6 työkalua tuloksellisempaan yhteistyöhön

Tapaamme auttaa asiakkaitamme kutsutaan fasilitoinniksi. Fasilitointi tarkoittaa sitä, että olemme ulkopuolinen asiantuntija, joka suhtautuu tilanteeseen neutraalisti: luomme osallistamisen keinoin puitteet keskustelulle, jotta käsiteltävästä aiheesta voi syntyä ryhmän kesken yhtenen ymmärrys. Fasilitointiprosessin voi tiivistää kolmeen vaiheeseen: selkeytykseen, ratkaisuihin ja toimenpiteisiin.

Osallistaminen on asiantuntijaorganisaatioissa tänä päivänä välttämätön taito. Siinä ihmisten osaaminen ja aika hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Selkeyttämällä vuorovaikutustilanteiden rakennetta yhteistyö helpottuu oli kyseessä sitten pienen tiimin viikkopalaveri tai satapäinen seminaaritilaisuus. Fasilitointitaidoista on hyötyä kaikissa organisaatioissa toimialasta riippumatta. Fasilitoinnin lisääminen auttaa organisaatiota menestymään nyt ja tulevaisuudessa.

Tapamme toimia vie teidät tuloksiin. Osaamisenne yhdistyy – olitte sitten eri maissa tai samassa huoneessa.

Fasilitointia voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi päätöksenteossa, innovaatioprojekteissa, muutostilanteissa ja strategiaprosesseissa. Erityisen hyödyllistä se on vaativissa kokoustilanteissa, kuten esimerkiksi virtuaalitapaamisissa. Kun tapaaminen on teknologian asettamien rajoitteiden vuoksi haasteellinen, tarvitaan fasilitointia selkeyttämään työskentelytapaa, tehostamaan ajankäyttöä sekä osallistamaan kokouksen osanottajia. Fasilitoinnin avulla tapaamiseen luodaan läsnäolon tuntua etäisyyksienkin päästä.

Fasilitoimalla varmistetaan järjestäytynyt keskustelu, jolla päästään tuloksiin. Emme siis fasilitoi huvin vuoksi, vaan asiakkaamme tavoitteet mielessämme. Kun keskustelua on avaamassa ulkopuolinen ryhmäprosessien asiantuntija, kaikki muut, myös esimiehet, voivat osallistua keskusteluun. Fasilitoinnilla pystytään myös varmistamaan, että kaikkien ääni saadaan kuuluville – ei ainoastaan niiden rohkeiden, jotka muutenkin kuuluvat työyhteisössä.

Missiomme on levittää fasilitointitietoa ja –taitoa, jotta esimiehillä olisi paremmat edellytykset johtaa nyt ja tulevaisuudessa. Tarjoamme ammattifasilitaattorien kuusi vaikuttavaa työkalua paremman yhteistyön rakentamiseksi; saat käyttöösi kolme opasta ja kaksi webinaaritallennetta. Hyödynnä nämä maksuttomat materiaalit osaamisesi kehittämisessä!

Opas: Fasilitoinnin ihme

Lataa opas: Fasilitoinnin ihme

Mitä fasilitoidussa työpajassa oikein tapahtuu – ihmeitä vai?

Tilaa maksuton opas ja ymmärrät seitsemän tärkeintä keinoa, joilla fasilitoinnin ihme näytetään toteen!

 1. Neutraali vetäjä
 2. Työpajan vaiheistaminen
 3. Ehdotukset ja valinta
 4. Yhteisen suunnan löytäminen
 5. Psykologinen turva
 6. Visualisointi
 7. Tavoitteeseen pääseminen

Ammattifasilitaattori-valmentajamme Miikka Penttinen on luonut selkeän oppaan (19 sivua), jonka avulla viet ryhmän tavoitteeseen! Miika on ryhmäprosessien ja fasilitointimenetelmien intohimoinen kehittäjä. Hänen tavoitteena on ymmärtää fasilitoinnin syvintä olemusta eli mitä ryhmissä tapahtuu ja miksi ihmiset toimivat kuten toimivat.

Tämä on sinulle, joka haluat tutustua vaikuttaviin keinoihin johtaa tuloksellisia ryhmäprosesseja – sitä, miten fasilitoimalla onnistutaan osallistavassa ryhmän johtamisessa.

Lataa opas: Fasilitoinnin ihme

Webinaaritallenne: Yhteistyön 3 vaikeaa tilannetta

Dialogisuudella parempaa yhteistyötä!

Webinaaritallenne sinulle, joka haluat ymmärtää, kuinka selättää yhteistyön haasteet ja parantaa vuorovaikutusta tiimeissä! Sinulle, joka tarvitset työssäsi osallistavan johtamisen taitoja toimiessasi esimerkiksi asiantuntija- tai suunnittelutehtävissä, projektipäällikkönä, tiiminvetäjänä, konsulttina tai kouluttajana.

Jos yhteistyön esteitä ei onnistuta selättämään, ihmiset osallistuvat vain minimipanoksellaan, oma-aloitteisuus ja luovuus valuvat hukkaan, vastuuta vältellään ja menetämme työn ilon. Lopputulos ei voi olla tällöin paras mahdollinen!

Entä, jos meillä olisi kyky käsitellä vaikeitakin aiheita ja toimia konfliktitilanteissa yhteistyötä rakentavasti?

Miten selvitä seuraavissa tilanteissa tiimissä?

 1. Monimutkaisten aiheiden käsittely
 2. Konflikteista selviäminen
 3. Johtaja hankalassa tilanteessa

Asiantuntijamme sosiaalipsykologi ja ammattifasilitaattori Kari Kukkola vastaa kolmen tärkeimmän vaikeuden voittamiseen erilaisissa ryhmätilanteissa.

Voimme saavuttaa merkittäviä tuloksia parantamalla yhteistyötä dialogisella otteella. Vaikka työelämä on entistä monimutkaisempi, voimme luoda yhteistyöstä ketterää. Näin tiimit toimivat autonomisesti ja ihmisten kokemus työn merkityksellisyydestä lisääntyy. Opit viisi tärkeää askelta muutokseen ja kuulet tarinoita työelämän todellisista tilanteista.

Katso maksuton videotallenne webinaarista ja oivallat, kuinka selvitä kolmesta vaikeasta tilanteesta ryhmän kanssa!

Lataa webinaaritallenne: Yhteistyön 3 vaikeaa tilannetta

Webinaaritallenne: Onnistu yhteistyössä etänä

Verkkotilaisuudet voivat olla aidosti vaikuttavia ja tuloksellisia – ja jopa innostavia osallistua!

Sinulle, joka haluat ymmärtää, kuinka parantaa vuorovaikutusta ja tuloksellista yhteistyötä verkon välityksellä! Sinulle, joka tarvitset työssäsi taitoja johtaa vaikuttavia verkkotilaisuuksia toimiessasi esimerkiksi asiantuntija- tai suunnittelutehtävissä, projektipäällikkönä, tiiminvetäjänä, myynnissä, konsulttina tai kouluttajana.

Mikä muuttui, kun kokoukset ja työpajat siirtyivät verkkoon? Valitettavasti etäkokoukset ja muut verkkotilaisuudet voivat olla puuduttavan tylsiä, epätehokkaita aikasyöppöjä, kiusallisia ja jopa pelottavia osallistua!

Jos näin todella on, saatamme tehdä huonoja päätöksiä, uusia innovatiivisia ideoita ei synny, tarvittavat toimenpiteet eivät siirry toteutuksen tasolle… Jos emme saa ihmisiä sitoutumaan antaakseen yhteisissä tilaisuuksissa parastamaan, emme pysty organisaationa uudistumaan. Nyt, jos koskaan, uudistuminen on elinehto organisaatioiden selviytymiseen ja entistä vahvempaan kasvuun.

Katso videotallenne, kun haluat ymmärtää, miten verkkotilaisuuksissa…

 • Inspiroida ja aidosti vaikuttaa ihmisiin
 • Autat ihmisiä ideoimaan, ratkaisemaan ongelmia ja tekemään päätöksiä yhdessä
 • Saat ihmiset sitoutumaan tilaisuuden tarkoitukseen ja lopputulokseen

Asiantuntijana Suomen johtava #etäkokousmies Jonas Rajanto, fasilitaattori-valmentaja.

Katso maksuton videotallenne webinaarista ja oivallat, kuinka parantaa vuorovaikutusta ja tuloksellista yhteistyötä verkon välityksellä.

Lataa webinaaritallenne: Onnistu yhteistyössä etänä

Opas: Yhdessä ajattelu poikkeus-tilanteessa

Pikaopas yhdessä ajatteluun poikkeustilanteessa
Lataa opas: Yhdessä ajattelu poikkeustilanteessa

”Kun toimintaympäristö muuttuu äkkiä, media maalaa lähitulevaisuuden mustaksi, epävarmuus kasvaa ja muutosten vaikutukset yrityksen toimintaan jännittävät, tehdään helposti nopeita intuitiivisia päätöksiä tunteiden vallassa. Tarvitaan rauhallista harkintaa. Tee riittävä selkeytys äläkä hyppää toimintaan vaikka olisi kiireen tuntua. Jos ei ratkaista oikeaa kysymystä, juostaan väärään suuntaan.

Poikkeustilanteet ovat pelottavia niin työntekijöille kuin johdolle. Mahdollisten tulevaisuuksien kuvaaminen yhdessä vähentää epävarmuuden tuskaa ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Tavoitteena on yhdistää osaaminen ja löytää ratkaisut, joiden avulla voidaan selviytyä, tapahtui mitä tahansa. Tarkoituksena ei ole yksinkertaistaa monimutkaista tilannetta vaan tuoda siihen sanoja. Sanoittaminen selkeyttää.

Päätin kirjoittaa tämän pikaoppaan, jotta muilla pk-yritysten johtajilla ja esimiehillä olisi vähemmän stressiä ja mahdollisuus hyödyntää koko tiiminsä osaaminen yllättäviin muutoksiin varautumisessa ja niihin reagoimisessa. Johtajan ei tarvitse ratkaista kaikkea yksin. Kokoa asiantuntijasi ja pysähtykää hetkeksi yhdessä selkeyttämään tilannetta.”

Piritta van der Beek on laatinut oppaan (40 sivua) yhdessä ajatteluun poikkeustilanteessa. Oppaan avulla selkeytät nykytilaa, luot skenaarioita ja konkretisoit ratkaisuja, joiden avulla odottamattomista skenaarioista selvitään.

Lataa opas: Yhdessä ajattelu poikkeustilanteessa

Opas: 10 keinoa tehdä koulutuksesta vaikuttavampi

Lataa opas: 10 keinoa tehdä koulutuksesta vaikuttavampi

Kuinka järjestää aidosti vaikuttavia koulutuksia ja valmennuksia? Tilaa maksuton opas ja saat 10 keinoa kouluttajalle (16 sivua). Piritta van der Beek (os. Kantojärvi) on luonut käytännönläheisen oppaan, jonka avulla teet koulutuksistasi aidosti vaikuttavia!

Piritalle fasilitaattori-valmentajana tärkeää on saada aikaan aidosti vaikuttavia lopputuloksia; ”Ilahdun, kun kuulen asiakkaan saaneen aikaan onnistuneen muutoksen toimintatavoissa”. Piritta on taiteenmaisteri, jolla on aineenopettajan pätevyys. Hän on kirjoittanut kirjan Fasilitointi luo uutta – Menesty ryhmän vetäjänä (Talentum 2012).

Tämä on sinulle kouluttaja tai valmentaja, joka haluat lisätä työsi vaikuttavuutta!

