Fasilitointi voi herättää vastustusta

Olette aloittamassa yhteistä palaveria, vielä yhtä kollegaa odotellaan. Post-it -laput nähtyään ensimmäinen kieltäytyy osallistumasta ja toinen kollegasi kysyy turhautuneena: ”Eikö voitaisi siirtyä suoraan itse asiaan ja lopettaa nämä aikuisten nimileikit?”. Tunnistat nopeasti perinteisen Post-it -lapputrauman ja pohdit, että oliko virhe edes yrittää mitään uutta…

Toisinaan fasilitointi yhdistetään johonkin hassunhauskaan ja pikkuisen kiusalliseen tilanteeseen, jossa osallistujilta edellytetään heittäytymistä. Monilla on kokemusta leikkisistä työpajoista, joista tuloksellisuus on ollut kaukana – tai mikäli lopputuloksia saatiin, ne eivät siirtyneet käytäntöön. Saattoi jäädä sellainen kokemus, että nyt pidettiin työpaja vain osallistamisen ilosta eikä mikään sen jälkeen muuttunut – onpa saattanut olla jopa kyse ns. näennäisosallistamisesta.

Jos mikään ei muutu, mikään ei muutu.
Voimme aina aloittaa itsestämme.

Mikäli osallistujilla on ennestään huonoja kokemuksia työpajatyöskentelystä, vanhat kokemukset luovat epäsuotuisia odotuksia seuraavan kertaan. Asenteet eivät muutu hetkessä. Silti, jos mikään ei muutu, mikään ei muutu. Aloittakaamme siis itsestämme järjestämällä yksi työpaja kerrallaan parempia tilaisuuksia ja sen myötä luoden parempia osallistujakokemuksia.

Perustele tapasi toimia ja vähennät vastustusta

Fasilitointi vain osallistamisen ilosta ei siis kannata! Perustele osallistavat toimintatapasi ja vähennät vastustusta. Tässä perusteluja muutamiin tyypillisiin vastustusta herättäviin toimintatapoihin.

Avataan siis hieman syitä nimileikkien ja tarralappujen takaa: Yksi merkittävimmistä syistä käyttää tilaisuuden alussa aikaa virittäytymiseen löytyy psykologisen turvallisuuden rakentamisesta. Ja niille kirotuille Post-it -lapuillekin (joita tässä ajassa siirrellään Flingassa, Jamboardilla tai vaikkapa Mirossa) löytyy järkiselitys; tarvitsemme ryhmämuistia yhdessä ajattelun helpottamiseksi.

Mitä onnistunut työpaja edellyttää?

Hyvin suunnitellussa ja fasilitoidussa työpajassa työskentely on tehokasta ja todellisia tuloksia saadaan aikaiseksi. Pelkkää tiedottamista varten on lähes turhakutsua ihmisiä kokoon; siihen todennäköisesti löytyy tehokkaampiakin viestintätapoja. Kun tarkoituksena on joko kysyä tai kuulla tilanteen selkeyttämiseksi, jalkauttaa jokin tavoite tai muutos, ideoida uutta tai pyrkiä ongelmanratkaisuun, sopia toimenpiteistä tai tehdä niiden seurantaa, tai tehdä päätöksiä ryhmänä, koolle kutsuminen on perusteltua.

Työpajaa järjestäessäsi huomioi seuraavat seikat:

 • Tilaisuuden on tarkoitus ja tavoite ovat selkeitä sekä vetäjälle että osallistujille (Miksi kokoonnumme yhteen? Saavuttaaksemme mitä?)
 • Vain oikeat ihmiset on kutsuttu paikalle (ei jokaista mahdollisesti aiheesta kiinnostunutta)
 • Koolle kutsuttujen ihmisten vaikutusmahdollisuudet käsiteltävään asiaan on rajattu selkeästi ja kommunikoitu osallistujille
 • Tilaisuus on hyvin valmisteltu (sis. käytännön järjestelyt)
 • Tilaisuuden prosessi vastaa sen tarkoitusta ja on suhteutettu käytössä olevaan aikaa
 • Vetäjä pysyy sisällön suhteen neutraalina ja antaa valtaa ja vastuuta osallistujille
 • Vetäjä luo turvallisen tilan eli edellytykset hyvälle vuorovaikutukselle

Yllä olevat voivat tuntua itsestään selvyyksiltä. Väitän, että suurelta osin nämä jäävät miettimättä, kun kokoamme ihmiset yhteen (oli tilaisuuden nimi sitten kokous, työpaja, tapaaminen, workshop, teams tai joku muu). Mikäli yllä olevat olisivat kunnossa, kukaan istuisi turhissa tilaisuuksissa.

