksi tärkeimmistä tukipilareista on luottamus. Tunne turvallisuudesta ei tule ennen luottamusta. On luotettava ensin, jotta voimme kokea tilan turvalliseksi. Tilaisuuden järjestäjällä on erityinen vastuu turvallisen tilan luomisesta, mutta jokaisella meillä on kohtaamisen hetkellä mahdollisuus joko toimia turvallisuutta rakentavasti tai sitä heikentävästi esimerkiksi kiinnittämällä huomiota arvostavaan puheeseen.

Kannustan rakentamaan rohkean kohtaamisen kulttuuria, jossa meille jokaiselle on tilaa olla keskeneräisiä, haavoittuvia ja inhimillisiä. Toivon sinulle rohkeutta olla sitä kaikkea itse!

Kun haluat ymmärtää enemmän fasilitoinnista

Miten onnistua yhteistyössä etänä? Kuinka lisätä dialogisuutta työelämässä? Mitä läpimurtopäätökset ryhmässä edellyttävät? Hyödynnä asiantuntijoidemme maksuttomat materiaalit ja paranna taitojasi johtaa työelämän tuloksellisia ryhmäprosesseja!

Lataa maksuttomat oppaat ja katso webinaaritallenteet

Paranna taitojasi johtaa tuloksellisia tilaisuuksia!

Haluatko kehittää osaamistasi ja oppia järjestämään tuloksellisia tilaisuuksia? Parantamalla taitojasi johtaa työelämän ryhmätilanteita autat asiakkaitasi, tiimiäsi ja sidosryhmiäsi onnistumaan yhteistyössä. Opi vuorovaikutteisissa ja käytännönläheisissä valmennuksissamme konkreettisia työkaluja johtaa tuloksellisia tilaisuuksia!

Lue lisää avoimista fasilitointivalmennuksista!

Autamme onnistumaan yhteistyössä – myös etänä!

Kuinka hyödyntää fasilitointia organisaatiossanne ja tehdä yhteistyöstä entistäkin vaikuttavampaa? Autamme teitä kehittämään kokous- ja työpajakulttuurianne osallistavammaksi ja yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen. Valmennamme fasilitointitaitoja niin esimiehille, projektipäälliköille kuin asiantuntijoillekin. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus. Tiukassa tilanteessa ammattifasilitaattorimme ovat myös käytettävissäsi tilaisuuksien suunnitteluun ja johtamiseen. Toteutamme valmennuksia ja työpajoja suomeksi ja englanniksi.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Bettina Kanninen

Bettina Kanninen toimii fasilitaattorina ja valmentajana Grape Peoplella. Hänen supervoimansa on rakentaa luottamuksen kautta rohkean kohtaamisen ilmapiiriä, missä voidaan turvallisesti keskustella oikeista ongelmista ja päästä niistä eteenpäin. Hänen tavoitteenaan on luoda edellytykset hyvinvoiville yksilöille toimivissa työyhteisöissä. Bettinan missiona on tukea työyhteisöjä rohkeassa kasvussa kohti merkityksellisyyttä ja menestystä.

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter

Bettina Kanninen

Bettina Kanninen toimii fasilitaattorina ja valmentajana Grape Peoplella. Hänen supervoimansa on rakentaa luottamuksen kautta rohkean kohtaamisen ilmapiiriä, missä voidaan turvallisesti keskustella oikeista ongelmista ja päästä niistä eteenpäin. Hänen tavoitteenaan on luoda edellytykset hyvinvoiville yksilöille toimivissa työyhteisöissä. Bettinan missiona on tukea työyhteisöjä rohkeassa kasvussa kohti merkityksellisyyttä ja menestystä.

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter