Opas etätyöpajan järjestäjälle

Onnistu ammattifasilitaattorin ohjeilla!

Yleistynyt etätyöskentely on siirtänyt työpajamuotoisen työskentelyn verkkoon. On monenlaista kick-offia, yhteiskehittämistä sidosryhmien kanssa, muutoksen jalkautusta, retrospektiiviä ja luovaa ideointia. Mikä työpajoissa muuttuu, kun osallistujat ovat etänä? Mitä virtuaalifasilitaattorin on osattava huomioida verkkotilaisuuden vetäjänä?

Tästä oppaasta voit lukea vaihe vaiheelta, kuinka järjestät tuloksellisen työpajan verkossa. Kuulet esimerkkien kautta, kuinka luoda yhteiset tavoitteet työryhmälle, löytää tarvittavat ratkaisut ja sopia konkreettisista jatkotoimenpiteistä

Opas on sinulle, joka haluat vahvistaa työryhmän yhteistä suuntaa ja tukea yksilöiden itseohjautuvuutta. Vahvan yhteisen suunnan ansiosta yhteistyö etänä sujuu entistä paremmin. Parannat porukan motivaatiota ja lisään sitoutumista projektiin. Tulokset paranevat, kun tavoitteet konkretisoituvat toiminnaksi.

Kurkista ammattifasilitaattorin työpäivään näytön toiselle puolelle ja lähde seuraamaan etätyöpajaa järjestäjän näkökulmasta. Poimi parhaat vinkit ja oivallukset omaan käyttöösi!

Opas eätyöpajan järjestäjälle - Onnistu ammattifasilitaattorin ohjeilla