Seuraavaa yhteistä tilaisuutta järjestäessäsi, tarkasta yllä oleva lista ja varmista, että olet vetäjänä miettinyt vastauksen jokaiseen kohtaan. Näin osoitat kunnioittavasi sekä osallistujien aikaa että heidän asiantuntijuuttaan. Samalla saat tilaisuudesta parempia tuloksia, kun läsnäolijat osallistuvat innolla yhdessä tekemiseen!

Hyödyt ovat vastustusta suurempia!

Vastustuksesta huolimatta väitän, että fasilitoinnin hyödyt ovat merkittävästi suurempia. Kysyy rohkeutta kokeilla uutta ja muuttaa totuttuja toimintatapoja. Tässä 24 hyvää syytä hyödyntää fasilitointia työelämässä vahvistuksesi sinulle, joka pohdit, tohditko edes kokeilla.

24 hyvää syytä hyödyntää fasilitointia työelämässä

 1. Autat tekemään asiat näkyväksi ja nostamaan oikeat ongelmat käsittelyyn
 2. Parannat organisaation kykyä uudistua työelämän murroksessa
 3. Syvennät ymmärrystä kollegoista ja käsiteltävästä asiasta
 4. Lisäät innostusta ja motivaatiota työhön ja yhdessä työskentelyyn
 5. Parannat työryhmän ongelmaratkaisukykyä – myös kompleksisten asioiden käsittelyssä
 6. Helpotat erilaisten ihmisten osallistumista yhdessä tekemiseen
 7. Työntekijän itseohjautuvuus paranee – ja sen myötä työn mielekkyys lisääntyy
 8. Teet yhdessä käytetystä ajasta vaikuttavampaa
 9. Helpotat juurisyyn tai ydinongelman löytämistä – ja sen ratkaisua
 10. Annat työntekijöille aidon mahdollisuuden vaikuttaa asioihin
 11. Parannat työntekijöiden sitoutumista työhön ja työyhteisöön
 12. Vähennät muutosvastarintaa ja helpotat muutosten läpiviemistä
 13. Autat jakamaan vastuuta tasaisemmin työyhteisössä
 14. Nostat ryhmässä ideoinnin lentoon erilaisten virikkeiden avulla
 15. Esihenkilön johtamistyö helpottuu tiimin toimiessa paremmin
 16. Yhteiset tilaisuudet tuntuvat mielekkäiltä ja merkityksellisiltä
 17. Päällekkäisen työn määrä vähenee ja tiimit toimivat itsenäisemmin
 18. Kaikki saavat tasapuolisesti tilaa osallistua yhteiseen keskusteluun
 19. Etätyö sujuu paremmin yhteisen suunnan ollessa selkeä
 20. Syntyy uusia ideoita ja parempia päätöksiä
 21. Työpajoissa ja kokouksissa sovitut toimenpiteet siirtyvät käytäntöön
 22. Lisäät dialogisuutta ja yhteistä ymmärrystä työyhteisössä
 23. Tuot ihmisistä parhaan esiin ja saat heidät kukoistamaan ryhmässä
 24. Saat luotua tavoitteet toiminnaksi ja todellisiksi tuloksiksi!

Lyhyesti sanottuna fasilitointi parantaa organisaationne kykyä uudistua työelämän murroksessa, luo työyhteisöllenne onnistuneen yhteistyön edellytykset ja parantaa yksilöiden sitoutumista työhön ja työnantajaan sekä lisää työssäviihtymistä.

Entä jos silti kohtaan vastustusta?

