Raportoi vähemmän, seuraa enemmän

Erään myyntitiimin esihenkilö kertoo, kuinka hänellä on tapana tarjota joka kuukausi tiimilleen työpaja, joka auttaa selkeyttämään arjen haasteita ja löytämään keinoja niiden ratkaisemiseksi. Työpajan tarkoituksena on selkeyttää yhteistä suuntaa ja auttaa ihmisiä onnistumaan jokapäiväisessä työssään. Työpajaan osallistuu aina koko tiimi 

Tiimin ensimmäisenä tehtävänä on listata ylös kaikki ne asiat, jotka hankaloittavat heidän työskentelyään. Listauksen jälkeen tiimi keskustelee yhdessä esiin tulleista ongelmista, jotta saavutetaan yhteinen ymmärrys ongelmien taustoista ja vakavuudesta. Tämän jälkeen haasteet priorisoidaan, jotta löydetään ne haasteet, jotka kipeimmin kaipaavat ratkaisuja. 

Esimerkiksi eräällä kerralla yhdeksi keskeisimmistä ongelmista nousi kommunikoinnin puute tiimin sisällä. Tiimi huomasi, että he eivät olleet aina tietoisia toistensa työtehtävistä ja aikatauluista, mikä aiheutti haasteita yhteistyössä. Tiimi päätti ratkaista tämän ongelman pitämällä viikottain napakan tiimipalaverin. Palaverissa käytäisiin läpi jokaisen jäsenen työtilanne ja vaihdettaisiin tarvittavat tiedot sekä sovittaisiin tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Lisäksi he sopivat, että heidän tulee käyttää systemaattisemmin yhteistä tietokantaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus onnistua omassa työssään paremmin.

Työpaja auttoi tiimiä ymmärtämään paremmin toistensa tarpeita sekä löytämään tehokkaampia tapoja työskennellä yhdessä. He löysivät myös konkreettisia keinoja, miten heidän tulisi käyttää kommunikaatiota ja yhteistyötä vahvistavia työkaluja. Lopputuloksena oli parempi ymmärrys tiimin jäsenten välillä, lisääntynyt kunnioitus omaa ja toisten työtä kohtaan ja parannuksia työskentelyprosesseissa, mikä auttoi tiimiä saavuttamaan parempia tuloksia tulevaisuudessa. 

Seurantapalaverin prosessi 

Aloitus 

 • Ohjelman läpikäynti, fokusointi aiheeseen 
 • Ihmisten virittäminen läsnäoleviksi esimerkiksi parikeskustelulla “miten aamusi alkoi?” 

Selkeytys 

 • Listataan arjen onnistumisia sekä haasteita, jotka hankaloittavat työtä ja siinä onnistumista 
 • Iloitaan onnistumisista ja priorisoidaan tärkeimmät haasteet 
 • Menetelmänä sekä listauksessa (divergoinnissa) että priorisoinnissa (konvergoinnissa) MeWeUs.

Ratkaisujen suunnittelu 

 • Suunnitellaan ratkaisuja priorisoituihin haasteisiin pienryhmissä 
 • Kiteytetään tärkeimmät ratkaisut 
 • Menetelmänä ClosedSpace (osallistuja saa valita, mitä haasteista haluaa olla ratkomassa) tai Kahvilat (osallistujat kiertävät pienryhmissä jokaisen haasteen luona)  
 • Tarvittaessa lyhyet esitykset tai pienryhmissä/pareittain/itsenäiset katselmukset lopputuloksista 

Toimenpiteiden konkretisointi 

 • Luodaan Tiekartalle toimenpiteitä tai päivitetään olemassaolevaa tiekarttaa 
 • MeWeUs 

Lopetus 

 • Puhuva keppi (halukkaat saavat kertoa ajatuksiaan palaverin päätteeksi) tai  
  Ruoska (nopea yhden-kahden sanan kommentti jokaiselta ringissä) 
 • Varmistetaan, että seuraava seurantapalaveri on aikataulutettuna kalentereissa 

Jaa artikkeli verkostollesi alla olevista kuvakkeista!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kun haluat ymmärtää aiheesta enemmän

Heräsikö kiinnostus, haluatko oppia aiheesta lisää? Ilmoittaudu maksuttomaan demotilaisuuteen ja tule kokemaan tapamme fasilitoida ja valmentaa. Saat kokea osallistavan työpajan käytännössä ja opit yhden fasilitointimenetelmän hyödynnettäväksi työssäsi.

Kehitä taitojasi fasilitaattorina

Haluatko kehittyä vaikuttavaksi ryhmätilanteiden fasilitoijaksi ja luoda onnistuneen yhteistyön edellytykset? Paranna taitojasi johtaa tuloksellisia tilaisuuksia ja ilmoittaudu valmennusohjelmaan. Saat parhaat käytännöt ja vuorovaikutteiset menetelmät tehokkaisiin ja tuloksellisiin työpajoihin. Opit fasilitaattorin ydinkompetenssit – sekä alan parhaat menetelmät ryhmien ohjaamiseen! Hallitset työpajojen suunnittelun ja osaat toimia haastavissakin tilanteissa. Valmennusohjelman päätteeksi saat sertifikaatin, joka on tunnustus osaamisesi näytöstä.

Autamme onnistumaan yhteistyössä – myös etänä!

Kuinka hyödyntää fasilitointia organisaatiossanne ja tehdä yhteistyöstä entistäkin vaikuttavampaa? Autamme teitä kehittämään kokous- ja työpajakulttuurianne osallistavammaksi ja yhdistämään asiantuntijoidenne osaamisen. Valmennamme fasilitointitaitoja sekä esimiehille, projektipäälliköille että asiantuntijoille. Kerro meille tarpeestanne ja suunnitellaan yhdessä teitä parhaiten palveleva kokonaisuus. Tiukassa tilanteessa ammattifasilitaattorimme ovat myös käytettävissäsi tilaisuuksien suunnitteluun ja johtamiseen. Toteutamme valmennuksia ja työpajoja suomeksi ja englanniksi.

Henna Karjalainen

Henna Karjalainen toimii fasilitaattorina ja fasilitointivalmentajana Grape Peoplella. Hennalla on valloittava tyyli ruokkia erilaisten ryhmien dynamiikkaa ja antaa tilaa oivalluksille. Ennen siirtymistään täysipäiväisesti fasilitoinnin pariin, Henna työskenteli lähes 10 vuoden ajan finanssisektorilla esimies- ja asiantuntijatehtävissä ammentaen kokemusta mm. ison organisaation kehittämis- ja ideointikulttuurista sekä monenlaisten muutosten läpivienneistä. Valmentava johtaminen on Hennaa erityisesti innostava aihealue.

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter

Henna Karjalainen

Henna Karjalainen toimii fasilitaattorina ja fasilitointivalmentajana Grape Peoplella. Hennalla on valloittava tyyli ruokkia erilaisten ryhmien dynamiikkaa ja antaa tilaa oivalluksille. Ennen siirtymistään täysipäiväisesti fasilitoinnin pariin, Henna työskenteli lähes 10 vuoden ajan finanssisektorilla esimies- ja asiantuntijatehtävissä ammentaen kokemusta mm. ison organisaation kehittämis- ja ideointikulttuurista sekä monenlaisten muutosten läpivienneistä. Valmentava johtaminen on Hennaa erityisesti innostava aihealue.

Verkostoidu: LinkedIn | Twitter