Muutoksen fasilitointi -valmennukset

 

Viisi ihmistä keskustelee muutostilanteessa

Muutoskyky tuo menestystä

Haluatko parantaa tiimisi tai organisaatiosi kykyä toteuttaa muutoksia ja vahvistaa koko työyhteisösi sitoutumista? Fasilitoidussa muutosprosessissa hyödynnetään koko työyhteisön asiantuntemusta muutoksen toteutukseen.

Grape Peoplen Muutoksen fasilitointi -valmennuksissa opitaan, mitä tarvitaan onnistuneen muutoksen läpivientiin. Valmennuksissamme edetään selkeän prosessin avulla muutoksen eri vaiheiden läpi sekä opitaan konkreettisten työkalujen ja menetelmien käyttöä muutostilanteiden fasilitoinnissa.

Muutostilanteiden tyypilliset haasteet

Muutostilanteessa osa työyhteisöstä lähtee ehkä mukaan, mutta osalle on epäselvää, mikä itse asiassa muuttuu ja yksi porukka vastustaa muutosta jo periaatteesta.  Tärkein tekijä onnistuneeseen muutokseen onkin koko organisaation sitouttaminen muutokseen. Epäonnistunut muutosjohtaminen vie resursseja, lisää kuormitusta ja vaikuttaa pahimmillaan koko organisaation työilmapiiriin.

Muutos vie kohti uutta ja tuntematonta. Siksi muutos herättää usein epäilyksiä, jopa pelkoa. Ihmisillä on tarve kontrolloida omaa toimintaympäristöään ja säilyttää turvallisuuden tunne tulevasta. Tiedämme jokainen, kuinka stressaavaa ennustamattomuus on. Usein organisaatioiden muutosprosessit jäävät keskeneräisiksi tai epäonnistuvat juuri siksi, että muutosvastarintaa ei ole saatu käännettyä sitoutumiseksi muutokseen. Fasilitoimalla varmistetaan ihmisten mukaan ottaminen prosessin jokaisessa vaiheessa.

Muutoksen fasilitointi on taito, joka voidaan ottaa käyttöön jokaisessa organisaatiossa

Muutos on organisaation kehittymisen kannalta välttämätöntä. Muutoksen fasilitointi on taito, jonka avulla työelämässä vastaan tulevat muutostilanteet kääntyvät sekä työyhteisön että organisaation eduksi.

Muutoksen fasilitointi -valmennuksen rakenne

Muutoksen fasilitointi -valmennus voidaan toteuttaa joko lähi- tai etätilaisuutena verkossa kolmiosaisen kokonaisuutena (3 x 3h) noin 20 hengen ryhmälle. Valmennustapamme on osallistava eli kaikki työvaiheet ja menetelmät kokeillaan käytännössä, jolloin osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen muutosprosessin fasilitoinnista. Ensimmäisella valmennuskerralla käsitellään muutoksen esteitä ja sulatetaan muutosvastarinta. Toisella kerralla keskitytään löytämään ratkaisut, kuinka muutos viedään käytäntöön. Kolmannella valmennuskerralla seurataan muutoksen toteutumista ja jäädytetään uudet käytänteet osaksi arkea. Siis sulata, muuta, jäädytä!

Kenelle valmennukset on tarkoitettu?

Jokaisessa menestyvässä organisaatiossa toteutetaan muutoksia, olivat ne sitten pienempiä toimintamallien muutoksia tai suurempia organisaatiomuutoksia. Muutoksen fasilitointi -valmennukset sopivat kaikille, jotka haluavat toteuttaa muutoksia tehokkaasti ja nopeasti: muutoksen johtajille ja muutosagenteille, tiimivetäjille, johtotehtävissä työskenteleville, konsulteille, HR-henkilöstölle, projektipäälliköille sekä kaikille organisaatioiden muutoskyvyn kehittämisestä kiinnostuneille. Valmennus ei edellytä aiempaa fasilitointiosaamista.

Muutoksen fasilitointi -valmennuksissa opitaan…

Hyödynnettäviä menetelmiä

Valmennuksissa hyödynnetään menetelmiä, joita on käytetty tuloksekkaasti sadoissa muutostilanteissa yli 15 vuoden aikana. Opittavat menetelmät valitaan käytettävissä olevan ajan ja tilanteen mukaan. Tyypillisiä käytettäviä menetelmiä ovat:

Suuren IT- ja toimintatapamuutoksen johtaminen osallistavasti

Organisaatiossamme toteutetaan laaja tietojärjestelmien ja samalla toimintatapojen muutos. Tyypillisesti IT-järjestelmätyötä tehtiin ensin projektihenkilöstön voimin, mutta kun tuli aika käsitellä muutosta henkilöstön kanssa, kehitettiin muutosjohtajien ja esimiesten fasilitointitaitoja Grape Peoplen avustuksella. Osallistavilla työskentelytavoilla pyrimme tekemään muutoksesta koko organisaation yhteisen; varmistamaan yhteistä ymmärrystä, sitouttamaan henkilöstöä muutokseen, ja edelleen viemään uusia toimintatapoja käytäntöön. Pidemmällä tähtäimellä tämä voi edistää osallistavaa organisaatiokulttuuria.

Koko organisaatiota koskevaa muutosta johdetaan toimintatapamuutos edellä, koska järjestelmät ovat lopulta vain liiketoiminnan toteutusta ja tarpeita varten. Osallistavalla työskentelyllä halutaan varmistaa järjestelmien ja liiketoiminnan kytkösten sekä muutoksen syiden ymmärrystä. IT-hankkeissa käy helposti niin, että IT-väki puhuu täysin eri kieltä kuin liiketoiminta. Kun käyttöönotossa saatetaan yhteen tietojärjestelmäosaajat ja liiketoiminnan edustajat, ovat osallistavat työskentelytavat oiva keino varmistaa yhteinen kieli ja suunta.

Fasilitointia hyödynnettiin ensin projektin muutosagenttien valmistautuessa muutosjohtamiseen ja koulutuksiin, esimerkiksi tunnistettaessa muutosten vaikutuksia eri kohderyhmiin. Tämän jälkeen esimiesten kanssa muutoksia käsiteltiin fasilitoiduissa tilaisuuksissa, ja esimiehet saivat oppia ja harjoitusta edelleen muutoksen osallistavassa johtamisessa alaisilleen. Piritta oli myös innostava valmentaja avaamassa fasilitoinnin merkitystä ja innostamassa sen käyttöön. Opettelimme myös virtuaalifasilitointia, koska arjessa iso osa johtamisesta tapahtuu etäyhteyksien kautta.

Muutoksen ollessa vielä kesken, voidaan jo todeta, että osallistavien menetelmien käyttö lisää muutosasioiden käsittelyn kiinnostavuutta aina johdosta lähtien, tehostaa työskentelyä sekä auttaa koko henkilöstön näkökulmien esille tulemisessa, muutoksen ymmärryksessä ja käytäntöön viennissä.

Sami Honkanen
Resurssijohtaja
Stora Enso, Metsä

Näin etenemme yhteistyöhön

Grape People - valmennuksen tai työpajan ostoprosessiTilausprosessi etenee yhteistyössä. Käsittelemme tarjouspyynnöt nopeasti ja pyrimme aina tutustumaan tarpeeseenne mahdollisimman hyvin. Selvitämme mielellämme taustatietoja lyhyessä puhelussa, jotta ymmärrämme lähtötilanteenne ja voimme tarjota teille sopivan ratkaisun.

Ota yhteyttä ja kerro meille tilanteestanne ja tarpeestanne, niin suunnittelemme teille valmennuskokonaisuuden, joka tukee niin liiketoiminnan tavoitteita kuin työntekijöiden arkea.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Valmentajina ammattifasilitaattorimme

Tilaisuuksien onnistumisesta vastaavat kokeneet ammattifasilitaattori-valmentajamme, jotka ovat erikoistuneet tuloksellisten ryhmäprosessien johtamiseen. Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Valmentajiimme voit tutustua tarkemmin tästä.

Olemme yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä. Tavoitteenamme on tehdä vuorovaikutuksesta verkossa yhtä sujuvaa kuin kohtaamisista kasvotusten. Autamme teitä yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen ja menestymään verkon välityksellä!

Koulutuskumppanina Grape People

Grape People syntyi vuonna 2003 tarpeesta tehdä organisaatioista osallistavampia. Organisaatioiden ja työympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi tietävä ja määräävä, siis perinteinen, johtaminen ei enää riittänyt.

Tarvittiin uudenlaista johtamista: osallistavaa, eli fasilitoivaa, johtamista. Siispä lähdimme toteuttamaan missiotamme levittää fasilitointitietoa ja –taitoa, jotta johtajilla olisi paremmat edellytykset tulevaisuuden organisaatioiden johtamiseen.

Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennuksen avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten.

Yhdessä olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos. Asiakkaidemme onnistumistarinoita voit lukea täältä!

Lisätiedot ja kyselyt

Pohditko, sopiiko valmennus tarpeisiinne? Ethän epäröi soittaa meille! Voit myös jättää soittopyynnön chatin kautta, niin palaamme asiaan sinulle sopivalla hetkellä.

Jyri Saraste
040 546 2332
[email protected]

Kehitä osaamistasi avoimessa valmennuksessamme

Haluatko kehittää osaamistasi ja oppia tarvittavat taidot muutostilanteiden maaliin viemiseksi? Kehittämällä taitojasi muutosten fasilitaattorina autat asiakkaitasi, tiimiäsi ja sidosryhmiäsi onnistumaan muutostilanteissa entistä paremmin. Tutustu Muutoksen fasilitointi -valmennukseen, jossa opit selkeän prosessin muutostilanteiden käsittelyyn parhaita fasilitointimenetelmiä hyödyntäen. Opit muiden kanssa tekemällä vuorovaikutteisessa valmennuksessamme!

Tutustu valmennukseen ja ilmoittaudu mukaan!

Webinaari: Onnistu muutostilanteissa

Haluatko oppia enemmän onnistuneiden muutosten läpiviennistä? Liity Karin ja Grape Peoplen mukaan maksuttomaan Onnistu muutostilanteissa-webinaariin. Webinaarissa kuulet, kuinka muutostilanteita voi helpottaa ja mitä tarvitaan koko työyhteisön sitouttamiseksi muutokseen.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin: Onnistu muutostilanteissa!

Artikkeli: Muutoksen kaava ennustaa muutoksen toteutumista

Kyky uudistua ja tehdä muutoksia on yksi menestyvän organisaation tärkeimpiä ominaisuuksia. Tiesitkö, että muutoksen onnistumisen mahdollisuudet moninkertaistuvat, kun muutoksen kaavan kaikki tekijät toteutuvat? Grape Peoplen fasilitaattori Kari Kukkola avaa muutoksen kaavan periaatteita blogitekstissään.

Lue artikkeli: Muutoksen kaava ennustaa muutoksen toteutumista