Ensi kerralla, kun joku kyseenalaistaa toimintatapasi tai haastaa sinua tilaisuuden vetäjänä, kokeile seuraavaa:

Älä yritä nujertaa ja voittaa vastarannankiiskiä, vaan pysy uteliaana ja kuuntele esitetyt vastaväitteet. Sen jälkeen käytä hetki aikaa valitsemiesi menetelmien ja toimintatapojen perusteluun. Ole läpinäkyvä ja avoin. Kysy lopuksi sinua haastaneelta osallistujalta, onko hän valmis näiden perusteluiden valossa kokeilemaan osallistavia menetelmiä.

Kollegani Kari Kukkola on kirjoittanut oivan artikkelin aiheesta Fasilitaattorin painajainen: hankala ryhmätilanne, josta löydät tuloksellisen toimintamallin hankalista ryhmätilanteista selviämiseen. Tutustu tähän!

Rohkaisen laittamaan itsesi likoon tilaisuuksien vetäjänä, oppimaan erehdyksen kautta ja rakentamaan osallistava työpaja kerrallaan parempaa työelämää!

Jaa artikkeli verkostollesi somessa oheisten kuvakkeiden kautta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kun haluat ymmärtää enemmän fasilitoinnista

Miten onnistua yhteistyössä etänä? Kuinka lisätä dialogisuutta työelämässä? Mitä läpimurtopäätökset ryhmässä edellyttävät? Hyödynnä asiantuntijoidemme maksuttomat materiaalit ja paranna taitojasi johtaa työelämän tuloksellisia ryhmäprosesseja!

Lataa maksuttomat oppaat ja katso webinaaritallenteet

Paranna taitojasi johtaa tuloksellisia tilaisuuksia!

Haluatko kehittää osaamistasi ja oppia järjestämään tuloksellisia tilaisuuksia? Parantamalla taitojasi johtaa työelämän ryhmätilanteita autat asiakkaitasi, tiimiäsi ja sidosryhmiäsi onnistumaan yhteistyössä. Opi vuorovaikutteisissa ja käytännönläheisissä valmennuksissamme konkreettisia työkaluja johtaa tuloksellisia tilaisuuksia!

Lue lisää avoimista fasilitointivalmennuksista!

Autamme onnistumaan yhteistyössä – myös etänä!

Kuinka hyödyntää fasilitointia organisaatiossanne ja tehdä yhteistyöstä entistäkin vaikuttavampaa? Autamme teitä kehittämään kokous- ja työpajakulttuurianne osallistavammaksi ja yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen. Valmennamme fasilitointitaitoja niin esimiehille, projektipäälliköille kuin asiantuntijoillekin. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus. Tiukassa tilanteessa ammattifasilitaattorimme ovat myös käytettävissäsi tilaisuuksien suunnitteluun ja johtamiseen. Toteutamme valmennuksia ja työpajoja suomeksi ja englanniksi.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Bettina Kanninen

Bettina Kanninen toimii fasilitaattorina ja valmentajana Grape Peoplella. Hänen supervoimansa on rakentaa luottamuksen kautta rohkean kohtaamisen ilmapiiriä, missä voidaan turvallisesti keskustella oikeista ongelmista ja päästä niistä eteenpäin. Hänen tavoitteenaan on luoda edellytykset hyvinvoiville yksilöille toimivissa työyhteisöissä. Bettinan missiona on tukea työyhteisöjä rohkeassa kasvussa kohti merkityksellisyyttä ja menestystä.

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter

Bettina Kanninen

Bettina Kanninen toimii fasilitaattorina ja valmentajana Grape Peoplella. Hänen supervoimansa on rakentaa luottamuksen kautta rohkean kohtaamisen ilmapiiriä, missä voidaan turvallisesti keskustella oikeista ongelmista ja päästä niistä eteenpäin. Hänen tavoitteenaan on luoda edellytykset hyvinvoiville yksilöille toimivissa työyhteisöissä. Bettinan missiona on tukea työyhteisöjä rohkeassa kasvussa kohti merkityksellisyyttä ja menestystä.

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter