”Koulutus myös paransi yhteishenkeä hankalan Korona-tilanteen keskellä”

Grape auttoi meitä jäsentämään etäjohtamiseen sekä -työhön liittyvät ongelmamme ja rakentamaan sitä tukemaan hyvän koulutuskokonaisuuden. Saimme vinkkejä hyvistä, yleispätevistä työkaluista sekä eväät käytäntöjen laajempaan jalkauttamiseen. Koulutuksen aikana fasilitaattori piti huolta että aikataulut pitivät ja kaikki osallistuivat. Koulutus myös paransi yhteishenkeä hankalan Korona-tilanteen keskellä.

Petteri Miinalainen
CIO
Fennia