Lataa opas: 10 keinoa tehdä koulutuksesta vaikuttavampi

Opas: Ideapäivän fasilitointi

Lataa opas: Ideapäivän fasilitointi

Kuinka fasilitoida aidosti vaikuttavia ideointipäiviä? Tilaa maksuton opas ja saat kaiken tarinasta teoriaan ja käytäntöön sekä valmiin ohjelman ideointityöpajan järjestämiseksi. Ammattifasilitaattori-valmentajamme Miikka Penttinen on luonut käytännönläheisen oppaan, jonka avulla ideoista syntyy todellisia läpimurtoja! Miikan työn ytimessä on jatkuva fasilitoinnin kehittäminen.

Tämä on sinulle, joka vastaat asiakaskokemuksen kehittämisestä tai työskentelet tuotteiden tai palveluiden kehittämisen parissa, teet palvelumuotoilua tai toimit innovaatioiden ja ideoinnin parissa!

Lataa opas: Ideapäivän fasilitointi

Yhteistyökumppani kehityshankkeissa ja koulutusten järjestäjänä

Grape People syntyi vuonna 2003 tarpeesta tehdä organisaatioista osallistavampia. Organisaatioiden ja työympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi tietävä ja määräävä, siis perinteinen, johtaminen ei enää riittänyt. Tarvittiin uudenlaista johtamista: osallistavaa, eli fasilitoivaa, johtamista.

Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennuksen avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten!

Vuosien saatossa olemme järjestäneet fasilitoituja työpajoja monenlaisiin tarkoituksiin. Asiakkaidemme työajoissa on esimerkiksi kehitetty johtoryhmän työskentelyä, yhdistetty tiimejä, kirkastettu perustehtävää ja rooleja, työstetty työyhteisön arvoja, ratkaistu konfliktitilanteita ja potkaistu käyntiin isoja hankeita. Työpajoissamme ihmiset kohtaavat toisensa luontevasti ja tuloksellisesti – niin etänä kuin kasvotustenkin. Tuomalla ihmiset yhteen autamme teitä hyödyntämään asiantuntijoidenne osaamisen parhaalla mahdollisella tavalla. Parviälyllä pääsemme parempiin tuloksiin!

Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Kokeneet ammattifasilitaattori-valmentajamme ovat erikoistuneet tuloksellisten ryhmäprosessien johtamiseen. Yhdessä olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos. Valmentajiimme voit tutustua lisää tästä.

Autamme teitä onnistumaan!

Olemme yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Autamme teitä yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen ja menestymään! Lue asiakkaidemme onnistumistarinoita tästä.

Vahvuutemme on auttaa teitä löytämään ydinasiat, joiden ympärille työpaja rakennetaan, ja vetää toimiva prosessi läpi. Keskustellaan siitä, kuinka voimme auttaa teitä onnistumaan liiketoiminnallisten tavoitteidenne saavuttamisessa!

Ota yhteyttä ja kerro meille tarpeestanne!

Sinä työelämän pelinrakentajana

Työelämässä tarvitaan entistä enemmän ihmisiä, jotka luovat yhteistyölle onnistumisen edellytykset. Järjestämme monipuolisesti niin lähi- kuin verkkovalmennuksia fasilitoinnin perusteista edistyneempään osaamiseen ja aina sertifiointiin asti. Ota fasilitointitaidot haltuun ja näytä taitosi menestyksekkään yhteistyön pelinrakentajana!

Tutustu tapahtumakalenteriimme ja ilmoittaudu valmennuksiin!

grape

Grape People – Vaikuttavaa fasilitointia
Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennusten avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten.

Olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos.

Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Olemme yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä.

grape

Grape People – Vaikuttavaa fasilitointia
Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennusten avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä teitä varten.

Olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos.

Grape Peoplen ihmiset ovat tiimien ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntijoita, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Olemme yli 15 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan osallistumisen haasteita ja löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön parantamiseksi työelämän jokapäiväisissä kohtaamisissa niin kasvotusten kuin etänäkin. Fasilitoinnin keinoin helpotamme osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksen tekoa ryhmässä.