“Olen erään ICT-yrityksen myyntijohtaja. Toimialallamme on ehdottoman tärkeää saada asiakas mukaan tuotteen kehittelyyn. Liian paljon näkee tapauksia, joissa on kehitetty periaatteessa hyvä tuote, joka kuitenkin jää käyttämättä, koska se ei vastaa asiakkaan tarpeita ja odotuksia.

Päätimme lähteä parantamaan asiakastoiminnan hyötyä ja haimme tähän apua Grape Peoplelta ja fasilitoinnista. Tavoitteenamme oli saada asiakkaamme osallistettua prosesseihimme tavalla, jonka tuotoksena on parempi lopputuote. Grape ideoi meille usean valmennuksen kokonaisuuden. Työpajoissa asioita pohdittiin yksin, pienissä ryhmissä ja lopuksi koottiin tärkeimmät ideat pienryhmäkeskusteluista kaikkien kuultavaksi. Aktiivisuus ryhmässä oli uudella tasolla ja kaikkien ideat saatiin ryhmän käyttöön.

Fasilitointikoulutuksessa opittujen taitojen ansiosta tuote on parempi kuin se olisi ollut ilman niitä. Asiakaspalaverit ovat olleet tehokkaampia, luovempia ja niissä on saatu ihmisistä enemmän irti ja koska tuotekehityksessä mukana olleet asiakkaat ovat päässeet aidosti vaikuttamaan ja tuomaan luovat parannusehdotuksensa julki, miellyttää tuote nyt kaikkien silmää.”