Etäkokousten osallistava johtaminen (jatkovalmennus)

19.11.2019 - 04.12.2019   09:00 - 12:00 Valmennus

Osallistava johtaminen etäkokouksissa
Vedätkö kokouksia, koulutuksia tai työpajoja etänä? Tässä kaksiosaisessa verkkovalmennuksessa tutustumme vuorovaikutuksen johtamiseen, kun osallistujat eivät istu saman pöydän ääressä. Opit mm. rakentamaan rakentamaan luottamuksen ilmapiirin, aktivoimaan hiljaisetkin osallistujat sekä visualisoimaan keskustelun tuloksia etäkokouksen aikana.

Valmennus on osa sertifiointiohjelmaamme ja suunnattu fasilitointitaitoisille.

 

Miksi osallistua?

Verkkotilaisuudet vaativat fasilitaattorilta uusia taitoja, kun emme näe toistemme ilmeitä tai kehonkieltä. Kun vuorovaikutus siirtyy verkkoon, moni asia muuttuu, kuten psykologisen turvallisuuden rakentaminen, ideoiden visualisointi tai ryhmän sitoutumisen tarkistaminen.

Hyödyt: itsevarmuus, visualisointi, vertaisoppiminen, kaikkien osallistaminen, työkalut

Kenelle tämä valmennus on?

Valmennus sopii kaikille, jotka toimivat ryhmien kanssa verkon välityksellä. Käytettyjä menetelmiä voi soveltaa usealla eri etäkokousalustalla. Valmennuksen kohderyhmää ovat esimerkiksi asiantuntijat, suunnittelijat, projektipäälliköt, tiiminvetäjät, konsultit ja kouluttajat.

Aiempi osaaminen

Valmennukset on suunniteltu Grape Peoplen fasilitointivalmennuksiin osallistuneille. Pohjaksi riittää avoin valmennus Tehopakkaus I – Vaikuttava fasilitointi tai organisaatiolle toteuttamamme yhden koko päivän valmennus. Edellytämme, että sinulla on hyvä käsitys fasilitoinnin ydinkäsitteistä, kuten tavoitteen ymmärtäminen, ryhmän virittäminen, kaikkien osallistujien aktivointi ja tulosten visualisointi.

Mitä valmennuksessa oppii?

Ensimmäisessä päivässä tutustumme osallistavaan vuorovaikutukseen verkon välityksellä. Kokeilemme osallistavia menetelmiä käytännössä ja käymme läpi verkko-osallistamisen parhaita käytäntöjä. Lopuksi reflektoimme opittua fasilitoidun keskustelun avulla.

Toisessa päivässä tutustumme päätöksentekoon, kun osallistujat eivät istu saman pöydän ääressä. Kokeilemme ideoiden tuottamista ja valitsemista verkon välityksellä. Opit, miten ryhmä kuljetetaan päätöksenteon vaiheesta toiseen etäkokoustyökalujen avulla.

Valmennuksessa tutustutaan erilaisiin etäfasilitoinnin työkaluihin, jotta taitoja voi hyödyntää mahdollisimman monessa tilanteessa. Molemmissa päivissä osallistujat pääsevät myös harjoittelemaan etäfasilitointia käytännössä.

 

Aika ja paikka

ti 19.11.2019 klo 9-12, online

ke 4.12.2019 klo 9-12, online

Valmennus toteutetaan kokonaan verkossa. Osallistumiseen tarvitset oman tietokoneen, rauhallisen tilan, vakaan verkkoyhteyden ja kuulokkeet mikrofonilla.

Kun olet ilmoittautunut, varaa päivät kalenteristasi etukäteen. Kutsulinkki valmennukseen lähetetään noin viikkoa ennen ensimmäistä tapahtumaa.

Hinta ja ilmoittautuminen

Hinta: 490 € + alv 24% tai osana Sertifioitu fasilitaattori -valmennusohjelmaa

Hintaan sisältyy:

Osallistuminen edellyttää fasilitoinnin perusteiden osaamista. Pohjaksi riittää avoin valmennuksemme Tehopakkaus I – Vaikuttava fasilitointi tai yhden koko päivän organisaatiokohtainen valmennus.

Voit maksaa valmennuksen verkkokaupassamme tai laskulla.

Ilmoittaudu ja maksa verkkokaupassa Ilmoittaudu ja maksa laskulla

Valmennuksen osallistujamäärä on rajattu. Ilmoittaudu valmennukseen ja varmista paikkasi ajoissa!

Valmennus asiakkaidemme sanoin

”Valmennuksella halusimme tukea esimiehiä monikanavaisten viestintätaitojen ja erityisesti etäkokouksien fasilitoinnin kehittämisessä. Nykyään esimiehet saavat harvoin tiiminsä kerralla samaan kokoushuoneeseen, koska tiimin jäsenet toimivat lähellä asiakkaita maantieteellisesti erillään. Ottamalla aktiiviseen käyttöön esimerkiksi Skypen, voidaan matkustamista vähentää merkittävästi ja saada silti henkilökohtaisuutta ja aktiivisuutta valmentavaan esimiestyöhön lisää. Käyttämällä taitavammin Skypen työkaluja, pystymme saamaan kokouksista elävämpiä ja osallistavampia.”
-Jani Vilpponen, varatoimitusjohtaja, OP Tampere

”Kun osallistut hyvin fasilitoituun sessioon, kaikki vaikuttaa helpolta ja selkeältä. Sitten, kun pitääkin itse fasilitoida, huomaa, että se vaatii paljon valmistelua ja taitoa, jotta pääsee selkeään lopputulokseen. Näillä eväillä vedän parempia työpajoja ja koulutuksia tulevaisuudessa.”
-valmennuksen osallistuja

”Nykyisessä globaalien tiimien ja verkostojen maailmassa kaikkien pitäisi tuntea nämä työkalut, jotta voisimme työskennellä tehokkaammin. Koulutus oli ajankäytön arvoinen.”
-valmennuksen osallistuja

”Hyvin strukturoitu valmennus joka pitää keskittyneenä ja antaa hyviä vinkkejä käyttöön otettavaksi. Valmentaja loi myös heti hyvän ilmapiirin, jolloin kaikki uskalsivat jakaa näkemyksiään.”
-valmennuksen osallistuja

”Jos vietät suurimman osan ajastasi online-kokouksissa, saat tästä uusia näkökulmia kokousten järjestämiseen. Jos pääosin koulutat, saat vieläkin enemmän irti.”
-valmennuksen osallistuja

Valmentaja

Verkkotyöskentelyyn erikoistunut fasilitaattori Jonas Rajanto

Valmentajana toimii fasilitaattori Jonas Rajanto. Jonas on erikoistunut etätyöhön ja virtuaaliseen yhteistyöhön. Hän valmentaa tiiminvetäjiä, projektipäälliköitä, kouluttajia, myyjiä ja muita, joille verkkotilaisuudet ovat olennainen osa työtä.

Jonaksen missio on saada etätyö tuntumaan yhtä luontevalta kuin työskentely samassa huoneessa.

Valmentava organisaatio

Grape People syntyi vuonna 2003 tarpeesta tehdä organisaatioista osallistavampia.

Organisaatioiden ja työympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi tietävä ja määräävä, siis perinteinen, johtaminen ei enää riittänyt.

Tarvittiin uudenlaista johtamista: osallistavaa, eli fasilitoivaa, johtamista. Siispä lähdimme toteuttamaan missiotamme levittää fasilitointitietoa ja –taitoa, jotta johtajilla olisi paremmat edellytykset tulevaisuuden organisaatioiden johtamiseen.

Autamme organisaatioita luomaan ja toteuttamaan muutoksia fasilitoinnin ja fasilitointivalmennuksen avulla. Oli kyseessä sitten yhteisen vision luominen, strategian jalkauttaminen organisaatioon, tärkeään muutokseen tarttuminen tai tiimien kehittäminen, me olemme täällä sinua varten.

Yhdessä olemme fasilitoineet yli 1 000 työpajaa ja valmentaneet yli 25 000 fasilitaattoria ympäri maailmaa. Valmennuksemme ovat tämän kokemuksen ja pitkän tuotekehityksen lopputulos.

 

Olet lämpimästi tervetullut!

 

Lisätiedot ja kyselyt

Jyri Saraste, puh. 040 546 2332, [email protected]

 

Peruutusehdot

Tutustu avointen valmennusten peruutus- ja muutosehtoihin